(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 98. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě odhlásil, poprosím vás o přihlášení svými identifikačními kartami, kdo hlasuje s kartou náhradní, nechť mi to přijde sdělit.

Současně konstatuji, že je přítomna polovina počtu poslanců, a všichni, kteří nejsou přítomni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 336, 339, 340, 341, 342, 343 a 344, tisky 545, 966, 317, 535, 911, 9611116. Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony, druhé čtení.

Mám zde několik přihlášek. Náhradní karta 21 - pan poslanec Kolářík. Takže mám zde zatím dvě přihlášky s přednostním právem, ještě před zahájením schůze se písemně přihlásil a požádal o vystoupení pan předseda Bartošek, poté pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, přicházím s návrhem na zařazení nového bodu a ten se bude jmenovat Stanovisko Poslanecké sněmovny ČR k cestě Jana Hamáčka do Moskvy, plánované na 19. dubna 2021.

Jednak je to nový bod, žádám o jeho zařazení a v případě, že tento návrh podpoříte, tak bych vás chtěl požádat, aby byl dnes zařazen jako druhý po rozjednaném zákonu OSŘ, respektive exekuce. Proč sem přicházím s tímto bodem? Je to z toho důvodu, že vicepremiér Jan Hamáček se chystá na cestu do Moskvy, kdy se tato cesta má uskutečnit vládním speciálem, takže předpokládám, že tato cesta musela být schválena vládou v rámci procedur nezbytných pro uvolnění peněz z fondu vrcholových návštěv pro cestu ústavních činitelů.

Na cestě má vicepremiéra vládním speciálem doprovodit také slovenský politik Andrej Danko a věcně příslušné ministerstvo má povinnost připravit pro jednání vlády ke schválení rozpočet, uvést seznam členů delegace a doprovodu a upřesnit hlavní smysl cesty. Bez schválení vládou se cesta nemůže konat a obdobně i vláda má povinnost informovat veřejnost o důvodech cesty a výši nákladů a plánovaných jednání.

To, o co se jedná, je, že kontext chystané návštěvy je o to složitější, že včera, 15. dubna 2021, uvalila administrativa Joea Bidena na Rusko nové rozsáhlé sankce na 32 fyzických a právnických osob a rozhodla se vyhostit 10 ruských diplomatů. Dále na území Ukrajiny a u jejich hranic roste napětí v důsledku přesunu vojenských jednotek armády Ruské federace a o jejich úmyslu a dalším vývoji panují mezi státy NATO a EU velké otazníky. A není v kontextu naší České republiky, dialog mezi Českou republikou a Ruskou federací zůstal na mrtvém bodě, přestože v souladu s ustanovením článku 5 v uvozovkách probíhají pravidelné konzultace, a pokud to vyžadují bezpečnostní zájmy jedné ze smluvních stran, uskuteční se v souladu s článkem 6 takové konzultace bez odkladu.

Přestože vláda České republiky požádala ruskou stranu o konzultace a jmenovala zvláštního vyslance vlády pro vztahy s Ruskou federací, ruská strana formálně potvrdila zájem, není k dnešnímu dni zřejmé, kdy a jak se jednání mají uskutečnit a jak nakonec ruská strana odpoví. Je třeba jasně říct, že diplomatické vztahy nefungují, a to dokonce ani mezi Ministerstvy obrany na úrovni vojenských přidělenců, neboť v důsledku kauzy ruského diplomata zatčeného loni ve středočeských Říčanech při nákupu speciální munice ochladly už tak velmi napjaté česko-ruské vztahy. Tady je potřeba říct, že se jednalo o vojenského přidělence. Od té doby začala vzájemná vybíjená na ambasádách a Rusko od loňského léta postupně vypovědělo nebo odmítlo tři oficiální vojenské diplomaty z Česka. V praxi to představuje polovinu tamní vojenské sekce. Česká strana na to reagovala stejně tvrdě a podle zásad reciprocity. Bohužel, dosavadní pokusy o vyřešení sporů mezi Ruskem a Českou republikou selhaly. Vicepremiér Hamáček má - (Odmlka vystupujícího kvůli vysoké hladině hluku.)

Vicepremiér Hamáček má jednat podle všeho s ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem, nikoliv s ministrem zdravotnictví. S ohledem na mimořádnou složitost situace ve vztazích mezi Prahou a Moskvou a s ohledem na celkovou zahraničně politickou situaci, v níž Ukrajina výslovně požádala o podporu ve sporech s Ruskou federací, a této podpory se jí dostalo od nejvyšších představitelů EU a NATO, dostává cesta představitele vlády ČR mimořádně závažný význam, a to o to více, že v těchto týdnech vláda ČR rozhoduje o přípravě tendru, stavby nového jaderného bloku v Dukovanech, jehož v souladu s doporučením bezpečnostních institucí České republiky se nemá účastnit uchazeč z rizikových zemí, konkrétně Čínská lidová republika a Rusko, a to ani ve formě konsorcia.

Vzniká zde řada otázek, například jakým způsobem se formovala skupina, která do Moskvy letí, kterým novinářům a zda vůbec byla nabídnuta místa v letadle, protože například pan Kundra z Respektu píše, že se chtěl přihlásit a už nebylo místo. To mě zajímá, jakým způsobem byla vyhlášena možnost účastnit se této cesty, jaká byla kritéria a kdo to rozhodoval. To, co je také velmi zarážející, je, že pan ministr se chce setkat s blízkým spolupracovníkem prezidenta Vjačeslavem Volodinem, který v souvislosti s anexí Krymu je na sankčním seznamu EU i USA.

Jsem přesvědčen, že tato cesta má zcela mimořádný význam, a Poslanecká sněmovna by k tomu měla zaujmout jasné stanovisko. Můj soukromý názor je, že úplně nejlepší by bylo, aby ministr Hamáček za stávající mezinárodní situace do Moskvy neletěl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP