(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, než zahájíme třetí jednací den 98. schůze Poslanecké sněmovny, rád bych vám připomněl, že 15 minut po skončení bodu 526, tedy odpovědí členů vlády na písemné interpelace, budeme pokračovat v 93. schůzi Poslanecké sněmovny.

A nyní tedy již zahajuji třetí jednací den 98. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Dnes, ve čtvrtek, slaví narozeniny paní poslankyně Alena Gajdůšková a pan poslanec Ivo Vondrák. (Potlesk, výkřik z pléna.)

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dnes opět z důvodu pandemické situace jednáme v polovičním počtu. Konstatuji tedy, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Z členů vlády se pak dnes omlouvají pan premiér Andrej Babiš z pracovních důvodů, paní ministryně Marie Benešová do 14.30 z pracovních důvodů, pan vicepremiér Jan Hamáček z pracovních důvodů, pan vicepremiér Karel Havlíček od 9 do 11 hodin a z odpoledního jednání z pracovních důvodů, paní ministryně Jana Maláčová z pracovních důvodů, pan ministr Lubomír Metnar do 13 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Robert Plaga z pracovních důvodů, paní vicepremiérka Alena Schillerová do 12 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Miroslav Toman z odpoledního jednání, také z pracovních důvodů.

Dnešní jednání tedy zahájíme bodem 526, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možné podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Odpoledne se tedy budeme věnovat bodu 527, což jsou ústní interpelace.

A nyní již otevírám bod

 

526.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 98. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 19 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: "Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná."

A nyní již přistoupíme k odpovědím na jednotlivé interpelace. Jako první je zde interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše od paní poslankyně Olgy Richterové ve věci slev jízdného pro invalidní důchodce. Tuto interpelaci jsme přerušili do přítomnosti předsedy vlády. Předseda vlády je omluven, takže v jejím projednávání nebudeme pokračovat, nebo respektive ji ani není možné otevřít.

Další interpelace, opět na předsedu vlády, od paní poslankyně Richterové ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu v bydlení. I tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a tedy ji nebudu otevírat.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády od pana poslance Ferjenčíka ve věci 2 000 miliard z lithia. I tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády. Ten je omluven, takže tuto interpelaci nebudeme otevírat.

Další interpelace je na předsedu vlády Andreje Babiše od paní poslankyně Kovářové ve věci kapacity základních a mateřských škol. I tato je přerušena do přítomnosti pana premiéra, takže nebudeme otevírat.

Další interpelace je na pana premiéra od paní poslankyně Kovářové ve věci informovanosti samospráv. I tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a nebudeme ji tedy otevírat.

Další je interpelace na pana premiéra od paní poslankyně Kovářové ve věci kompenzace krajům. I tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a nebudeme ji tedy otevírat.

Další interpelací je interpelace pana poslance Jakuba Jandy na předsedu vlády, a to ve věci podpory sportovní oblasti v době koronavirové krize. I tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a nebudeme ji tedy otevírat.

Další interpelace na paní ministryni Janu Maláčovou od paní poslankyně Olgy Richterové ve věci pravidel pro vyplácení příspěvku v programu Antivirus. I tato je přerušena do přítomnosti paní ministryně, paní ministryně je omluvena, jak jsem na začátku četl, takže ani tuto interpelaci nebudeme projednávat.

Dále je zde interpelace na paní ministryni Janu Maláčovou od pana poslance Marka Nováka ve věci poddimenzovaného OSPODu. I tato je přerušena do přítomnosti paní ministryně, paní ministryně je omluvena, nebudeme projednávat.

Dále je zde interpelace pana poslance Lipavského na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci plánované cesty pana Nejedlého do Moskvy. Tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, a nebudeme ji tedy projednávat.

Dále je zde interpelace na pana premiéra od pana poslance Pavla Žáčka ve věci utajovaných skutečností v Kanceláři prezidenta republiky. I tato je přerušena do přítomnosti pana premiéra, a nebudeme ji tedy projednávat.

Dále je zde interpelace na paní ministryni Janu Maláčovou od paní poslankyně Olgy Richterové ve věci pracovní rehabilitace. I tato je přerušena do přítomnosti paní ministryně, takže nemůžeme zahájit projednávání.

A pak je zde interpelace pana poslance Vojtěcha Filipa na pana ministra Lubomíra Metnara ve věci podpory českého leteckého obranného průmyslu. Tato je přerušena do přítomnosti ministra obrany. Ministr obrany není přítomen, takže nebudeme projednávat.

Další interpelace je od pana poslance Jana Skopečka na ministra obrany Lubomíra Metnara, a to ve věci výběrového řízení na služební místo ředitele sportovního centra DUKLA. I tato je přerušena do přítomnosti ministra obrany, takže nemůžeme projednávat.

Dále je zde interpelace na místopředsedu vlády Karla Havlíčka od pana poslance Jana Farského ve věci demolice drážních objektů v Královéhradeckém kraji. Tato interpelace není přerušena, takže ji můžeme projednávat, takže já ji otevírám. Je to sněmovní tisk 1187. Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček odpověděl na interpelaci poslance Jana Farského ve věci demolice drážních objektů v Královéhradeckém kraji. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1187. Pan poslanec je přítomen, můžeme tedy projednávat. Zahajuji rozpravu a dávám mu slovo. A poprosím o klid v sále. Zahajujeme jednání. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych u této interpelace, která právě proto, že je písemná, z mého pohledu nebyla dostatečná, a myslím si, že je důležité, aby tady byla projednána, tak je důležitá přítomnost pana ministra, tak bych chtěl také požádat o přerušení do přítomnosti pana ministra dopravy v tomto případě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je procedurální návrh, o kterém bychom měli rozhodnout bez rozpravy. (Gong.) Svolám kolegy do sálu a požádám všechny přítomné, aby se přihlásili svými kartami. Pokud se nám počet přihlášených nenaplní, tak budeme postupovat, jak jsme si ustálili zvykem, to znamená, že toto hlasování odložíme na konec bloku interpelací. Tak. (Není dostatečné kvorum.) Vypadá to, že se nám dostatečný počet přítomných na to, abychom mohli hlasovat, nesejde.

Takže pokud nikdo nic nenamítá, budu postupovat v souladu se zvykem, který jsme si zde vytvořili, a hlasování odsuneme tedy na konec bloku písemných interpelací, a budeme pokračovat tou další. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP