(11.30 hodin)
(pokračuje Benda)

Jenom aby to bylo jasné a řekl jsem to mnohokrát premiérům a ministrům zdravotnictví. Respektuji naprosto situaci, která je v České republice, která byla nějakým způsobem nastolena, nesnažím se ji za každou cenu změnit, ale všechny pokusy o další liberalizace musí být bez mého hlasu, protože já pro to hlasovat nemohu. Takže poprosím vážené kolegyně, vážené kolegy, aby zvážili opravdu podporu tohoto přílepku ve třetím čtení, který mi připadá mimořádně zatěžující, jinak bohulibého návrhu zákona.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní faktická poznámka, pan poslanec Juchelka.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, pane předsedající. Mně už nevyšel čas a já navážu na ctěného kolegu pana Marka Bendu. Víte, pane poslanče Kopřivo, skrze pana předsedajícího, nám trvalo bezmála tři roky, než jsme došli k nějakému konsenzu v rámci tohoto zákona, a to i mezi vaší stranou, částečně také mezi naším hnutím ANO. Na souladu Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva spravedlnosti a MPSV jsme skutečně pracovali velmi intenzivně a tady tento přílepek, který je skutečně úplným kontrapunktem, jde do protivky filozofie celé změny tady tohoto zákona. Tak já vás moc prosím, abyste ho prostě a jednoduše stáhl a snažil se to prosadit nějakým jiným způsobem, než přes tady tento tvrdě kompromisní návrh zákona o zdravotních službách. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto tisku. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první je přihlášen pan poslanec Kopřiva. Ruší svoji přihlášku do podrobné rozpravy, vyslyšel tak zřejmě výzvy svého kolegy. Takže další je pan poslanec Adam Vojtěch do podrobné rozpravy, připraví se paní poslankyně Richterová.

 

Poslanec Adam Vojtěch: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se chci přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 8090, a jenom bych chtěl skutečně potvrdit to, co tady bylo řečeno i panem poslancem Juchelkou, že i tento pozměňovací návrh je výsledkem kompromisu a konsenzu Ministerstva zdravotnictví jako gesčního ministerstva pro zákon 372, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti a dalších, kteří se na tomto mém pozměňovacím návrhu podíleli, a považuji to možná skoro za historický okamžik, kdy se tyto dva resorty, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí, na něčem takto dohodly, a je třeba za to poděkovat. Takže k tomuto pozměňovacímu návrhu se tedy hlásím a odkazuji ve zdůvodnění na obecnou rozpravu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Richterová do podrobné rozpravy.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. I za mě je to takový kompromis, který ale, pokud projde, tak bude opravdu ku prospěchu dětí, protože to bude motivace během těch 4,5 (3,5?) roku připravit všechny ty změny, o kterých mluvila třeba paní ministryně práce a sociálních věcí, aby se opravdu dotáhl systém péče o nejmenší děti. A co se týče té podpory třeba pana poslance Bendy, tak já ho třeba beru za slovo, co se týče toho, aby to opravdu mělo naději. A děkuji svému kolegovi za velice konstruktivní přístup.

Já tedy načítám pozměňovací návrh podpořený řadou kolegů a kolegyň číslo 8328, týkající se právě toho limitu věku. Je to jakési dotažení změn, které už tady probíhají opravdu těch 20 let, ale současně nebyla právě ta nezbytná motivace je skutečně finalizovat, protože prostě, to asi známe všichni, když věci nějakým způsobem fungují, tak je velice těžké je dotáhnout.

Co se týče transformace těch zařízení, tak ty se také na řadě míst chystají. Takže prostě 4,5 (3,5?) roku do 1. ledna 2025 je termín, který je, ano, i pro mě, příliš daleko, ale prostě je bezpečný, aby se to dalo bez problémů zvládnout. To je tedy stručné odůvodnění pozměňovacího návrhu 8328.

Pak je tam ještě mnou načtený stručný návrh 8329. Prosím o zvážení, kolegyně, kolegové, jde o limit na počty pečujících o děti z těžkým zdravotním postižením. Vložila jsem to tam proto, aby se spustila i debata o kvalitě péče o děti s těžkým zdravotním postižením. Tam totiž dnes nejsou úplně jasné standardy, takže přinejmenším z toho důvodu, abychom se o této věci také bavili, jsem to tam vložila a budu ráda za zvážení i tohoto návrhu.

Poslední věc. Dovolím si apelovat, ten tisk týkající se odměn pěstounů, tisk týkající se sociálně-právní ochrany dětí, musí mít také velice vysokou prioritu, vážené kolegyně a kolegové, abychom ho stihli projednat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě ve druhém čtení? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Jak pan navrhovatel, tak paní zpravodajka nemají zájem o závěrečná slova. Nepadly žádné návrhy na zkrácení lhůt a podobně, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám bod

 

524.
Informace místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy
Karla Havlíčka k situaci v ocelářském průmyslu

Prosím, aby se slova ujal pan místopředseda vlády, jak bývá zvykem, když se jedná o takovéto informační body. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost představit zde aktuální stav v rámci - a já to rovnou řeknu - společnosti Liberty Ostrava, protože předpokládám, že ten bod byl vyprovokován zejména situací, která se tam odehrává v posledních týdnech. Takže trošku přeskočím univerzální představení toho, v jakém stavu je české ocelářství. Pouze zkonstatuji to, že se cena oceli zvýšila v posledních měsících, zvýšila se zásadním způsobem až o 50 %, v důsledku čehož evropské ocelárny a tím pádem i české ocelárny mají šanci dohnat ztráty z let minulých a mají šanci když ne prosperovat, tak minimálně generovat solidní výnosy a být alespoň v rozumné míře v ziskovosti. To všechno napovídá tomu, že by nemusel být žádný problém, leč problém nastal, a to u mateřské společnosti Liberty Ostrava, konkrétně skupiny GFG, která dnes zahrnuje celou řadu ocelářských společností nejenom v Evropě, ale například i v Austrálii. Problém, který nastal, nastal u financující instituce této skupiny Greensill, která se dostala do vážných finančních problémů, je dneska v režimu ochrany před věřiteli. To se řeší na úrovni Velké Británie, kde je i mateřská společnost skupiny Liberty nebo Liberty Group GFG, a v dané chvíli se v jednotlivých zemích začínají řešit dopady tohoto stavu.

My jsme okamžitě poté, co jsme se toto dozvěděli, zahájili jednání s místním managementem a vlastníky, které zde přímo zastupuje Sanjeev Gupta, který je i hlavním majitelem rodinné firmy, která vlastní tyto společnosti po světě. Zkonstatovali jsme to, že výsledky Liberty Ostrava jsou poměrně slušné za poslední dobu. Za první čtvrtletí ještě nemáme auditované výsledky, nicméně vše nasvědčuje tomu, že budou nejlepší za posledních pět let. A současně je třeba říci, že doposud, a tím říkám doposud, to znamená do minimálně konce minulého roku, byly v zásadě dohody, které byly učiněny mezi vládou a společností Liberty na bázi memoranda, které jsme podepsali, plněny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP