(10.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Mně to připadlo hloupé i proto, že při té záloze, která se platí na nákup vrtulníků Bell Viper v podstatě není zajištěno, že by LOM Praha byl servisním místem pro zajištění servisu. Máme smutnou zkušenost z nákupů ve Španělsku, kdy vojenská dopravní letadla jsou servisovaná u výrobce, nikoliv v České republice, a to nám samozřejmě působí finanční potíže, ale samozřejmě i potíže organizační.

A poslední otázka, která se toho týkala, a týká se, kdy vlastně není možné to bez ministra obrany vyřešit, je, jak chce Ministerstvo obrany zajistit vojenský letecký výcvik pro zrušení školní letecké základny, protože kdyby školní letecká základna neměla žádné letadlo, tak by v podstatě ani nebyla školou ve smyslu, kterou máme. Přitom je evidentní, že český letecký průmysl patří ve světě ke špičce. Naše letadla, kterých je více než 3 000 po světě, těch cvičných, slouží armádám k výcviku, a to armádám všech států, se kterými máme uzavřeny smlouvy.

Takže jsem přesvědčen o tom, že tato interpelace má smysl, a to ze dvou důvodů: z pohledu vlastní bojeschopnosti Armády České republiky a z pohledu užití prostředků českých daňových poplatníků doma i v zahraničí. Proto navrhuji, aby bylo o této interpelaci přerušeno projednávání do přítomnosti Ministerstva obrany s tím, že bych rád, aby ministr obrany na ty otázky odpověděl jiným způsobem, než odpověděl mně ve své písemné odpovědi, protože jsou v ní věci, které jsou v úplném rozporu se skutečností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, já ten procedurální návrh registruji. Předtím, než byl přednesen, se ještě k faktické poznámce přihlásil pan poslanec Lipavský, tak ho nechám reagovat, a pak bychom tedy případně hlasovali o tom procedurálním návrhu, protože je dostatečná přítomnost v sále.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Je to opravdu přehlídka naprostého cynismu, to, co tady předvedl první místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip, aby člověk, jehož politická partaj si vydupala a zasadila se o to, že armádě sebere 10 miliard z rozpočtu na letošní rok, aby zde potom plakal nad tím, jak to, že se nepořizuje nová technika. To mi přijde opravdu naprosto šílené. A co přijde ještě daleko šílenější, je to nepokryté lobbování. Pane místopředsedo Vojtěchu, prostřednictvím předsedajícího, přijde vám důstojné dělat reklamního maskota společnosti OMNIPOL? Dokonce jsem viděl na internetu, že jste se nechal vyfotit v roušce L-39NG před sídlem KSČM.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já se cítím povinen vás volat k věci.

 

Poslanec Jan Lipavský: Pardon, já reaguji na faktickou poznámku, na příspěvek pana Vojtěcha.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Rozumím, přesto vás volám. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jan Lipavský: Takže to je prostě opravdu nechutný cynismus to, čeho jsme tady nyní byli svědky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď nevím, jak postupovat, protože jsem oznámil hlasování, nicméně přihlásil se pan poslanec Staněk s faktickou poznámkou. Takže budeme v rozpravě zřejmě ještě nějakou dobu pokračovat, pokud nikdo nic nenamítá, pak bychom tedy hlasovali o tom přerušení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Staněk: Já vím, že nemohu reagovat faktickou poznámkou na faktickou poznámku, takže já nebudu reagovat na faktickou poznámku pana kolegy Lipavského, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já nevím, ale já jsem vystoupení pochopil naprosto jinak. Já jsem to vystoupení pochopil jako obranu zájmu českého obranného a bezpečnostního průmyslu, který skutečně trpí tím, že nemá šanci dostat zálohové platby na rozdíl od zahraničních firem, a není to jenom OMNIPOL, o kterém tady byla teď řeč. Já jsem měl několik komunikací s představiteli branného a bezpečnostního průmyslu na Moravě, konkrétně jsou to firmy, jako je Meopta a další, které prostě mají problém s tím, že nemají šanci určitým způsobem se dostat k zakázkám tak, aby měly pak následující reference a mohly skvělé materiály vyvážet do zahraničí. Takže takto jsem pochopil i tu poznámku mého kolegy, poslance pana Filipa.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ještě se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Lipavský. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se velice omlouvám panu bývalému ministrovi Vojtěchu Filipovi, panu poslanci... (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Tak, motám se v tom. Nicméně chtěl by se omluvit panu poslanci Vojtěchovi, myslel jsem samozřejmě pana místopředsedu Vojtěcha Filipa. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli bychom tedy hlasovali o přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra Metnara, jestli jsem to správně zaznamenal, ten návrh. Vidím, že je nás přihlášen dostatečný počet. Zagongoval jsem. Nikdo další nedobíhá. Už vidím pány poslance, tak ještě chvilku počkám, ať se mohou zúčastnit.

 

Budeme hlasovat o přerušení této interpelace do přítomnosti ministra obrany Lubomíra Metnara.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 76 je přihlášeno 68 poslanců a poslankyň, pro 52, proti nikdo. Konstatuji, že jsme tedy tuto interpelaci přerušili, a mohu vrátit předsedání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme pokračovat, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, a to interpelací pana poslance Jana Farského na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka. Pan ministr není přítomen, pan poslanec Farský je přítomen, prosím, otevírám rozpravu, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že osobní přítomnost pana ministra k této interpelaci je vhodná, až nezbytná, tak bych chtěl požádat o přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra, v tomto případě pana ministra dopravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Návrh je jasný. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 77 o návrhu na přerušení do přítomnosti ministra dopravy a místopředsedy vlády Karla Havlíčka.

Hlasování jsem zahájil a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Jana Farského? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 77 z přítomných 68 pro 55, proti nikdo. Návrh byl přijat a projednávání této interpelace jsme přerušili.

 

Dalším návrhem je interpelace pana poslance Jana Skopečka, který interpeloval ministra obrany Lubomíra Metnara, ten mu odpověděl. Odpověď máte v tisku 1154. Otevírám rozpravu k této věci a pan kolega Skopeček je připraven. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuju pěkně za slovo. Já jsem měl ambici vyjádřit nesouhlas s tou písemnou interpelací, vysvětlit panu ministrovi, proč. Jde o výběrové řízení na post ředitele Armádního sportovního centra Dukla. V tomto výběrovém řízení byly ministerstvem stanoveny nepodkročitelné podmínky výběrového řízení včetně dosažení jazykového vzdělání. To bohužel vítězný uchazeč nedosáhl, přesto byl vybrán. Podle mého názoru mělo být výběrové řízení zrušeno, protože žádný z uchazečů ty podmínky nesplnil. Nicméně protože asi nemá smysl bez pana ministra o tom dál diskutovat, tak bych rovněž poprosil o přerušení této interpelace do doby jeho přítomnosti v Poslanecké sněmovně. Děkuji pěkně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP