(17.10 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Je pochopitelné, že se vláda snaží zamezit šíření koronaviru tak, aby právě otevřené školy nemusely opět zavírat, avšak bylo by dobré vysvětlit účel tohoto opatření rodičům, kteří ve zcela logické úvaze upozorňují na disproporci mezi pravidly testování žáků a pravidly testování zaměstnanců. A proto se vás jako ministra školství ptám, zdali toto opatření má nějaký reálný podklad a vysvětlení v odlišnostech mezi chodem firem a chodem škol. Myslím, že tu již dnes několikrát zaznělo, někteří rodiče své děti bohužel do školy či v posledním roce školky nemohou dát, a to z toho důvodu, že zkrátka a dobře tyto děti si nenechají - nenechají - provést test prostřednictvím té štětičky do nosu, a není jich málo, a proto bych se přimlouvala za nějaké lepší řešení, popřípadě nějakou variantu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další interpelace je na paní ministryni Kláru Dostálovou. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, my jsme hovořily o tom, že dnes nemůžete přijít na interpelace a že jste mi přislíbila, že mi odpovíte podrobně. Tak jenom zmíním, o co se v mé interpelaci jedná a na co jsem se chtěla dotazovat.

Jedná se samozřejmě o fondy z Evropské unie, a to na následující období, tedy od roku 2021 a 2027. Tedy stručně. Chtěla bych se zeptat, v jakém stavu se tyto fondy a jejich příprava nachází, jakou budou mít podobu a jakým způsobem tyto fondy vypadají pro obce a města, jakým způsobem budou obce a města moci čerpat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poslední interpelace je na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, paní ministryně, máte slovo. (Poslankyně Kovářová ho upozorňuje, že je zatím jen poslankyně.) Paní poslankyně. Já jsem předběhl dobu.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, obracím se na vás na podnět mnoha rodičů zaměstnanců IZS, kteří mě v posledních dnech kontaktovali, a myslím si, že nejenom mě, ale i jiné poslance a poslankyně. Pro rodiče byly totiž zřízeny kluby jako forma denní péče o děti, kam mohou své děti umisťovat, aby s nimi nemuseli zůstávat doma. Jistě je to pro mnohé rodiče spása a záchrana a jsou za tuto možnost vděčni, pokud by to ovšem byla pouze možnost, a nikoli povinnost. Rodiče, ale i rodičovské páry, z nichž alespoň jeden rodič je zaměstnancem IZS, si totiž nemohou vybrat, zdali své děti do klubu umístí, nebo budou čerpat ošetřovné. Pro mnohé z nich by přitom bylo mnohem přívětivější, kdyby mohli s dětmi zůstat doma. Někteří z nich by se o své děti rádi starali a neumisťovali je nuceně v uvozovkách do zařízení, kde děti celý den pobývají v cizím kolektivu, navíc v kolektivu dalších dětí, od nichž se potenciálně mohou nakazit koronavirem.

Proto se vás, pane ministře, ptám, neuvažujete o tom, že byste umožnili i rodičům, z nichž jeden je zaměstnancem IZS, čerpat ošetřovné, a místa v klubech by se uvolnila pro děti, jejichž rodiče by to ocenili? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Požádám pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, já to nechám samozřejmě prověřit. Problém takovýchhle výjimek je v tom, že se nám ten systém začíná komplikovat, a pak nám zase začnou přicházet další a další podněty, že je v tom zmatek. Takže já se snažím po zkušenostech mých už velkých, a přitom za sedm dnů, abychom zbytečně nějaké zásadní výjimky nedělali. Ale určitě to prověříme, podíváme se na to a dáme vědět.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Tak prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře. Chápu, že být pár dnů ve funkci a hned se zúčastnit interpelací, kde na vás samozřejmě míří nejvíce, není jednoduchá role, proto vám budu vděčná, a chápu, že je to konkrétní příklad, když mi potom odpovíte třeba písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tím jsme ukončili pro dnešní den projednávání ústních interpelací. Končím dnešní jednací den. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin ráno podle schváleného programu. Přeji vám krásný zbytek dne, na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 17.15 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP