(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní mám dvě faktické poznámky a potom s přednostním právem paní ministryně. Ale nejdřív ty faktické poznámky. Nebo jste na faktickou poznámku, paní ministryně? Ne ne. Takže faktické poznámky - nejprve paní poslankyně Olga Richterová, dále pan poslanec Vít Kaňkovský a pak s přednostním právem paní ministryně Jana Maláčová. Paní poslankyně, prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. V těch dvou minutách bych ráda argumentačně odůvodnila motivaci lidí k testování a trasování. Paní poslankyně Aulická, moje předřečnice, říkala, že si nemyslí, že finanční motivace bude fungovat. My jsme za Piráty z těch stran, které u takovýchto věcí chtějí data, chtějí tu oporu. Ráda bych ocitovala to, co je známo z výzkumu PAQ Research, co si může každý najít, je to paqresearch.cz. Tam najdete analýzu ke ztrátě příjmu a /de/motivaci k sebeizolaci a testování. Vyplývá z toho, že právě pokud se zvýší finanční motivace, mnohem více lidí, a to 20 %, bude chodit na testy, nechá se vytrasovat.

Ještě jednou shrnu fakta. Dneska u nás testováním prochází jenom okolo jedné třetiny rizikové populace. Z trasování je průměrně hlášeno jenom, jako kdyby lidé měli okolo jednoho kontaktu, přitom očekávané by bylo, že lidé mají tři až čtyři epidemiologicky významné kontakty. A teď navíc nemocnice dlouhodobě reportují, že do nich chodí zhruba polovina lidí s těžším průběhem, kteří předtím vůbec nebyli na testu. To jsou všechno data, která dohromady ukazují, že lidé na testování nechodí.

Výzkum z PAQ Research můžu opravdu doporučit. Ukazuje, jak toto opatření může reálně zafungovat. Výzkumy v tomto směru jsou pro nás důležité, a proto to opatření tak prosazujeme a jsme rádi, že se tady konečně reálně diskutuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka - pan poslanec Vít Kaňkovský a dále se ještě připraví na faktickou pan poslanec Martin Jiránek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, krátce k oběma předřečnicím. My za KDU-ČSL jednoznačně považujeme za důležité motivovat lidi k tomu, aby se chovali zodpovědněji právě v rámci karantény a případně izolace s onemocněním COVID-19. Podle mého názoru příspěvek a finanční motivace v tomto směru pomoci může. Jak moc to bude, samozřejmě ukáže praxe.

Ale navázal bych na to, co říkala ještě kolegyně Aulická Jírovcová, prostřednictvím pana předsedajícího. Co se týče testování, tady jsme hodně zaspali. Upozorňovali jsme na to už v jarní vlně 2020, že je potřeba jednak více testovat a více taky stratifikovat ty formy testů. My o tom budeme diskutovat příští týden na zdravotním výboru, nicméně není to první výkop. Už jsme o tom diskutovali minulý týden velmi podrobně na zdravotním podvýboru, který vede pan profesor Válek. Pokud dneska uvažujeme o testování ve firmách v masivnější podobě, to už jsme tady také měli mít na podzim a také jsme na to upozorňovali a vyzývali k tomu. Škoda že k tomu nedošlo.

A pokud se týká škol, naprosto souhlasím s kolegyní Aulickou Jírovcovou, že je potřeba vybrat neinvazivní formy testů. Pokud chceme, aby rodiče byli v klidu a aby děti posílali do škol, musíme vybrat takové testy, které budou pokud možno co nejvíc spolehlivé, ale budou bezpečné i v tom smyslu, že budou co nejméně invazivní. S tím naprosto souhlasím. A jenom možná na margo této věci: bylo by velmi dobře, kdyby na tom spolupracovalo Ministerstvo zdravotnictví s Ministerstvem školství, protože my si sice můžeme na zdravotním výboru leccos o tom popovídat, ale je potřeba, aby to bylo propojené právě i s Ministerstvem školství. To jenom na doplnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Martin Jiránek a poté s přednostním právem paní ministryně Maláčová, ale s tím, že jestliže bude nějaká další faktická, tak půjdete na faktickou. (Ministryně gestikuluje.) S přednostním jste chtěla? Jo, vy jste to chtěla zrušit. Aha, já jsem nerozuměl vašemu gestu. Dobře, děkuju. Tak prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji. Já bych chtěl k paní kolegyni Aulické info ohledně té motivace. Na státech, jako je Dánsko, a na mnoha jiných, které se zaměřily na to, že třeba v rámci opatření zvedly nemocenskou na 100 % platu, se ukazuje, že v tom státě je compliance, jak se používá to slovo, soulad s opatřeními výrazně vyšší a lidé to dodržují, protože cítí určitý férový přístup státu k sobě. Říkat, že si myslíte nebo že předpokládáte, že se procento lidí, kteří by to dodržovali, nezvýší, nebo se nebudou chodit testovat kvůli tomu, že ty peníze dostanou, nebo se hlásit, to hnedka na začátku vůbec v dané situaci nepomáhá. Naopak by bylo dobré, kdybychom se nějakým způsobem sladili a opravdu komunikovali tuto myšlenku pozitivně všichni.

A jenom k těm testům. Tam určitě souhlasím. Jenom pro představu: Dánsko, které už jsem zmínil, provedlo testů zhruba 1,4-1,5 na osobu a my jsme teď na 0,45. Takže kdyby Dánové měli stejný počet obyvatel jako my, tak už mají 15 milionů testů na osobu (správně 15 milionů testů). A proto tam mají taky - teď nevím přesně kolik - ale násobně méně nakažených a násobně méně zemřelých. Takže souhlasím s tím testováním.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Petr Beitl a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, mně tahle diskuze připadá trošku jako debata o karenční době. Karenční doba je taky takový na první pohled velmi pozitivní krok, ale když znáte situaci a dokážete odkrýt pokličku, jak pak ta situace vypadá v praxi a jaké zatížení systému a podnikatelů znamená, že na tom nic moc pozitivního není.

Tenhleten postup pokládám za sociální inženýrství. Vycházím z vlastních praktických zkušeností podložených názory mnoha podnikatelů, kteří mi napsali po mém prvním vystoupení k tomuto tématu ve Sněmovně. Potenciál zneužití tohoto opatření totiž není nijak ošetřen. Není ošetřeno ani řetězení karantény u jedné osoby. Z tohoto úhlu pohledu je i na první pohled chvályhodná snaha kolegyně Richterové, prostřednictvím pana předsedajícího, vtáhnout do systému živnostníky, aby to bylo spravedlivé, cosi, co tomu ještě navíc dává korunu. Zneužívání ze strany zaměstnanců může vést k vážným problémům v dosud fungujících firmách. Zneužívání ze strany živnostníků prakticky nestojí v cestě vůbec nic. Posílání do karantény je formální, kontrola dodržování karanténních podmínek neexistuje. Na rozdíl od paní ministryně Maláčové, prostřednictvím pana předsedajícího, vím, že motivace zůstat doma za 90 % mzdy může být pro mnohé velmi vysoká. K tomu všemu ještě celá administrace je přenesena opět na podnikatele, na zaměstnavatele.

Takže ještě jednou, je to sociální inženýrství. Každý pozměňovací návrh to jenom komplikuje a otevírá další cesty pro zneužívání. Nezodpovědní stejně nebudou dodržovat pravidla a doma nebudou. A abych nebyl jenom negativní, věřím, že hlavní motivací těch, co se dostali do kontaktu s infekcí, by měla být obava o vlastní zdraví, a především odpovědnost za zdraví svých blízkých.

Současně je ten návrh nefér vůči všem, kteří jsou dlouhodobě nemocní s jinými diagnózami. Je potřeba si poctivě říct, že skutečnou cestou z problémů jsou návrhy, které tady budeme probírat v rámci diskuze o prodloužení nouzového stavu, a především je to pevný systém a plán očkování.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vyzývám k vystoupení paní poslankyni Kateřinu Valachovou. Mezitím přečtu jednu omluvu. Ministr zahraničí Tomáš Petříček se omlouvá dnes od 11.45 do 13.00 z pracovních důvodů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP