(15.30 hodin)
(pokračuje Babiš)

V oblasti financování je třeba rozhodnout, zda bude stát prostřednictvím návratné finanční pomoci financovat pouze třetí, to znamená výstavbovou fázi projektu, nebo přejdeme ke stoprocentnímu financování ze strany státu, což bylo kvitováno i předsedy politických stran na jednání v lednu. Cílem je vyhnout se zbytečnému zdražení ceny elektrické energie pro spotřebitele, o tom jsem mluvil - levné financování, levný proud pro firmy a občany. Základem pro úspěch projektu je široká politická shoda ne nad bezpečnostními aspekty, ale i v ekonomicko-finančním zajištění, pro které je třeba schválit zákon o opatřeních přechodu České republiky na nízkouhlíkovou energetiku. Ten je podmínkou pro řešení tržních selhání, a tudíž realizaci projektu. Tímto bych samozřejmě vás chtěl požádat, abychom jádro a projekt Dukovany zbytečně nepolitizovali, abychom pokračovali na základě širokého konsenzu tak, jak se nám to v uplynulých dvou letech dařilo, a společně jsme posunuli projekt dopředu. V opačném případě uškodíme nejen Dukovanům, ale i celému sektoru jaderné energetiky v České republice. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně chce položit doplňující otázku?

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Pane premiére, ale ten široký konsenzus tady není v tuto chvíli. Zástupci pěti demokratických stran jasně řekli, že jsou proti účasti Ruska a Číny. Jasně to řekli, tudíž tady není tento politický konsenzus. A kdybyste postupovali podle vámi schválené dokumentace, to znamená, vámi schválených bezpečnostních dokumentů, tak by ani nemohli být osloveni, přesto jste na jednání s předsedy stran řekl, že chcete, aby bylo Rusko osloveno. A to je to, co je naprosto nepřijatelné. Já ráda slyším, že to ještě budete projednávat na vládě, protože pak ponesete vy všichni zodpovědnost na tom, že tam ty bezpečnostní podmínky vámi schválené budou promítnuty, protože doposud nejsou. Nejsou a to je něco, co je mimořádně závažné, protože když vy sami si ty bezpečnostní podmínky schválíte, tak nesete pak garanci za to, že do zadávací dokumentace budou zapracovány, a to zatím není.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Paní poslankyně, není to tak. My jsme opakovaně jasně deklarovali, že dodavatele vybere příští vláda. Příští vláda! A nebudeme to my, nebude to naše vláda. Znovu opakuji, že splníme bezpečnostní požadavky bezpečnostních složek, ČEZ musí předložit textovou dokumentaci tendru a posoudíme, jestli splňuje požadavky bezpečnostních služeb. Takže to platí a není v tom žádný rozpor. Myslím, že jsme v souladu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já poprosím pana poslance Jiřího Valentu, aby přednesl svoji interpelaci na předsedu vlády, připraví se pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedo vlády, rád bych se vás zeptal, proč přestal platit požadavek na hledání čtvrtého plnohodnotného telefonního operátora a nebyl již primárním cílem proběhlé aukce kmitočtů, jak dlouhodobě deklarovala vláda a konečně i vy osobně. Nevadí vám, že si tři dominantní mobilní operátoři jen opět přerozdělili nejcennější kmitočty a zase nedošlo k rozbití zákaznicky dysfunkčního oligopolu u nás? Vám skutečně nevadí nehorázná výše zákaznických cen na našem telekomunikačním trhu?

Požadavek na čtvrtého operátora přece ze strany vlády jasně zazněl při schvalování novely zákona o elektronických komunikacích. Ministr Havlíček dokonce tvrdil, cituji: "Netajíme se, že připravujeme tendr na dalšího operátora, zájem je." A vy jste nadšeně souhlasil a prohlásil, že podmínky aukce chcete nastavit tak, aby byly atraktivní i pro nového hráče. A to se tedy vůbec nepovedlo.

Můžete tedy naší veřejnosti objasnit, proč nebyla stále naplněna ta část programového prohlášení vlády, kde se uvádí, že budete prosazovat co největší konkurenci na telekomunikačním trhu, což povede ke snížení cen a zlepšení služeb? Veřejná aukce kmitočtů ale skončila v tomto smyslu obrovským fiaskem, neboť politické zadání vlády sice zůstalo, ale šampus nyní otevírá například pan Kellner s jeho O2, ale koncový český zákazník při pohledu do své peněženky pláče dále.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. No, vážený pane poslanče, mýlíte se. Mýlíte se, protože my jsme první vláda, která se skutečně a reálně začala věnovat důraznému tlaku na operátory a reálnému snížení cen mobilních dat. (Ukazuje materiál.) Tady mám k tomu i takovou tabulku, kde je jasně vidět, jak klesá průměrná maloobchodní cena. Už v roce 2019 byla expresně schválena novela zákona o elektronických komunikacích, která zavádí snadnější přechod k jinému operátorovi, či srovnávač cen, což také přispívá ke zvýšení transparentnosti a zlepšení konkurenčního prostředí na mobilním trhu.

Ale vyvinuli jsme také důrazný tlak na operátory, který vedl k novým cenovým tarifům včetně těch s neomezenými daty. Posílení hospodářské soutěže byl také jeden z cílů aukce kmitočtů pro chytré mobilní sítě 5G v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz, která skončila dne 13. listopadu 2020. Rozhodnutí o přidělení kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v těchto kmitočtových pásmech byla Českým telekomunikačním úřadem vydána dne 18. ledna 2021. Tuto aukci kmitočtů hodnotíme jako úspěšnou. S ministrem Havlíčkem jsme se shodli na tom, že zvýší konkurenci a tím bude větší tlak na snížení cen.

Výhodou této akce také bylo, na rozdíl od minulosti nesázela vše jen na variantu příchodu velkého čtvrtého operátora, ale přinesla i taky další nástroje, jak na snižování cen tlačit. Český telekomunikační úřad připravil aukci, která přinesla unikátní řešení prostřednictvím cenově orientovaného národního roamingu i pro menší hráče na trhu. Vzhledem k možnosti národního roamingu pro operátory, kteří vysoutěžili kmitočty v pásmech 3,5 a 3,7 GHz, bude vytvořen reálný tlak na další snížení cen mobilních tarifů. Ve zkratce to znamená, že poprvé v historii bude moci Český telekomunikační úřad stanovit ceny pro využití sítě dalších operátorů na základě výkazu reálných nákladů operátorů, když doposud musel Český telekomunikační úřad vycházet z cen, které operátoři vykazují na trhu. Díky tomu budou mít tito menší hráči možnost působit v celé síti, a to za nízké ceny, které vytvoří velmi silnou konkurenci současným hráčům. Takoví hráči na mobilním trhu mohou být nyní až tři, tedy již opravdu velká konkurence. Tito tři hráči mohou působit celoplošně a reálně mohou nabídnout nízké ceny, což bude konkrétní řešení problémů s cenami na českém mobilním trhu.

Registrujeme i stížnosti všech tří velkých hráčů, které míří do značné míry právě na cenově orientovaný národní roaming. Jejich stížnosti však ukazují, že právě toto je to opatření, které míří právě na zvýšení konkurence. Na druhé straně právě současní tři velcí hráči vysoutěžili pásmo 700 MHz a mají nyní možnost ukázat, že na něm budou rozvíjet digitální infrastrukturu v České republice tak, jak předem avizovali. Také díky přizpůsobení části pásma 3,5 GHz pro potřeby průmyslu tato aukce zareagovala na opodstatněné potřeby české ekonomiky, které napomohou její modernizaci a digitalizaci. I proto byla tato aukce inovativní a dobře reagovala na českou strategii rozvoje sítí 5G. Jsme tedy rádi, že se Českému telekomunikačnímu úřadu podařilo splnit cíl aukce už v letošním roce, a to i přes koronavirovou krizi a s více než očekávaným výnosem pro státní rozpočet. Výnos ale není to hlavní. Hlavní je, že tato aukce přinesla rázná opatření, která zesílí tlak na ceny mobilních tarifů a posuneme se i zde na úroveň nejvyspělejších zemí.

Dále bych chtěl upozornit na skutečnost, že Poslanecké sněmovně byla předložena novela zákona o elektronických komunikacích, sněmovní tisk 1084, která transponuje takzvaný evropský kodex pro elektronické komunikace. Mezi hlavní cíle této novely patří mimo jiné posílení ochrany spotřebitele, usnadnění vstupu na trh, podpora hospodářské soutěže v oblasti provozování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací nebo stimulace investic do vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Věřím, že i tato novela výrazně napomůže posílení tržního prostředí, a chtěl bych Poslaneckou sněmovnu požádat o podporu schválení této novely zákona o elektronických komunikacích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP