(16.00 hodin)
(pokračuje Baxa)

A chtěl bych této příležitosti využít i k tomu, a vyzvat pana ministra Zaorálka, vládu, pana premiéra k tomu, aby se velmi intenzivně pracovalo ve spolupráci s kulturní obcí na tom, jak připravit nejenom plán rozvolňování jednotlivých opatření, a tedy i možnost obnovení provozu jednotlivých kulturních institucí a kulturních aktivit, ale také plán na to, jak by měla kultura fungovat v době, kdy už ta opatření budou velmi mírná, ale přesto budeme žít alespoň v nějaké míře ve stínu koronaviru.

Chtěl bych vyzvat vládu a pana ministra Zaorálka k tomu, aby v dialogu s kulturními aktéry bylo připraveno fungování kultury v oblasti divadla, tance, hudby, velkých venkovních koncertů i dalších, muzeí, galerií, k tomu, jak bude fungovat letos, jak bude fungovat v příštím roce, jaké budou předvídatelné a stabilní parametry, ve kterých může kultura fungovat. Je to pro nás velmi důležité. Myslím si, že velkému množství lidí v naší zemi kultura chybí a jsme teď schopni a ochotni pochopit, že ta opatření brání tomu, aby byly kulturní instituce otevřeny, ale určitě nebudeme mít pochopení pro to, aby tato omezení, tato redukce oblasti kultury pokračovala i v době, kdy už to vnější podmínky umožní a kdy právě ti kulturní aktéři potřebují vidět jasný plán, jasná pravidla, jasné možnosti podpory na letošní léto, na podzim i na příští rok.

Takže to je moje výzva u příležitosti jednání o dalším prodloužení nouzového stavu, aby se vytvořil prostor pro budoucí fungování kultury, plán, jak kulturu otevírat, jak by měla kultura fungovat, a možnosti k tomu, jak podpořit umělce, pokud by mělo dojít k situaci, že tato opatření budou dále pokračovat. Myslím si, že česká kultura si to určitě zaslouží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě pan předseda Jakub Michálek, po něm místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já už pouze čistě formálně se hlásím, že návrh doprovodného usnesení, který jsem tady představil, je načten ve sněmovním systému jako sněmovní dokument 7909, takže se odkazuji na text tohoto sněmovního dokumentu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, budu stručný. Já jsem se dopoledne při hlasování o programu vzdal svého slova, nechtěl jsem to rozšiřovat, tu nemístnou debatu, ale vzhledem k tomu, že ji sem pan předseda Jakub Michálek vnesl zpátky, tak mi dovolte říct jednu poznámku. Ta se týká toho, jak se chováme. Mnozí tady hovoří o ústavnosti, zákonnosti, dodržování právních norem, dodržování závazků a podobně, ale nedělají si s tím žádné starosti, když jim to nevyhovuje. My jsme součástí mezinárodního společenství, máme uzavřeno přes 200 mezinárodních smluv, ze kterých nám plynou povinnosti a závazky a také práva. Mimo jiné jsme součástí nejen Evropské unie, OSN, OBSE, ale také OECD a dalších organizací, včetně mezinárodních dohod o ekonomických otázkách. A už tím, že jsme vyřadili čínského dodavatele, aspoň podle toho, jak to bylo prezentováno, jsme samozřejmě naše mezinárodně právní závazky porušili.

Dovolím si ocitovat reakci Čínské lidové republiky na to rozhodnutí, které tady bylo kritizováno. Budu velmi stručný, přečtu jenom část: "Čínská strana si všimla příslušné zprávy a vyjadřuje vážné znepokojení a silný nesouhlas nad tím, že česká strana vyloučí čínskou společnost z tendru na zmíněný projekt. Je nutné upozornit, že tento postup české strany se vážně odchyluje od zásady spravedlivé soutěže a pravidel mezinárodního obchodu a vážně poškozuje legitimní práva a zájmy čínského podniku. Čínská strana proto vyzývá českou stranu, aby napravila tento nesprávný postup, důsledně dodržovala zásady tržní ekonomiky, spravedlivé soutěže, skutečně poskytla čínským společnostem otevřené, spravedlivé, transparentní a nediskriminační obchodní prostředí vhodné pro investování a provoz v České republice a vytvářela nezbytné podmínky pro vzájemně prospěšnou spolupráci mezi Čínou a Českou republikou."

Já to cituji proto, abychom si uvědomili, jak absurdní byla debata, která tu ráno byla, velmi absurdní. Kolik jsme slyšeli slov o transparenci, kolik jsme slyšeli slov o dodržování zákonů a závazků, ale my si tady debatujeme, jako by se nás to netýkalo, jako kdybychom mohli netransparentním způsobem nebo s porušením svých závazků v rámci mezinárodních dohod vyloučit kohokoliv. Ano, je to jistě naše právo, ale také musíme nést za to určité důsledky.

Tolik tedy ještě k té debatě, kterou sem vnesl zpátky ve svém vystoupení Jakub Michálek. Odmítám jakékoliv nařčení o tom, že Komunistická strana Čech a Moravy něco obchoduje, dělá nějaké kšefty, ať je říká kdokoliv. Já to odmítám. Když jsme v únoru řekli zásadní "ne" prodloužení nouzového stavu, tak naše podmínky byly jednoznačné, teď je přijímáte všichni, to znamená návrat dětí do škol, a druhou podmínkou bylo otevření venkovních sportovišť. Tyto dvě podmínky opakujeme stále. Nejsou to žádné podmínky, které mají nároky na státní rozpočet, nejsou to žádné podmínky, které by snad nějakým způsobem omezovaly vládu. Byly to podmínky, které se dají udělat jak v nouzovém stavu, tak ve stavu nebezpečí. Upozorňovali jsme na to.

Dnes jsme jasně řekli - po tom, co jsme si ověřili stanoviska občanů České republiky ve všech 14 krajích - co si o tom myslí. Nebudu mluvit za všechny, jako tady dělali někteří jiní. Skutečně víme, že společnost je rozdělena, že část občanů si přeje prodloužení nouzového stavu, část občanů si nepřeje prodloužení nouzového stavu, mají pro to své důvody. A opakuji, nemluvíme za všechny. Mluvím jenom o tom, že názory na tuto věc jsou rozdílné. A jestliže ti, kteří s námi komunikují, s kterými trvale mluvíme, kteří jsou našimi voliči, říkají: Ano, je pro nás důležité, aby tady byly podmínky vytvořeny tak, aby se člověk cítil bezpečně, aby mohla být zajištěna zdravotní péče, tak se takto rozhodujeme.

Jediné, co jsme přidali v podmínkách od února vůči vládě, je, že omezení na okresy je nesmyslné. Není nikde prokázáno, že omezení vstupu do okresu přineslo nějaké zlepšení v šíření pandemické nákazy. Není to prokázáno! Můžeme to doložit řadou článků, které vycházejí, můžeme to doložit i řadou studií, které dělají renomovaní epidemiologové, nikoliv ti, kteří se sice mohou chlubit lékařskými tituly a dalšími akademickými tituly, ale jsou to epidemiologové. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP