(9.10 hodin)
(pokračuje Pikal)

Nikdo nic nenamítá, můžeme tedy pokračovat. Je tady další interpelace, která zatím ještě nebyla projednávána, takže já ji otevřu. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová odpověděla na interpelaci poslance Mariana Jurečky ve věci odsouzeného lobbisty Romana Janouška. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1188. Pan poslanec je přítomen, takže můžeme interpelaci projednávat. Zahajuji rozpravu. Pan poslanec má zájem o vystoupení, takže prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Dobré ráno. Zdravím i jednoho jediného ministra této vlády Luboše Zaorálka, který přišel dneska na interpelace. Tímto mu děkuji, cením si toho. Má opravdu dobrý týden, už od pondělí. A teď to myslím v dobrém, že to oceňuji. Musím říct, že mě osobně mrzí, že tady není paní ministryně spravedlnosti Benešová, protože já jsem měl interpelaci, vážené kolegyně a kolegové, ve věci případu pana Janouška. (Předsedající vypíná řečníkovi mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pardon. Já jsem chtěl vypnout sebe, omlouvám se.

 

Poslanec Marian Jurečka: Aha, děkuji. Já jsem měl interpelaci ve věci pana Janouška. To je velmi známý mediální příběh. Překvapilo mě, že tato osoba si dokáže zařídit znalecký posudek, tedy zdravotní posudek, že nemůže vykonávat výkon trestu z vážných zdravotních důvodů, a pak se z veřejných mediálních zdrojů dozvíme, že je tato osoba v zahraničí, že se dokáže věnovat aktivitám jako lyžování. Přiznám se tedy, že nevím jak vám, poslankyně a poslanci, kteří jste dneska přišli na interpelace, ale mně to tedy přijde dost zvláštní.

Myslím si, že ministryně spravedlnosti by měla tu věc velmi řádně prošetřit. Když jsem ji interpeloval, tak ona mně odpověděla velmi stručně. Interpelace byla ve dvou řádcích, z mého pohledu zjevně nedostačující, protože já mám spoustu otázek. Jak je možné, že takovýto krok je umožněn? Jestli je to tedy zásadní selhání zdravotní péče v oblasti vězeňství? Proč tento člověk nemohl vykonávat svůj výkon trestu například i v rámci vězeňské nemocnice v Brně? Je tady spousta otázek, a především bych chtěl slyšet od paní ministryně, co ona aktivně a její resort dělají pro to, aby se prostě tyto věci nemohly stávat, aby tady lidé evidentně nezkoušeli různé kličky a nevyhledávali prostor k zneužívání toho, aby se vyhnuli výkonu trestu. Takže to jsou věci, které si myslím, že by nás všechny neměly nechávat v klidu, neměli bychom to nechávat přejít a jenom nad tím mávnout rukou a říct: To je nějaká interpelace, tak to necháme být.

Já bych byl velmi rád - a poprosím potom o tom hlasovat - abychom trvali na tom projednání a aby paní ministryně tady příště byla. Měla by se k tomu jasně postavit čelem, vyjádřit se k tomu, říci, co zjistila, proč se tomu tak děje, jaké dělá kroky k tomu, jestli tady jsou revizní posudky.

Prostě mně jde o to, aby se tento člověk nevysmíval českým občanům, české veřejnosti, tisícům jiných lidí, kteří úplně normálně museli do výkonu trestu nastoupit, museli si ho, jak se říká lidově, odkroutit, a pak tady přijde jeden nebo několik lidí, kteří mají kapitál na to, aby si tyto věci dokázali nějakým způsobem zajistit, a pak se tomu vyhýbají. Takže bych byl rád a poprosil bych, abychom tu interpelaci projednali napříště, až tady bude paní ministryně přítomna, protože to považuji za velmi důležitý, zásadní, principiální pohled na to, jakým způsobem u nás funguje spravedlnost, a to, aby v okamžiku, kdy je tedy člověk odsouzen, tak aby také ten výkon trestu dostál, aby ho prostě naplnil tak, jak soud mu uložil, ne aby se tady v tom hledaly kličky.

Samozřejmě pokud se prokáže, že ten člověk je vážně nemocný, to umím pochopit. Ale neumím pochopit to, když se tváří někdo, že je vážně nemocný, a zároveň zvládá jezdit na lyžích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já asi požádám o upřesnění, jestli tedy navrhujete přerušení do přítomnosti paní ministryně, nebo do příště, nebo nějak... (Poslanec Jurečka: Do příště.) Do příště, dobře. Navrhujete asi, abychom o tom hlasovali rovnou, takže... podle přítomnosti to nevypadá, že bychom mohli hlasovat. Takže pokud nikdo nic nenamítá, já bych opět tuto věc přerušil a hlasování odložíme na konec bloku. Vypadá to, že nikdo nic nenamítá, a vypadá to, že počet přítomných se nám nezvýšil, abychom mohli hlasovat.

Takže se posunu k dalším interpelacím. Jako další je zde interpelace pod sněmovním tiskem 1198, kterou jsme také ještě neprojednávali, takže ji otevírám. Ministr kultury Lubomír Zaorálek odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Jandy ve věci jednání o stavu lázní Jánské Koupele. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1198. Pan poslanec je přítomen, takže zahajuji rozpravu a dávám mu slovo. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Chci panu ministrovi poděkovat, že tady dneska je a že to je opravdu pan ministr, který chodí do práce a plní předvolební heslo "Makáme". Takže, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, obracím se na vás s tématem, o němž jsem už tady mluvil. Jde o Jánské Koupele, respektive záchranu tohoto lázeňského komplexu. Po mnoha peripetiích má komplex nového majitele, který dává najevo snahu o jeho rekonstrukci. Naráží ale na překážky ze strany státu. Lázně jsou totiž zapsané na seznam kulturních památek. Na tom by nebylo nic špatného, tento unikátní areál by tam jistě patřil. Jenže to brání jeho rekonstrukci, konkrétně pak záchraně alespoň jeho životaschopné části.

Několikrát jsem se proto obrátil na Ministerstvo kultury. Za posledním výsledkem naší komunikace je moje interpelace a následná odpověď, kterou jsem od pana ministra Zaorálka dostal koncem března. Za reakce pana ministra děkuji, stejně jako o jeho zájem o lázně, věřím, že mu také jde o jejich záchranu a inovaci. S jeho postojem ale souhlasit nemůžu, protože mi připadá chybný. Pan ministr ve své odpovědi potvrdil, že stále stojí za zařazením komplexu na seznam kulturních památek. Uvádí řadu architektonických i dalších specifik, kterými se lázně vyznačují, neboli nevěří, že současní majitelé je zachovají.

Pan ministr také popisuje, kdo všechno se setkal se zástupci současných majitelů lázní, tedy společností Bad Johannisbrunn, od zástupců městského úřadu nedalekého Vítkova po ředitele památkového úřadu z Ostravy. Myslím ale, že by věci prospěla schůzka přímo za účasti pana ministra. Větší pozornost je určitě na místě. Jánské Koupele jsou unikátní nejen svoji podobou, ale i historií. Jen stručně, základy komplexu sahají do 19. století. První písemné zmínky o tamních léčivých pramenech pocházejí dokonce už ze 17. století.

Pan ministr mě také informoval, jak se při výše zmíněných jednáních řešily různé udržovací práce v komplexu, zabezpečení oplocení areálu, odstraňování náletových dřevin, změny vedení turistických stezek, sečení trávy, a že se plánovala oprava a otevření minerálních pramenů pro veřejnost. To je jistě fajn, ale nestačí to. Pro záchranu tohoto unikátního komplexu je potřeba udělat více.

Jistě, hlavní břímě leží na současných majitelích, stát by jim ale neměl házet úřední klacky pod nohy. Institut kulturních památek je jistě potřebný, ale je to cesta, nikoliv cíl. Má vést k jejich záchraně, nikoliv k jejich dalšímu chátrání, a to se bohužel v případě Jánských Koupelí děje i kvůli sveřepému postoji státu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr má zájem o vystoupení v rozpravě, takže mu dám slovo. Požádám případně kolegy v sále o větší klid, nicméně si myslím, že můžeme pokračovat.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji. Přeji vám dobré ráno, dámy a pánové. Znovu se tedy vracíme k případu Jánských Koupelí v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. Rovnou řeknu, že já víceméně s postojem interpelujícího pana poslance Jandy souhlasím. Rád bych informoval o tom, co se odehrálo, nebo spíš si myslím, že je správné informovat o tom, co se odehrálo a co plánuji dále.

Takže jenom tedy sdělím, že jsem se kvůli tomu sešel s paní generální ředitelkou architektkou Goryczkovou, která samozřejmě tento objekt velmi dobře zná. Mohu tedy zrekapitulovat, že ona má ten postoj, který víceméně je známý a který asi zná i pan poslanec Janda. Ona je přesvědčena, že původní charakter památky v Jánských Koupelích nezanikl a že důvody pro památkovou ochranu nepominuly, protože podle ní ten komplex z hlediska historického, estetického, urbanistického je mimořádný. Je to takový projev symbiózy mezi přírodou a architekturou. Ona je přesvědčena, že něco podobného v tomto okrese nebo v tomto regionu můžeme najít pouze v Karlově Studánce, že ty Jánské Koupele jsou poměrně vzácný příklad něčeho, co představuje podobně pozoruhodný komplex lázeňské architektury v tomto okrese. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP