(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec, jestli má zájem o doplňující otázku.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já jenom poděkuji za odpověď, a jestli by pak bylo možné mi jenom potvrdit, stačí do mailu, že tam došlo k nějaké nápravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová, která vznese interpelaci na pana ministra Roberta Plagu. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, Poslanecká sněmovna v úterý projednala ve druhém čtení novelu zákona o dětských skupinách, která dětské skupiny transformuje na jesle a tím i snižuje maximální věk dětí na tři roky, které je budou moci navštěvovat. Tím se sníží kapacity předškolního vzdělávání pro děti ve věku tři až šest let. Jelikož v mnohých regionech dětské skupiny doplňují nedostatečné kapacity mateřských škol a umožňují tak maminkám návrat do zaměstnání, tak se domnívám, že toto omezení věku není úplně šťastné. To má právě proběhnout na žádost Ministerstva školství. Navíc je ročně odmítnuto více než 30 dětí (tisíc?) žádostí o umístění do mateřských škol. Ministerstvo školství se snaží nedostatečné kapacity rozšiřovat pomocí dotací, což tedy kvitujeme, nicméně tyto dotační tituly jsou v posledních letech omezeny, kapacita mateřských škol je neustále nedostatečná a v některých regionech dokonce stále kritická.

Vážený pane ministře, jak se Ministerstvo školství připravuje na reformu dětských skupin, a tím na navýšení žádostí o umístění dětí do mateřských škol, které nově nebudou moci navštěvovat dětské skupiny? Plánuje váš resort vypsání nových dotačních titulů či případné posílení stávajících dotačních titulů? Na rozšíření kapacit mateřských škol bude potřeba i nadále velké množství peněz, protože stále v některých regionech je tato kapacita velmi, velmi nedostatečná. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí vystoupí paní poslankyně Golasowská s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, elektrický impedanční tomograf, přístroj, který pomáhá lékařům se správným nastavením ventilace, umožňuje nahlížet do plic kontinuálně a monitorovat, jak probíhá distribuce vzduchu, případně průtok krve u jednotlivého pacienta. Tyto přístroje jsou v republice pouze tři - Fakultní nemocnice v Praze, neurochirurgická jipka v Liberci a na První lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde je součástí výzkumu. Nicméně zájem mají i další pracoviště, například nemocnice Třinec - a to mě zajímá, protože jsem z Třince - a další.

Díky tomuto přístroji se plíce zbytečně nepoškodí a zkracuje se délka pobytu v nemocnici. Snižuje se také riziko komplikací včetně infekce. Během první vlny pandemie vznikl projekt, kdy měl stát zakoupit osm přístrojů a vybavit tak specializovaná pracoviště po celé republice, nicméně se tak nestalo. Já se ptám, pane ministře, zda by Ministerstvo zdravotnictví přece jen nezvážilo nákup těchto přístrojů, které by nemocnice určitě využily nejenom v době covidové, a co nakonec vedlo k tomu, že vloni nepořídilo ani těch osm přístrojů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, milá paní poslankyně. Ministerstvo zdravotnictví k požadavku třinecké nemocnice na pořízení zmiňovaného přístroje nemá k dispozici žádné informace, nebylo v této věci zatím osloveno. V rámci národních investičních programů nejsou obecně podporována regionální zdravotnická zařízení, to je potřeba říct.

V současné době jsou připravovány nicméně výzvy z integrovaného regionálního operačního programu, takzvaný IROP REACT-EU, ke kterým je vytvořen a zveřejněn seznam přístrojového vybavení, jehož pořízení je takzvaným způsobilým výdajem, to znamená lze jej z těchto peněz pořídit. Elektrický impedanční tomograf zde uveden není, protože nepatří do podporované oblasti té výzvy.

Ze strany Moravskoslezského kraje tak, jak jsem říkal, nebyl vůči Ministerstvu zdravotnictví na tento přístroj vznesen žádný dotaz ani požadavek, to znamená nejenom z nemocnice, ale ani z kraje. Stejně tak přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví zatím nikdy neobdržela žádost o projednání uvedeného přístroje v této lokalitě. Takže se k tomu více vyjádřit nemohu než to, že zatím tento požadavek jsme opravdu žádnou cestou nedostali, tudíž jsme ho ani nemohli uspokojit. Upozorňuji na to, že některé z těch výzev jsou limitované a nelze za ně koupit všechny přístroje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za odpověď, pane ministře. Já bych se přece jenom chtěla ještě zeptat. To znamená, že pokud byste třeba takové požadavky z nemocnic obdrželi na koupi tohoto přístroje, tak byste to dotační řízení třeba uzpůsobili, nebo byste vyhlásili nové tak, aby se tento přístroj dal z těch dotací pořídit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, paní poslankyně, já samozřejmě - a to si asi nikdo nemyslí, že bych to rozhodnutí vám teď řekl, jak to dopadne, protože to ani nejsem já, kdo o tom rozhoduje. Ale je potřeba říct, že ten IROP REACT-EU by pro toto vhodný nebyl, ale je řada jiných různých dotačních titulů včetně regionálních. Takže vždycky je potřeba si najít ten dotační titul, který to umožňuje.

Přístroj, který má být takto zakoupen, musí projít schválením přístrojovou komisí, to je taková a priori primární věc. To bych doporučil tady tento krok, aby se napřed obrátili asi zástupci kraje, spíše než toho regionálního zařízení, přímo nějakým způsobem na nás. Přístrojová komise, která se schází pravidelně, toto zhodnotí a jistěže ve chvíli, kdy by si zřizovatel nebyl jist s tím, který dotační titul případně je pro toto vhodný, tak mu bude Ministerstvo zdravotnictví nápomocno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další v pořadí vystoupí paní poslankyně Karla Maříková s interpelací na pana ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, jistě se mnou budete souhlasit, že hora Říp je jedna z nejvýznamnějších českých symbolů a symbolů naší historie. K Řípu se váže pověst o příchodu našich předků pod vedením praotce Čecha. Jak smutné ale, že v současné době je majitelem této památky žena, rodilá občanka USA, Margaret Brooks Lobkowicz, která nemá s Českou republikou nic společného.

Po divokých restitucích z devadesátých let, kdy nebyl problém státní majetek vyvést do soukromých rukou, se památka dostala do rukou Lobkowiczů. V letech 2009 až 2012 došlo ze strany státu a Ústeckého kraje o snahu získat památku zpět od Lobkowicz a Lobkowicz za ni chtěli 23 milionů korun. To se zdálo však úředníkům moc. Když vezmu, že za vepřín v Letech, který se srovnal se zemí, stát bez váhání vyplatil půl miliardy, tak 23 milionů korun za tak velkou historickou památku není tolik peněz, aby ji stát nemohl vyplatit.

Neumím si představit, že by nějaký jiný stát prodal svou nejvýznamnější národní památku. Ptám se tedy, proč se stát, potažmo Ministerstvo kultury, tuto památku nesnaží získat zpět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji. Vážené kolegové a kolegové, jsem si vědom toho, že je celá řada krásných hor a kopců v České republice. Mám rád třeba také Lysou horu nebo Hostýn. Takovýchto objektů znám celou řadu a nejsem si jist, že je musí všechny vlastnit český stát jenom proto, že jsou to pro nás významné symboly. Sám jsem horu Říp několikrát navštívil a mám rád báseň Jaroslava Seiferta o hoře Říp. Ale není úplně pravda, že hora Říp patří někomu, kdo k ní nemá žádný vztah, protože to je podle mě území, které bylo restituováno, které bylo restituováno Lobkowiczům, kteří ho vlastnili v minulosti. Takže to není tak, že tam žádný vztah není.

A pokud se vydám na horu Říp, tak je pro mě důležité to, že ta hora je přístupná, že není problém ji navštívit. Nahoře je románská kaple, která patří, pokud vím, římskokatolické církvi. Takže jednak se na tu horu dá vystoupit, žádná omezení tam nejsou, ani by tam podle mě nemohla být. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP