(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem přerušeném jednání pro polední přestávku. Stále jsme v bodě 1 naší schůze a jde o vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Jsme ve třetím čtení. Byly vám rozdány pozměňovací návrhy. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce, že zaujaly místo u stolku zpravodajů, a můžeme zahájit třetí čtení. Očekávám, že zpravodajka výboru pro sociální politiku a poslankyně Alena Gajdůšková bude spolu se mnou sledovat u stolku zpravodajů rozpravu ve třetím čtení, kterou otvírám. Konstatuji, že ve třetím čtení není žádná písemná přihláška. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, mohu tedy rozpravu ukončit. Ptám se: je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. V tom případě požádám paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou hlasování a oznámila nám, jak to budeme jednotlivě hlasovat. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych v této chvíli načetla návrh procedury, tak jak byly podány pozměňovací návrhy. Takže za prvé, nebudeme hlasovat návrhy legislativně technických úprav, protože... (Předsedající: Žádné nejsou.) ... nebyly v rozpravě předneseny, a pak tedy dále procedura začíná návrhem hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Pod bodem A1 bude pozměňovací návrh poslankyně Gajdůškové, volná pracovní místa, pod bodem A2 opět pozměňovací návrh poslankyně Gajdůškové o dohodách, evidenci dohod. Dále bod B1, paní poslankyně Šafránková. Bude-li přijat, budou nehlasovatelné pozměňovací návrhy D1, D2, D3 a B2, jedná se o příspěvky pro osoby samostatně výdělečně činné. Dále bod D1 paní poslankyně Richterové. Bude-li přijat, je nehlasovatelný bod D2, opět osoby samostatně výdělečně činné. Dále, pokud tedy to půjde, bod D2, osoby samostatně výdělečně činné, účastníci nemocenského pojištění. Dále bod B2, bude-li přijat, bude nehlasovatelný bod D3. Nebude-li přijat, budeme tedy hlasovat bod D3, opět paní poslankyně Richterová, to je prodloužení na 14 dnů. A jako poslední pozměňovací návrh pana poslance Chvojky, který upravuje jednotný informační systém práce a sociálních věcí - přechází na Českou správu sociálního zabezpečení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl návrh procedury. Má někdo jiný návrh k pozměnění procedury? Pokud ne, tak proceduru schválíme. Ale nejdřív vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Navrženou proceduru, kterou se nikdo nesnaží změnit, budeme hlasovat v hlasování číslo 10, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru hlasování? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 10: přítomno 94 poslanců, pro 93, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Můžeme začít jednotlivé pozměňovací návrhy. Máte slovo s prvním pozměňovacím návrhem. Požádám vždycky paní ministryni o stanovisko. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Ano, děkuji za slovo. První pozměňovací návrh je pozměňovací návrh můj, tedy poslankyně Gajdůškové. Týká se povinnosti hlásit volná pracovní místa.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 11. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 11, z 96 přítomných pro 61 poslanec, proti 14. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Další návrh je pod písmenem A2, opět můj, tedy paní poslankyně Gajdůškové. Je to návrh k evidenci dohod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 12. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 12, z přítomných 98 pro 62 poslanců, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Dále je to pozměňovací návrh pod písmenem B1 paní poslankyně Šafránkové. Bude-li přijat, budou nehlasovatelné pozměňovací návrhy D1, D2, D3 a B2. Tento návrh se týká příspěvku pro osoby samostatně výdělečně činné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 13. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 13, z 98 přítomných pro 32 poslanců, proti 1. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dále je to tedy pozměňovací návrh D1 paní poslankyně Richterové. Bude-li přijat, je nehlasovatelný bod D2. Tento návrh se týká osob samostatně výdělečně činných, tedy pro všechny osoby samostatně výdělečně činné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Paní ministryně, stanovisko? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 14. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 14, z 98 přítomných pro 32, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Můžeme tedy hlasovat pozměňovací návrh D2, opět paní poslankyně Richterová, opět se týká osob samostatně výdělečně činných, ale těch, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, stanovisko? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 15. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 15, z 96 přítomných 98 pro 33, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP