(15.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Považujeme tedy za velmi důležité, že společnost ČEZ každoročně vyhodnocuje výrobní přiměřenost a analyzuje, co je potřeba případně udělat, aby se předešlo budoucím problémům. Uhelná komise v tomto také zpracovala řadu relevantních analýz a předpokládám, že toto těleso bude dále fungovat jako poradní orgán vlády České republiky a bude periodicky přezkoumávat vývoj externích faktorů a dopady tohoto vývoje mimo jiné na energetickou bezpečnost.

K Evropské unii bych chtěl jenom říct, že bylo extrémně těžké prosadit do závěrů Evropské rady vůbec slovo jádro, následně slovo plyn, následně dopad klimatických změn na naše lesy a kůrovec. Takže samozřejmě ta jednání jsou velice složitá, ale myslím, že jsme v tom obstáli. A samozřejmě teď je důležitá příprava stavby jaderného bloku Dukovany, kde my s opozicí a s vámi samozřejmě to řešíme v rámci skupiny na stavbu jaderného bloku Dukovany.

Takže za mě asi tolik, co se týče ukončení zpracování uhlí - platí závěry uhelné komise, i když je pravda, že někteří členové vlády se k tomu v poslední době začali vyjadřovat jinak.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane premiére. Jenom chci dvě věci podotknout.

S tím plynem, to asi dobře víte, nemůže být řešení definitivní, protože on je vlastně také fosilním palivem a Evropská unie dříve, nebo později nám jej bude zpochybňovat a zakazovat.

K jádru: já si myslím, že bychom neměli ustupovat Evropské unii. Možná máme spojence, Polsko začíná nebo chystá budovat zdroje, Nizozemí, Švédsko se chystá na výstavbu nových zdrojů. To by mohli být naši spojenci právě v boji s Komisí o uznání jádra jako čistého zdroje. U nás v jižních Čechách byl zatím utlumen projekt dostavby elektrárny Temelín. Doporučuji a žádám vládu, aby se i tímto projektem začala zabývat a nenechala tu obrovskou kapacitu, která tam je, usnout. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ne, určitě, věřte mi, že já tam bojuji, a taky jsem tam některé věci prosadil. Ano, a je trošku absurdní, že na jedné straně některé státy zavřely jaderné elektrárny a uhlí a mluví se stále o ruském nebezpečí, na to, abychom ještě více byli závislí od ruského plynu. Takže to jsou takové trošku absurdní věci.

Je pravda, že v poslední době je stále více států, které podporují jádro. Ano, vlastně celé Rakousko je obklíčeno - Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, Česko, všichni chtějí stavět jádro, Nizozemsko nově a samozřejmě Francie je lídr. O Švédsku nevím, já jsem jenom zaznamenal, že někdy ten zelený fanatismus, který ohrožuje průmysl, jde tak daleko, že ve Švédsku nedávno po odstavení jaderné elektrárny vyzývala vláda a média, aby lidi neluxovali, protože nemají proud. Tak to je občas takový výsledek těchto nenormálních dopadů, politických dopadů. My samozřejmě musíme a usilujeme o to, aby naše energetická bezpečnost a nezávislost byla naší svrchovanou záležitostí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Langšádlová vystoupí se svou interpelací, připraví se pan poslanec Valenta.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, já navážu na předchozí téma. Poté, co bylo rozhodnuto o stavbě jaderného bloku Dukovany, vláda k tomu přijala usnesení definující bezpečnostní zájmy státu k tomuto projektu, bylo to D 56/2020 a V 147/2019. Následovala smlouva mezi státem, ČEZem a EDU II. EDU II a ČEZ se zavázaly řídit se bezpečnostními požadavky státu a tím, že doloží státu, že zapracují všechny bezpečnostní požadavky do zadávací dokumentace. Následuje dokument ze 14. 9. 2020, který podepsal pan vicepremiér Havlíček, zpracovali ho zástupci bezpečnostních institucí a z toho vyplývá, že ze 17 těchto bezpečnostních požadavků schválených vaší vládou bylo zapracováno 5 do zadávací dokumentace.

Pane premiére, můžete, prosím, garantovat, že budou všechny vaší vládou schválené, přijaté bezpečnostní požadavky zapracovány do zadávací dokumentace? Můžete mi říct, jak je možné, že bezpečnostní instituce na to měly málo času? Můžete mi, prosím, říci, jak je možné, že doteď nebylo garantováno, že vámi schválené bezpečnostní požadavky budou zapracovány? Jak je možné, že chcete postupovat podle § 29a zákona o zadávání veřejných zakázek, aniž byste to v tom postupu zohledňovali? Nerozumím těmto postupům a mám proti tomu zásadní výhrady, protože vy opravdu ohrožujete - pokud nezajistíte to, aby to bylo zohledněno - bezpečnost našeho státu, na které by nám všem mělo záležet. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a dávám slovo předsedovi vlády Andreji Babišovi.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já jsem vlastně zapomněl ještě odpovědět panu Zahradníkovi k tomu Temelínu. Ano, je to obrovská škoda. Já jsem byl ve vládě, která to měla rozhodnout, a nerozhodla. (Poslankyně Langšádlová namítá mimo mikrofon.) Já hned se k tomu dostanu. Jenom jsem chtěl říct, že jsme měli dostavět Temelín, je to chyba. Já jsem byl v menšině v té vládě, byli jsme vydíraní garantovanou cenou, přitom ČEZ na to utratil miliardu a mohl to dostavět. To je pro pana poslance.

Co se týče teď přípravy stavby jaderného bloku Dukovany, samozřejmě my nechceme opakovat chyby minulých vlád, kdy Temelín nebyl dostavěn. Všichni víte, že stát teď pokročil, stát garantuje investorovi všechny nynější podmínky, stabilní legislativní a regulatorní prostředí, stát poskytne návratnou finanční výpomoc za výjimečně výhodných podmínek, garantuje investorovi dlouhodobý výkup vyrobené elektřiny na 30 až 60 let - a to je hlavně to, co my chceme, levné financování a levná elektřina pro lidi.

Stát podpořil výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek pro rozhodující část projektu. Stát zajistil změnu legislativy tak, aby územní a stavební řízení bylo snazší, rychlejší a předvídatelné. Dále řeší povolovací procesy a připravenost orgánů státní správy. Stát zahájil prenotifikaci veřejné podpory Evropské komise. A co je samozřejmě teď potřebné udělat, je, že potřebujeme finalizovat poptávkovou dokumentaci, mimo jiné dle jednání s předsedy politických stran, které jsem svolal po prosincovém stálém výboru a které se konalo 27. ledna 2021. Zejména je třeba projednat na vládě dokument, ve kterém budou potvrzeny bezpečnostní požadavky ve směru k investorovi, a to zejména jmenovitého seznamu účastníků či konsorcií, které má investor přizvat do výběrového řízení. Zároveň vláda vysloví souhlas s úrovní zapracování bezpečnostních požadavků ze strany vlády a pověří místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu předáním tohoto dokumentu společnosti ČEZ tak, jak definuje První prováděcí smlouva. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP