(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Pane poslanče, dámy a pánové, jak víme, tak ta současná epidemiologická situace je závažná, nadále je tedy nepříznivá, trvá komunitní přenos a z toho plyne i rostoucí, respektive extrémní riziko pro zátěž nemocničního systému.

K těm konkrétním věcem, které se teď dějí. Dochází vlastně k přepínání řady nemocnic postupně, někde se to děje i v celých krajích, do systému hromadného ohrožení osob, kde vlastně se dá zjednodušeně říct, že celá nemocnice přejde do režimu jedné jednotky intenzivní péče, ve které se léčí pouze intenzivní, nebo poskytuje pouze neodkladná, povýtce intenzivní péče, ať už pacientům s covidem, nebo bez covidu. Dochází také ke změně rozložení personálu v jednotlivých zařízeních, kde je ponechán minimální ještě bezpečný počet personálu. Jinými slovy, tam, kde by dříve třeba bylo sester několik na daný počet lidí, tak je tam teď ten minimální, který je ještě bezpečný, tím se získává také část toho personálu. Dochází k redistribuci personálu uvnitř nemocnic a k reprofilizaci lůžek.

Ode dneška platí rovněž pracovní povinnost pro řadu profesí, kterou mohou vyhlásit hejtmani nebo primátor hlavního města Prahy, a zítra připravujeme ještě také po dohodě s vedením vysokých škol a s Ministerstvem školství pracovní povinnost. Snažíme se to dělat citlivě, ale vyhnout se tomuto nejde, i pro studenty středních a vysokých škol v oborech, které mohou pomoci. Tímto získáme další kapacity pro stávající péči. Problémem není nedostatek lůžek, nedostatek prostoru nebo nedostatek ventilátorů a podobných zařízení, těch je dost, a toto bylo konzultováno i se státními rezervami, problémem je opravdu personál.

Tím, jak je naplňována pracovní povinnost, tak mají - a dneska odešel i v tomto smyslu jak ústní komunikace, tak dopis - jednotlivé nemocnice povinnost stanovit přesně potřeby, které mají, to znamená, o kolik jsou schopny navýšit počet jednotek nebo lůžek intenzivní péče a kolik k tomu potřebují personálu, což je následně komunikováno s vedením kraje, který toto prostřednictvím pracovní povinnosti zajistí.

Ptal jste se také na využití ostatních kapacit, které jsou mimo zdravotnická zařízení intenzivní péče, kam, správně uvádíte, patří například i lázeňská péče. Jedná se o zařízení, kde budou moci být hospitalizováni takzvaní lehcí pacienti poté, co budou překládáni z nemocnic intenzivní péče, a právě i tato lázeňská zařízení mají možnost zažádat o podporu personálu formou pracovní povinnosti, protože po diskuzi s těmito zařízeními a s jejich asociacemi a vedeními je pravda, že v rámci stávajícího stavu tato zařízení nedisponují dostatečně kvalifikovaným a dostatečně v počtu personálu.

Toto je situace, jak je řešena nyní, jakou by měla během několika dnů přinést změnu v počtu nebo v kapacitě lůžek intenzivní péče v České republice, což je zásadní kritérium. Kromě toho jsou rovněž nastaveny možnosti transportu pacientů, zejména do okolních zemí. Tato možnost existuje, je aktivována. Zatím nebyl vydán do toho systému EVRS žádný konkrétní požadavek, takže žádný takový pacient nebyl převezen. Nicméně všechny nemocnice dostaly informace o tom, jak se k takovéto pomoci dostat, co to přesně znamená, mají k tomu manuál. Navíc byla ještě nabídnuta i pomoc s mimoevropskou unií ze Švýcarska, která může být aktivována v případě potřeby od 6. 3. v počtu 20 lůžek intenzivní péče, kde by si transport zařídilo Švýcarsko samo.

Takže toto je ten plán, o kterém mluvíte. Je založen na redistribuci péče, reprofilizaci zařízení a zvýšení počtu personálu, což je to základní, s čím musíme teď počítat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji moc. Děkuji za ujištění, že hlediska materiálního vybavení je to materiální vybavení zajištěno dostatečně, případně na Správě státních hmotných rezerv. Ale chtěl bych se zeptat, pane ministře, jestli jste schopen to, co jste popsal v obecné rovině, kvantifikovat z hlediska navýšení konkrétních lůžek, která budou mít i ten zdravotnický personál, ať už jde o jipková lůžka, a ať jde o třeba počty lůžek s ventilátory, případně s počty lůžek s využitím mimotělního oběhu a tak dále, tak jestli to můžete nějak kvantifikovat, jaký je počet teď a jaký počet se dá navýšit třeba v průběhu těch dvou tří týdnů, v absolutním čísle nebo v procentech, jestli takováto data máte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a pan ministr odpoví. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Ten počet je k dispozici na dashboardu Národního lůžkového dispečinku. Jedná se v současné době o kapacity, které jsou kolem něco... mezi 100, 150 lůžky pro jednotky intenzivní péče covidové a několika sty pro ostatní. Ten počet, jak by byl navýšen, se v průběhu posledního dne na můj požadavek schází na Ministerstvu zdravotnictví, aby přesný požadavek, přesné počty i těch zaměstnanců, kteří budou povoláváni, i těch lůžek, která budou navýšena, byly k dispozici na zítřejší jednání vlády ve 12 hodin, aby to byla komplexní informace, takže vám ji dáme potom k dispozici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. V tuto chvíli vystoupí pan poslanec Marian Bojko s interpelací na pana ministra vnitra Jana Hamáčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo. Pane nepřítomný ministře vnitra Hamáčku, žijeme v roce 2021 a každý z nás má biometrickou fotografii v občanském průkazu a pasu. Ptám se vás jako ministra vnitra, jestli je pro policisty a strážníky možné, legální pouze vyfotografovat osobu, která podle nich porušuje vládní nařízení, a posléze tuto osobu identifikovat a předvolat k potrestání příslušnými orgány, a pokud je toto možný a legální postup, jestli tady nechcete doporučit v konfliktních situacích, kdy policisté ve finále brutálně zasahují vůči matkám s dětmi a kdy stokilový policista klečí na krku padesátikilové mamince s dětmi před jejím šestiletých dítětem.

Nyní vám přečtu další příklad z terénu, kdy nekvalifikovaný a nepoučený policista málem zabil nepohyblivou pacientku s cukrovkou: "Jmenuji se Simona Milátová. Vykonávám činnost soukromé zdravotní sestry v regionu Frýdlantu a okolních obcí. Moje pracovní činnost obnáší objíždění pacientů, kteří jsou sami neschopní dojíždět do ordinací. Dnes, 3. 3. 2021 v 7.40 hodin, jsem jela na plánovaný odběr krve do domu v Malenovicích. Pacientka byla nalačno a diabetička, což znamená, že nesmí snídat. Byla jsem zadržena hlídkou šesti policistů. Nejdříve chtěli občanský průkaz, po předložení a kontrole se mě zeptali, co tam chci.

Vysvětlila jsem jim situaci. Nevěřili mi, proto jsem otevřela a ukázala zdravotnický kufr určen pro práci sestry v terénu. Řekli mi, že jsem drzá, ať jedu domů a pořídím si potvrzení. Dojela jsem tedy domů, kde jsem si tedy vytiskla prohlášení o tom, že smím pracovat v okrese, přiložila kopii rozhodnutí o registraci ZP a opět vyrazila zpět do Malenovic. Policistovi jsem předložila tyto dokumenty, po prostudování mi řekl, že nevidí, že jsem lékař. Zvýšeným hlasem jsem jej upozornila, že od začátku tvrdím, že jsem zdravotní sestra.

Okřikl mě opět, že nemám být drzá. Ptala jsem se i na jméno s tím, že si budu stěžovat, exaltovaně na mě křičel, ať si je klidně nafotím a natočím. Ostatních pět policistů stálo opodál. Protože pacientka již déle než hodinu čekala lačná na odběr a je diabetičkou, upozornila jsem policistu, že se tato funkce stává krajní pro možné hypoglykemické kóma." Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví písemně. Poprosím o dodržování času, byť tentokrát... jo, v pohodě, to bylo o pár vteřin. Další je v pořadí paní poslankyně Pekarová Adamová, ale ta stáhla svou interpelaci, takže vystoupí pan poslanec František Navrkal s interpelací na pana ministra Jana Blatného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Dobrý den. Vážený pane ministře, první... jestli byste dával pozor, pane ministře... první vakcíny proti COVID-19 dorazily do ČR již na konci prosince minulého roku. Za celou dobu je to již více než 1 milion očkovacích dávek. To je navzdory všem výpadkům výrobních kapacit dodavatelů dokonce o několik tisíc dávek více, než se kterými počítala prosincová vládní strategie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP