(16.20 hodin)
(pokračuje Blatný)

A já jsem zde - a nemyslím si, že bych kohokoliv zaváděl tou informací - řekl, že asi 1,5 % očkovaných mohou onemocnět po podání první dávky a v těch víc než milionu podaných dávek v České republice, a podobně je to celosvětově, bylo 0,53 % těch, kteří onemocněli po druhé dávce, a jednalo se o onemocnění, která byla méně závažná než u lidí bez očkování. Takže z tohoto pohledu pro běžného občana se dá říci - a já na tom budu trvat a budu to opakovat - že tato vakcína chrání, a když dostanete vakcínu, tak neonemocníte, nikoho nenakazíte. Bavíme se o pravděpodobnosti 0,5 %, která je naprosto zanedbatelná.

Užiji pro běžného občana asi lépe užitečný příklad. Když si sednete do auta a pojedete po dálnici z Prahy do Brna, také můžete mít nehodu. A to neznamená, že byste nesedala do auta anebo že byste tvrdila, že to, že jezdíte v autě, vám způsobí újmu. Takže jenom to udávám takhle na jako jednoznačnou rovinu toho, že ano, po vědecké stránce je zde riziko 0,53 %, které máme prokázáno i na naší populaci, že se tak může stát, ale očkujeme velkou částí vakcín, které mají daleko horší bezpečnostní profil nebo daleko horší ochranu, chcete-li, a nikdo je nezpochybňuje. Proto prosím nezpochybňujme vakcínu proti koronaviru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a další vystoupí pan poslanec Vít Kaňkovský s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobré odpoledne, vážený pane ministře. Já se na vás také obracím se záležitostí testování ve firmách s podobným tématem, které jsem měl už na pana ministra Havlíčka. Já vezmu - nebudu se už tady zabývat tou záležitostí nastavené podpory finanční, která podle mého názoru, a nejenom mého názoru, ale i hlavně názoru firem, je nízká, to znamená 60 korun na jeden test, ale zaměřím se na podnět, který jsem dával směrem k panu ministru Havlíčkovi, a to je potenciál určitého zefektivnění testování ve firmách, pokud bychom využili na začátku toho procesu anebo klidně i teď vlastně v průběhu, kdy testujeme ve firmách, jednorázového vyšetření protilátek u všech zaměstnanců. Chápu, že by to nešlo úplně v jednu chvíli kvůli kapacitě testovacích laboratoří, nicméně dalo by nám to vstupní informaci o tom, jak na tom ti zaměstnanci jsou, a je vysoce pravděpodobné nebo takřka jisté, že u desítek procent bychom prokázali vysoký titr protilátek, a to tak vysoký, že v danou chvíli mají dostatečnou imunitu vůči onemocnění COVID-19, a tudíž je zbytečné je pravidelně, cyklicky testovat antigenními testy. Tak se chci zeptat, zda ve svém odborném panelu o nějakém takovémto řešení uvažujete, protože celá řada imunologů, ale i laiků se na podobnou možnost ptá. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, děkuji za nesmírně podstatnou otázku, i odborně i nějak jaksi globálně logisticky, protože pochopitelně znát protektivní hladinu protilátek a moci ji vyšetřit by mělo ty přínosy, o kterých jste hovořil. Zatím jediným takovým otazníkem je právě, že není standardně definována ta takzvaná protektivní hladina. To je jediný problém. Jinak vyšetřit protilátky umíme, pracujeme s tím, snažíme se ve spolupráci s nově nastavenou transfuzní komisí, s ÚZISem, s dalšími odborníky, akademiky vypracovat systém zhodnocení nějaké surveillance na reprezentativních vzorcích obyvatel, abychom věděli, jakým způsobem to v České republice - samozřejmě dobrovolně - jakým způsobem to v České republice vypadá, jak dlouho ty protilátky drží, jaké jsou rozdíly mezi tím, kdy ta protilátka vzniká po onemocnění a po očkování. Bude to samozřejmě nějakou dobu trvat. Ale souhlasím s tím, že to je velmi podstatná informace, kterou se ty odborné panely zabývají, a jakmile bude tady toto dořešeno, tak máte naprostou pravdu v tom, že stejně jako nemusí být nutně potřebné očkovat člověka proti jiným infekčním nemocem, které prodělal a je proti nim dostatečně imunní, tak toto může platit v budoucnu i pro koronavirus. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane ministře, děkuji za pozitivní odpověď. Ony některé studie, které už se zabývají titrem protilátek po prodělaném onemocnění COVID-19 i časovém oknu, jak dlouho hladina u těchto pacientů zůstává na těch dostatečných titrech, existují, i z českého prostředí. My jsme například u nás v Havlíčkově Brodě testovali klienty jednoho domova pro seniory v úplně rané fázi, to znamená v březnu, v březnu 2020, a pravidelně se testují v dalších časových etapách a u velké řady z nich, řekl bych, že to je nějakých 70 %, se ty titry udržují ještě i po osmi měsících nebo byly vysoce ještě pozitivní po osmi měsících. To znamená, jsem rád, že s tím pracujete, a velmi bych vás chtěl vyzvat a prosit, abyste s tím pracovali dál a aby se to promítlo i do praxe. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a další v pořadí vystoupí paní poslankyně Golasowská s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Připraví se pan poslanec Lukáš Černohorský. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážená nepřítomná paní ministryně, mám tady připomínku odborářů, konkrétně k dřívějšímu odchodu do důchodu pro náročné profese. Odboráři velice kvitují to, že důchodová komise se zabývá... že navrhuje dřívější odchod do důchodu pro náročné profese, nicméně je zde nespokojenost zaměstnanců s jednou podmínkou, že se má hodnotit období 10 let před nabytím účinnosti. Dle návrhu tedy bude rozdílný postup u lidí, kteří v rizikovém povolání pracovali na začátku své kariéry, to je před rokem 2012. V roce 1993 byly zrušené pracovní kategorie a mezi rokem 1993 až 2012 vzniklo nepokryté období, což si myslíme, že je nefér vůči zaměstnancům, kteří v tomto období pracovali v riziku 3 nebo 4. Víme, že dosavadní předpisy o ochraně veřejného zdraví neukládají zaměstnavatelům uchovávat veškerou evidenci za delší období, ale pokud zaměstnanec nebo zaměstnavatel doloží celé období, měl by na to mít příslušný zaměstnanec nárok, o to více, že v období před rokem 2012 byly ještě horší pracovní podmínky než po roce 2012, kdy začaly tlaky na zlepšení životního prostředí a nabíhaly modernizace provozů.

Vážená paní ministryně, a já se vás ptám, zda byste tuto skutečnost vzala v potaz a mohla ji ještě zakomponovat do návrhu důchodové reformy. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další v pořadí je pan poslanec Lukáš Černohorský s interpelací na pana ministra Jana Blatného. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, můj dotaz je směřován spíše k problematice vizualizace na webu onemocneni-aktualne.mzcr.cz a tak dále, jde o COVID-19, v rámci kterého jsem se díval, že dneska se trošku už provedl upgrade toho systému, je to tam zapsáno. Akorát tam stále zůstávají drobné chybky, jako například u grafických zobrazení, v rámci kterých dochází k tomu, že třeba u data 1. 3. ukazuje, že ten den bylo minus 15 nakažených, a různé takovéhle drobnosti. Pravděpodobně se jedná o chyby v grafice, ale ten důvod, proč se na vás obracím s touto věcí je, že na základě těchto chyb spousta lidí vymýšlí různé bizarní teorie ohledně covidu, ať už tady máme ten letecký most a takové další blbosti. Takže jsem chtěl požádat, zdali by bylo možné se tedy důrazněji podívat na nějaké informace, které se na tomto webu zobrazují, tak aby nebyly využívány k různým dezinformacím ohledně covidu a dalších věcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď na interpelaci. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, děkuji za ty podněty. Já jsem to předal, i tu část, která byla písemně, budeme na tom pracovat. Obecně: ty jednotlivé věci, které tam jsou, můžeme na to, jestli chcete, i odpovědět písemně. Jestli je toto potřeba, zajistím, abyste měl na ty jednotlivé konkrétní věci odpověď. Obecně souhlasím s tím, že je potřeba dbát na to takovým způsobem, aby to nemohl někdo zneužít. V tom jsme asi zajedno, protože to potom zbytečně snižuje autoritu a víru v informace, tak jak jsou zveřejňovány. Souhlasím s vámi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP