(14.30 hodin)
(pokračuje Nacher)

Na závěr pozitivně, mám 10 vteřin, nevím, jak bych to měl zkrátit ještě víc. Pozitivně, já za sebe toto beru, za sebe osobně, jako poslední prodloužení nouzového stavu s tím, že za mě priorita je, že po Velikonocích se opravdu vrátí děti do škol. (Předsedající: Váš čas.) To pro sebe beru jako základní prioritu, přes kterou nejede vlak. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má pan poslanec Rozvoral, připraví se paní poslankyně Maříková.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátce vystoupit k dnešnímu projednávanému bodu Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu. Stejně jako všichni poslanci za hnutí SPD budu hlasovat proti prodloužení nouzového stavu, což jsme již několikrát avizovali, několikrát hlasovali i v předešlých hlasováních a máme pro to celou řadu pádných a přesvědčivých důvodů.

Současná vládní opatření nefungují zcela účinně, a proto navrhujeme, že lze situaci s šířením koronaviru řešit za pomoci jiných vhodných nástrojů a též opět zapojit občany jako partnery k řešení situace na základě osobní odpovědnosti za jejich zdraví. Česká republika musí také přestat být závislá na rozhodování a jednání orgánů Evropské unie. Vláda musí zabezpečit a postarat se o rizikové skupiny obyvatel, kterých je zhruba 20 %, a ostatní nechat pracovat, chodit do školy a umožnit jim za dodržování přijatých a pevně stanovených opatření žít. Pro rizikové skupiny občanů je také potřeba zdarma poskytnout respirátory, vitaminy, dezinfekci a dostupné léky.

Píše nám celá řada živnostníků, kteří museli z důvodu vládních nařízení ukončit svou činnost, a podpora státu, která měla přijít ve formě dotačních programů, ne zcela dobře funguje. Při dodržení jasných preventivních opatření je potřeba umožnit fungování maloobchodů a dalších skupin živnostníků.

Též prosazujeme podporu vlastní kapacity pro produkci našich českých ochranných a preventivních prostředků, abychom nebyli závislí na zahraničí.

V této souvislosti připomenu závěr NKÚ ve věci prověření státních nákupů zdravotnického materiálu v souvislosti s bojem proti koronaviru. NKÚ ve věci nákupů ochranných pomůcek už v době počátků nouzového stavu obdržel mnoho dotazů a informací od občanů, ze kterých vyplývaly výrazné rozdíly v cenách, za které jednotlivá ministerstva nakupovala ochranné pomůcky. To vedlo šéfa NKÚ Miroslava Kalu k tomu, aby přepracoval změnu plánu kontrolních činností, kterou v květnu loňského roku schválilo kolegium NKÚ. Prezident Kala to odůvodnil tím, že chce kontrolu zaměřit na ceny, za které stát prostřednictvím jednotlivých ministerstev nakupoval ochranné pomůcky, porovnat tyto ceny v mezinárodním kontextu a též se zaměřit na krizové plány v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, vyhlášením stavu nouze a prověřit, jak byly uplatňovány výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek.

Tento návrh změn plánovaných kontrol prezident NKÚ Kala obhajoval tvrzením, že ani krizová situace neopravňuje nikoho, aby se choval neúčelně, neefektivně a nehospodárně. Výsledky z této kontrolní akce jeho obavy zcela potvrdily. NKÚ prověřil nákupy pomůcek a materiálů ministerstev zdravotnictví a vnitra v období od 1. ledna do 31. srpna 2020 v celkovém úhrnu ve výši 8,5 miliardy korun. Výsledky kontroly okomentoval prezident NKÚ Kala slovy - cituji: "Ukázalo se, že stát podcenil přípravy na krizi a na problémy při jejich zvládání. Nebudu známkovat postup ministerstev jako ve škole, ale budu hodnotit slovně. Dám příklad: Tak třeba když víme, že respirátory FFP3 šly nakupovat od 60 korun do 424 korun za kus, ale ministerstva nakupovala o řád nižší, tedy FFP2, i za 770 korun za kus, tak z toho plyne, že stát rozhodně nepostupoval v souladu s finančními pravidly. Cena je ale jen jedna z věcí, na kterou kontrola poukázala." Konec citátu.

Podle NKÚ měla ministerstva zdravotnictví a vnitra vlastní nákupní týmy, které nespolupracovaly. Kontroloři NKÚ kritizovali i to, že od roku 2011 a i do začátku epidemie Ministerstvo zdravotnictví neaktualizovalo pandemický plán a že za stejnou dobu se také neměnily státní pohotovostní zásoby pomůcek a materiálů. V téměř stostránkové kontrolní zprávě se uvádí, že nejprve stát zaspal a následně selhal na mnoha úrovních. V nákupech byl chaos a byly netransparentní. Několik z nich už vyšetřují orgány činné v trestním řízení.

Hnutí SPD bere kontrolní závěry ve věci nákupu ochranných pomůcek v době nouzového stavu za alarmující. Stát by se měl vždy chovat jako řádný hospodář, neboť nakládá s penězi nás všech, situaci v nouzovém stavu nevyjímaje. Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že došlo k nezákonnému jednání, za které nesou odpovědnost ministři zdravotnictví a vnitra, kteří v této době vedli svá ministerstva.

Vážené dámy a pánové, poslanci hnutí SPD zůstávají ve vztahu k prodloužení nouzového stavu názorově konzistentní a budou stejně jako v minulosti hlasovat proti. Nemůžeme podpořit prodloužení nouzového stavu s takovými parametry, tak jak jsou předkládány. Dlouhodobě poukazujeme na to, že přijímaná opatření vlády vnímáme jako politiku represí a plošného zakazování ze strany vlády, která nezohledňuje celospolečenské, ekonomické, a hlavně sociální aspekty života občanů v České republice, a jsme přesvědčeni, že zavedená opatření v těchto oblastech způsobují více škody, než by tomu bylo bez prodlužování nouzového stavu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Poprosím paní poslankyni Maříkovou, připraví se pan poslanec Dvořák.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Navážu na svůj předchozí projev - zhodnocení dat ÚZISu, kterými se vláda ohání pro prodloužení nouzového stavu a zavádění svých restrikcí, olomouckým matematikem a expertem na matematické modelování doktorem Tomášem Fürstem, který tvrdí: "Celkově konstatuji, že materiál neobsahuje žádnou evidenci, že přijatá opatření fungují, zato obsahuje poměrně dost evidence, že tomu tak není. Materiál je přehlídkou manipulace, kategorických tvrzení bez evidence, neporozumění, chybného úsudku, nátlaku a šíření poplašných zpráv." Jediné, k čemu může tento materiál sloužit, je podklad pro okamžité odvolání ředitele ÚZISu. A o tato data se naše vláda opírá, těmito daty vláda obhajuje své restrikce, chce prodloužit nouzový stav a tvrdí, že tato opatření fungují. Obhajuje rozhazování peněz pojišťoven a nutí zdravé lidi povinně testovat, přitom pojišťovnám docházejí peníze na léčbu nemocných lidí. Každý den protestujeme neskutečné množství peněz, přitom lidé, co potřebují třeba ortopedické operace, trpí v bolestech. V Karlovarském kraji, ze kterého pocházím, čekají lidé na umělou kloubní náhradu i čtyři roky. Umírají nám zde lidé na zanedbání péče. Mnozí obvodní lékaři přestali léčit, léčí jen po telefonu, někteří dokonce mají telefon stále vyvěšený. Pokud máte teplotu, tak se dozvíte, že si máte jít na test, vzít si paralen a čekat, až se vám začne špatně dýchat, a pak si zavolat záchranku.

Prosím vás, co tohle je! Jde vám opravdu o zdraví lidí? Byli jsme pyšní na náš zdravotní systém, ale zde dochází k jeho vědomé likvidaci. Neumím si představit, že bychom čelili pod vaším vedením opravdu nebezpečné nemoci, jako je třeba ebola, která má smrtnost 50 až 90 %, zatímco u covidu je tomu 1 %. Je mi líto všech obětí koronaviru, obětí, které propadly vámi šířenému strachu, ale stejně tak je mi líto všech obětí rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění, zanedbané péče, o kterých nehovoříte, všech, co si díky vašim nařízením ze zoufalství vzali život. Je mi líto všech živnostníků, kteří po celá léta budovali svou živnost a od státu nikdy nic nechtěli, ale vy (jste) jim to za pár měsíců zničili. Je mi líto všech občanů, kterým jste vzali rok života, ne koronavirus, ale vy a vaše nařízení. Bráníte dětem ve vzdělání, které mají zaručeno ústavou. Bráníte jim v setkávání se spolužáky, jistě začínají tloustnout a duševně chřadnout. Ničíte jim zdraví nuceným sezením u počítačů. Vaše vláda i vlády před vámi postupně likvidovaly naše zdravotnictví a stále se rušila lůžka. Zdravotníci vám byli po celá léta ukradení a jejich podhodnocení se nám všem teď vymstilo. Ano, hlavním problémem je nedostatek personálu ve zdravotnictví a zrušená lůžka, přiznejme si to. Překračujete své pravomoci tak, že nutíte zdravé lidi testovat. Vynakládáte peníze za testy, které ve většině případů vykazují falešnou pozitivitu. Ignorujete názory odborníků, kteří vám říkají, že antigenní testy nejsou vhodné pro plošné testování, jelikož slouží k testování příznakových jedinců a je to neefektivní a nákladné. A co vy? Opět ignorujete odborníky.

Premiér nám tady opakovaně lže. Na jednu stranu tady mlží a tvrdí, že žádné covid pasy nebudeme zavádět, a na druhou stranu se rozplývá nad tím, jak to funguje v Izraeli, že tam mají takzvaný zelený pas, který očkovaným lidem umožňuje vstup do míst postupného otevírání ekonomiky, a chce s Izraelci spolupracovat. Této vládě se už nedá věřit ani dobrý den. Pevně věřím, že tato vláda bude jednoho dne trestně odpovědná za to, co lidem a této zemi napáchala.

Žádám vás, vládo, abyste ukončili restrikce, přestali jste omezovat podnikání a svobodu našich občanů. Vaše vláda by již ani minutu neměla mít nekontrolovatelnou moc a nouzový stav by měl okamžitě být ukončen. A vás, kolegyně a kolegové, zvláště po své levici, kteří uvažujete o podpoře prodloužení nouzového stavu, prosím, abyste se zamysleli, koho a co tady chcete podpořit a uvědomili si, že tady zastupujete občany této země, ne ty, kterým zachutnala nekontrolovatelná moc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP