(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan místopředseda Pikal se hlásil. Potom vystoupím já. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Čekal jsem, kdy dojde k nějakému nabourání zvyklostí. Předně bych chtěl říct, že náš klub - děkujeme za tu nabídku se poradit, ale my to nepotřebujeme. (Reakce ze sálu.) Tak jestli klub SPD se potřebuje poradit, tak to je nová informace, samozřejmě. Nicméně celou dobu to tady znělo tak, že smyslem je použít to obstrukčně. A i když je zvykem používat zvykové přestávky i obstrukčně, tak si myslím, že v případě jednání věcí o bezpečnosti republiky bychom prostě měli ctít mechanismy, které brání obstrukčnímu jednání, protože v takovou chvíli je potřeba rozhodnout, ať už jakkoli. Nijak nepředjímám, jak bude náš klub hlasovat a jak budeme hlasovat o jednotlivých možnostech. Nicméně tady tedy v tomto případě musím stát za tím, že budeme postupovat podle litery jednacího řádu, a bude se o přestávce hlasovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážené paní a pánové, členové vlády, asi jsem vedle Marka Bendy jediný člověk, který pamatuje dobu, kdy tento zvyk vznikl. Nemusím politicky souhlasit s tím, co říká ODS nebo co říká ta nebo ona politická strana. Ale zažil jsem velmi dramatické situace a musím říct, že pan předseda ODS Petr Fiala má pravdu. Pokud si řekneme, že přestaneme ctít určitá pravidla, tak jsme na nejlepší cestě špatně skončit.

Mně velmi vadí ta přestávka. Mám určité povinnosti, které jsem myslel, že budu moci splnit večer, ale moje rodina je... (Pobavení, smích, potlesk i bušení do lavic.) Děkuji. Děkuji. Dodám, vůči vnoučatům. (Opětovný povyk v sále.) Ale já to dořeším a manželce napíšu SMS. Děkuju za to, že jsem se dopustil hezkého vtipu, který jste pochopili.

Řeknu to takhle: Já to obrátím. Pokud pan předseda rozhodne, že budu dál předsedat, já tu přestávku vyhlásím jako předsedající, protože ctím ty dohody. Ale požádám, a proto jsem i požádal o vystoupení, jestli by vstřícně klub SPD nenechal na svoji poradu a na poradu ostatních klubů jenom jednu hodinu. To je můj požadavek, moje žádost, slušná žádost vůči politickým soupeřům, ale i vůči kolegům. To si myslím, že je slušné. A přinutil mě k tomu ten projev, který správně odsoudil Radim Fiala, který tady pronesl předseda KDU-ČSL. To se fakt nedělá!

Prostřednictvím předsedajícího, pane předsedo Mariane Jurečko, tohle jsem si nedovolil nikdy a i ti největší moji soupeři si to nedovolili ani vůči mně. A byly mnohem vyhrocenější situace, než je tato. Byl bych rád, kdybyste se panu místopředsedovi Tomio Okamurovi omluvil. (Potlesk z různých stran sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Teď jenom na vysvětlenou. Já jsem v 17.30 měl střídat, ne že bych si uzurpoval to místo předsedajícího, ale myslím, že to zvládneme v nějaké korektní atmosféře. Teď vím, že se hlásil pan předseda Kubíček, ale nevím, kdo byl... omlouvám se, první pan předseda Stanjura. Já jsem převzal řízení a pan předseda se hlásil ještě panu místopředsedovi Filipovi, takže pan předseda Stanjura. A nevím, který z vás dvou. Zkuste se domluvit, nejlépe.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Zkušenost praví, že když někdo chce dvě hodiny přestávku, a teď se začneme procedurálně dohadovat, jestli o tom hlasovat, nebo ne, tak to bude trvat tři hodiny. Hodinu se budeme dohadovat a pak ta přestávka bude. Náš klub, pokud se o tom bude hlasovat, bude hlasovat proti omezení práva vzít si přestávku. Na gentlemanských dohodách je občas nepříjemné to, že jednou vám to vyhovuje, jednou ne. Proto se tomu říká gentlemanská dohoda. Myslím, že ten spor vzniká jenom proto, že je pátek. Kdyby byl dneska čtvrtek nebo středa, tak ten spor není tak vyhrocený. Já to mám domů přesně 392 kilometrů, takže určitě nejsem z těch, kterým je jedno, kdy skončíme. Přesto trvám na tom, že se zvyky a nepsaná pravidla mají dodržovat. Možná minulé volební období, já jsem tu třetí volební období, jsme nevytvořili zvyk v nouzovém stavu, protože jsme ho nikdy neměli. Ale nevidím jediný důvod, aby tato pravidla neplatila, i když jednáme podle tohoto paragrafu.

Předsedajícím schůze bych vytkl jedno. Evidentně to byl procedurální návrh, o něm by se mělo hlasovat bez rozpravy. Říkám, my budeme hlasovat proti. Já doporučuji hlasovat. Předpokládám, že poté bude dvě hodiny přestávka. Pak se sejdeme. Anebo můžeme ještě hodinu debatovat, jestli hlasovat, nebo ne, takže se nesejdeme v 19.45, ale ve 20.45, to je druhá možnost. Ale měli bychom zvážit, že když se jednou něco použije, tak ten, který to dneska využívá, si pak jednou bude stěžovat. A naše zkušenost z vlády i z opozice nám velí, abychom byli vyrovnaní a gentlemanské dohody dodržovali.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan místopředseda Kubíček s přednostním právem, poté pan místopředseda Okamura.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já si vzpomínám na to, že když jsme začali hlasovat o nouzovém stavu a scházeli jsme se v polovičním formátu, že ty přestávky platily, ale byla dohoda na jednu hodinu. Chtěl bych to připomenout. Tak to prostě bylo. Takže bych požádal, jestli by předseda klubu SPD nemodifikoval svoji žádost, a my ji budeme respektovat.

A druhá věc. Já si vás všech velmi vážím. Nemusím s vámi souhlasit, vedu tady různé debaty a tak dále. Ale vyzývám vás, chovejte se k sobě slušně. Vždyť jsme lidé! Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, chtěl bych vás požádat, abychom dodržovali zvyklosti a pravidla, které jsou tady léta v Poslanecké sněmovně, a z těch důvodů, co jsem říkal, abyste nám umožnili tu pauzu na dvě hodiny. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Mám dvě věci. První věc, k předřečníkovi kolegovi Kubíčkovi. Já to respektuji. Pamatuji si dobu, kdy tady váš předseda Andrej Babiš křičel tady doprava "ožralo ožralej". A taky to asi nebylo úplně korektní.

Nicméně já se omlouvám Tomio Okamurovi. Chtěl jsem oglosovat to, že mi ten návrh přijde jako pitomej. Omlouvám se, že jsem to řekl takhle, nepatří to sem. Ale fakt si nemyslím, že ty dvě hodiny jsou ideální. Nicméně ale respektuji to, neměňme zvyklosti. Pokud opravdu žádáte dvě hodiny, tak je mějte i v pátek odpoledne nebo večer. Všichni to máme daleko. Na Moravu taky pojedu přes tři hodiny domů za rodinou, za pěti dětmi. Není mi to jedno, dobře, ale zvyklosti neměňme. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jestli je to všechno z přednostních práv, tak teď jsem v takové pozici trošku nepříjemné, že zrovna jsem začal řídit, ale bude se hlasovat o tom mém návrhu. Tak jestli vám to nevadí, že už tady sedím. Návrh zazněl, aby bylo hlasováno o přerušení Sněmovnou na ty dvě hodiny, aby rozhodla Sněmovna, zda se přeruší na dvě hodiny. (Rozruch v sále.)

Pan předseda Stanjura by to chtěl upřesnit.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se. Nezazněl návrh na přerušení, takže nemůžeme hlasovat o přerušení. Podle mě usnesení má být, že nevyhovujeme žádosti o přestávku v délce dvě hodiny. To je návrh, o kterém bychom měli hlasovat, že nevyhovujeme - nebo vyhovujeme. To už si vyberte, který chcete. Ale budeme hlasovat o té žádosti, jak jste řekl, pane předsedo, o přestávku v délce dvě hodiny, ne o přerušení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže zda se vyhovuje žádosti. Poslanecká sněmovna nevyhovuje žádosti o dvě hodiny přestávky. To znamená, kdo hlasuje pro, tak je pro to, aby se ta přestávka nekonala. Nebo to chcete opačně? Obojí je možné. (Reakce z různých stran sálu. Výměna předsedajících.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě se hlásí pan místopředseda Pikal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP