(14.40 hodin)

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem B2. Bude-li přijat, je potom nehlasovatelný bod D3. Je to pozměňovací návrh paní poslankyně Šafránkové, který ruší zastropování na 90 % příjmu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 16. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 16, 99 přítomných, 27 pro, 1 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dále tedy můžeme hlasovat bod D3 paní poslankyně Richterové. Tento pozměňovací návrh navrhuje prodloužení vyplácení příspěvku na 14 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 17. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 17, 99 přítomných, pro 18, proti 24. Návrh nebyl přijat. Poslední návrh.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Poslední je pozměňovací návrh pana poslance Chvojky, který upravuje jednotný informační systém práce a sociálních věcí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 18. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 18, z 99 přítomných pro 68, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy k hlasování. Je tomu tak, paní zpravodajko?

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Ano, je to přesně tak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Můžeme přikročit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, podle sněmovního tisku 1153, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 19. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 19, přítomno 99 poslanců, pro 80, proti 14. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodajce a končím bod číslo 1.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Já také děkuji všem, kteří podpořili tento návrh zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokračovat v jednání budeme bodem

 

2.
Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
s prodloužením doby nouzového stavu

Zopakuji jednací řád v této věci, tedy postup Poslanecké sněmovny při prodloužení nouzového stavu podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a podle § 109m zákona o jednacím řádu. Prosím, aby kolegové a kolegyně dávali pozor, abychom přesně věděli, jaký bude postup jednání, protože jsme tady měli určité problémy.

Tak ještě jednou. Rozprava se koná pouze jedna. Nelze uplatňovat faktické poznámky. V rozpravě může poslanec vystoupit maximálně dvakrát. Sněmovna může rozhodnout o omezení řečnické doby až na pět minut, bude-li přednesen návrh. Zatím takový návrh nemám. Případné omezení řečnické doby se vztahuje i na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu. Vystoupení osob s přednostním právem není dotčeno. Doprovodná usnesení nejsou vyloučena. To je tedy celý návrh a zopakování postupu při jednání o prodloužení nouzového stavu.

Konstatuji, že k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením nouzového stavu vám byl doručen sněmovní dokument 7369.

Požádám předsedu vlády České republiky pana Andreje Babiše, aby přednesl úvodní slovo. Poté dám doplňující úvodní slovo panu ministru zdravotnictví. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den ještě jednou. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji dnes před vás jménem vlády se šestou žádostí o prodloužení nouzového stavu, který vláda v souvislosti s koronavirem vyhlásila 30. září 2020. Dnes vláda před vás, Poslaneckou sněmovnu, předstupuje s novou žádostí o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, do 16. března 2021.

Nouzový stav není výmysl vlády. Je to nutný prostředek, aby bylo možno realizovat plošná protiepidemiologická opatření, která mohou omezovat občanské svobody a plně využít pomoci Armády České republiky a integrovaného záchranného systému. Kapacita zdravotnických zařízení v některých regionech je na hraně, občas jsou nutné transporty vrtulníky do jiných regionů mimo standardní systém letecké záchranné služby za pomoci vrtulníků armády či policie.

Já jsem dostal vícero výzev z různých institucí, organizací, a hlavně od zdravotníků. Například Asociace českomoravských nemocnic varuje před okamžitým skončením nouzového stavu. Píšou, že by skončila celostátní koordinace činnosti nemocnic a jimi poskytované péče. Státní, krajské, městské i soukromé nemocnice by ji poskytovaly pouze podle pokynů svého zřizovatele nebo majitele. Nutné přesuny pacientů s COVID-19 by byly možné jedině na základě dobrovolné dohody nemocnic. Skončila by organizovaná pomoc armády a možnost povolat do služby v nemocnicích další zdravotníky. Nemocnice by musely vrátit od státu zapůjčené přístroje a zařízení, zdravotníky by nebylo možné za jejich úsilí navíc odměnit, naopak by začal opět plně platit jen zákoník práce a jím stanovená pracovní doba včetně přesčasů a další. Navíc by ze dne na den byla neúčinná a nevymahatelná většina opatření státu a krajů přijatých k omezení šíření nákazy, což by vedlo k úplnému uvolnění kontaktů mezi lidmi.

Již po řadu měsíců jsou nemocnice na hranici svých možností a některé na pokraji kolapsu. Úplné rozvolnění a nekontrolované šíření nákazy včetně nových mutací viru je cestou k dalšímu přetížení nemocnic a k rychlému zhroucení nemocniční sítě. Zásadně by byl postižen nejen systém testování, ale i samotného očkování proti COVID-19, postavený především na nemocnicích a jejich personálních možnostech. Proto se s plnou vážností a znalostí situace obracíme na vládu, aby při jednání o prodloužení nouzového stavu postupovala způsobem umožňujícím dosažení konsenzu, i na poslance, aby takový konsenzus umožnili. Navíc hasiči by ani nemohli rozvážet vakcíny například v Moravskoslezském kraji a byla by paralyzována činnost státních hmotných rezerv. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP