(Schůze zahájena v 10.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám vás na 94. schůzi Poslanecké sněmovny.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, u náhradních karet odkážu na zápis 93. schůze.

A můžeme pokročit. Tuto schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 109m zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny na základě předložení návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou v úterý 23. března letošního roku.

Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili stejně jako ráno pro 93. schůzi paní poslankyni Janu Krutákovou a pana poslance Jiřího Valentu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Ještě jednou zagonguji, abychom měli dostatek přihlášených, i se rozhlédnu, vidím, že je tady dostatek lidí, jenom požádám o přihlášení. Odhlásil jsem vás, takže se přihlaste. Tak.

 

Rozhodneme o ověřovatelích schůze v hlasování číslo 1, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 1 z přítomných 77 pro 77, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 94. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Janu Krutákovou a pana poslance Jiřího Valentu.

 

Pokud jde o omluvy, odkazuji na zápis z 93. schůze, zůstávají tedy stejné, žádnou další omluvu předseda Poslanecké sněmovny neobdržel.

Paní poslankyně, páni poslanci, dne 27. února 2021 vláda vyhlásila v souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na území České republiky nouzový stav na maximální dobu 30 dnů. Podle článku 6 odst. 2 ústavního zákona 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, může vláda dobu pro vyhlášení nouzového stavu prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Dne 22. března letošního roku vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení doby nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, a to do 27. dubna 2021. Podle § 109m odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna o takovém návrhu ve zkráceném jednání.

Věřím, že nemusím opakovat ta jednotlivá ustanovení jednacího řádu, nejednáme o tom poprvé, takže přistoupíme k vlastnímu pořadu 94. schůze Poslanecké sněmovny, i když jsem byl přítomen avízu pana předsedy klubu KDU-ČSL Bartoška, že se chce k pořadu schůze vyjádřit. Dobře. Pan předseda Jan Bartošek za klub KDU-ČSL. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jak jsem avizoval, kolegyně a kolegové, žádám vás o zařazení nového bodu, který se bude jmenovat Informace vlády o dostavbě jádra, respektive Informace vlády o dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany a bezpečnostní otázky s tím spojené. A chtěl bych v případě, že tento bod bude zařazen, aby byl zařazen dnes jako první, ještě před projednáváním prodloužení nouzového stavu.

Proč přicházím s tímto novým bodem? Vláda totiž jedná proti svému usnesení. 27. dubna 2020 vláda přijala usnesení vlády ČR k přípravě nových jaderných zdrojů a základním bezpečnostním zájmům státu. Tímto usnesením vláda schválila na dokument "tajné", v režimu tajné, s názvem T4 2020 a média o něm psala. Dokument popisuje hrozbu ruských a čínských firem.

Jedná se o to, že vláda v dubnu 2020 schválila tento bezpečnostní dokument českých zpravodajských služeb popisující výraznou hrozbu ruských a čínských firem a v březnu 2021 vicepremiér Havlíček svými kroky v podstatě přizve Rosatom do de facto tendru a odevzdává mu celou zadávací dokumentaci, v podstatě fakticky plán nové české jaderné elektrárny. Je zde mnoho otázek. Například - tak jak jsem se připravoval - podle Jaroslava Míla bezpečnostní dotazník týkající se dostavby jaderné elektrárny. V podstatě se nejedná ani o dotazník, ale o obecný text, kde jsou potenciální zájemci vyzváni, aby dodali informace o struktuře, v jaké hodlají podávat nabídku o vlastní struktuře hlavního dodavatele a členů konsorcií či pravděpodobných subdodavatelů.

Pracovní skupina zahrnující bezpečnostní složky pod vedením Ministerstva vnitra jej ani neviděla. Proč? Jak je to možné? S kým bude tento dotazník konzultován, nebo už je to bráno za to, že je to vyřešené? Zároveň není jasné, jak, kdy a kdo bude zaslané odpovědi vyhodnocovat, a na základě odpovědí na obecné otázky nelze čekat, že se stát dozví nová fakta relevantní pro bezpečnostní posouzení uchazečů. A potom se také nabízí otázka, čím případně zdůvodnit pozdější vyloučení nebo neoslovení některého zájemce.

Těch otázek je mnoho. V tento moment to berte jenom jako úvod k této problematice a žádost o zařazení na program. Mimochodem se jedná i o to - slovy ministra Petříčka - že byla obejita sociální demokracie, byla obejita vláda. A zajímá mě i postoj sociální demokracie, jak se v této situaci zachová, zda se nechá neustále tlačit do kouta hnutím ANO a jeho arogantním chováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: K pořadu schůze se vyjádří nyní předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já bych chtěl krátce reagovat na návrh, který právě zazněl. Já jsem tuto schůzi svolal podle § 109m jednacího řádu, což je speciální ustanovení, které je určeno právě pro to, abychom projednali nouzový stav. Víte, že je tam trochu jiný režim, co se týče řečnických dob a tak. Je pravda, že pořad se schvaluje a může být rozšiřován. Taky jsme tedy vždycky trochu ctili pravidlo, že to vždycky alespoň rámcově souhlasilo s tím nouzovým stavem, takto bylo jednáno i na grémiích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP