(9.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

A teď si dovolím opravit pár nepřesností, které tu by řečeny, naprosto technického charakteru. Kompenzační bonus je osvobozen od všech odvodů z pohledu - ale samozřejmě tady je myšleno to, že není tady prominutí odvodů, tak jak bylo na jaře, protože prostě prominout odvody pro určité segmenty ekonomiky není možné. Nechtěli jsme promíjet plošně, je to velice pro rozpočet zatěžující, a hlavně ne všichni jsou těmito restrikcemi postiženi. Společníci s. r. o. platí jen zdravotní pojištění a důchodci podnikatelé neplatí žádné pojištění, ani sociální, ani zdravotní, takže jenom abychom to řekli naprosto přesně.

Ještě pár poznámek k paní poslankyni Kovářové a proč já nemohu podpořit, a nemohu, samozřejmě, je to na vás, ale já otevřeně říkám: nepodporuji senátní vratku. Je rozpočtově velmi zatěžující, je to 21 miliard z veřejných rozpočtů, takže i z rozpočtů krajů, měst a obcí, je to technicky neproveditelné. V té novele nebo v tom novém zákoně, který v pondělí předložím na vládě, a budu navrhovat stav legislativní nouze, sem by to mělo přijít ve čtvrtek podle předběžných dohod, tak samozřejmě počítáme s kompenzacemi.

Já jsem ve spojení, nebo mí kolegové, se Svazem měst a obcí, volali mně někteří hejtmani, prosili mě, abychom tam přepočet kompenzace na hlavu nedělali, udělali to na principu tak, jak je to v RUDu, ale navrhuji 80 %. Paní poslankyně říká: Stát vybírá méně, ale krajům, městům a obcím by měl dávat více. Tak to mně hlava nebere.

A ty rezervy, o kterých tady hovoříme, o tom, že v podstatě - a my si to řekneme, já pořád to tady připomínám, v březnu budeme mít brífink s panem premiérem, jen co budou všechny uzávěrky, a řekneme si, jak to s tím hospodařením je. Právě ty rezervy, které se tam vytvořily, byly vytvořeny na tyto horší časy a já jsem ráda, že je mají, tyto rezervy, že prostě mohou si dovolit investovat, nemusí omezovat a na jaře, notabene, nebudu to pořád připomínat, na jaře jsme kompenzovali obcím více než 100 %, teď navrhuji 80. No samozřejmě, jsme v jakési situaci a jsou to přece i vaši občané, naši občané, to znamená, proč by se nemohl podílet, ať se podílíme všichni. A říkáme ano, půjdeme vám kompenzovat 80 %, a bude na vládě, jak to nakonec dopadne.

Tak to je za mě všechno. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji a omlouvám se, dvě věci. Jedna, ta první, stručná, krátká, je moje výhrada vůči postupu na pana předsedajícího. Nebývá zvykem, aby předsedající Sněmovny tleskal za výrok, který tady pronesl někdo u pultíku, pane předsedo. (Nesouhlasná reakce části poslanců.) To je první věc. Myslím si, že korektnost jednání má být vůči všem poslancům naprosto stejná, ať si o tom i vy myslíte cokoliv, ať by to bylo zleva, nebo zprava, je mi to fakt jedno.

Druhá věc, vůči paní ministryni. Paní ministryně, prosím pěkně, nelžete tady v přímém přenosu. Tady nejde o žádné plošné rozdávání peněz. My respektujeme vaše parametry, které jste nastavili z hlediska toho, který živnostník podle míry zasažení to může dostat. Na tom neměníme ani čárku. My zvyšujeme částku, denní, a potom říkáme, mohou to dostat i ti, kteří nemají provozovnu, ale pořád platí ty předcházející podmínky. Takže to není tak, jak vy to tady říkáte, že to dostanou úplně všichni a plošně jako v první vlně. Není to tak.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. No, pane předsedo, to jste si všiml brzo, že já tady občas tleskám. (Pobavená reakce části poslanců.) Naposledy jsem tleskal, když odcházel pan kolega Kalousek, například. Já tady tleskám poměrně často. (Přihláška z pléna.) Máme ukončenou rozpravu. Nejsme v rozpravě, pane poslanče.

Nyní tedy přistoupíme k hlasování podle paragrafu... Závěrečné slovo, paní senátorka, jistě. Omlouvám se.

 

Senátorka Hana Žáková: Ještě jednou a naposledy bych tady ráda vystoupila. Prosím ještě moc o zvážení podpory senátní vratky. Teď na vás tady kamerami hledí spousta podnikatelů, ale i starostů měst, obcí a primátorů a hejtmanů krajů a věří, že v sobě naleznete moudrost, že se vnitřně nebudete pokřivovat a že zkusíte napravit to, co jsme se pokoušeli udělat v Senátu. O to vás velice žádám i jako dlouholetá starostka malé obce. Vím, o čem mluvím, a rozumíme argumentům paní ministryně. Možná, kdybych byla na jejím místě, nechovala bych se stejně, protože strážce státního pokladu, státní kasy, není jednoduchý úkol a těch natažených rukou je hodně. Ale my se tady skutečně snažíme senátní vratkou napravit to, co tam bylo poškozeno a je to realizované. Takže ještě jednou, moc se přimlouvám za vás za všechny, abyste senátní vratku podpořili. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Omlouvá se pan poslanec Válek, pan poslanec Feri a pan poslanec Schwarzenberg tady na tuto část, kdy je plná sestava Poslanecké sněmovny. Dále se omlouvá pan ministr Robert Plaga z dnešního dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan ministr Jan Blatný z dnešního jednacího dne z pracovních důvodů. A nyní tedy přistoupíme k hlasování podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Já jsem přivolal kolegy z předsálí a přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona"... je zde žádost o odhlášení, té jsem právě vyhověl. Prosím, abyste se přihlásili.

 

Tak tedy ještě jednou: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb., podle sněmovního tisku 1134/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1134/3."

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro senátní verzi? Kdo je proti?

Hlasování 328. Přihlášeno je 154 poslanců, pro 72, proti 2. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona v této podobě nepřijali.

 

A nyní budeme hlasovat znovu podle § 97 odstavec 5 jednacího řádu a k tomuto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb., ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1134/4."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 329. Přihlášeno je 156 poslanců, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Všem vám děkuji, děkuji paní senátorce, končím tento bod a s přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem nechtěl vstupovat do probíhajícího hlasování, abych ten proces nebořil, ale přesto se vrátím k tomu, jakým způsobem jste před několika minutami tu schůzi řídil. Chtěl bych vás poprosit, abyste postupoval v souladu s jednacím řádem. Já jsem nakonec nedával námitku proti postupu předsedajícího, ale chci vás upozornit, že jestli chcete vést diskuzi s poslanci, tak ji veďte řádně jako přihlášený do diskuze, protože v okamžiku, když řídíte schůzi, máte svým způsobem přednostní právo a můžete do té diskuze vstoupit kdykoliv, a jako řídící schůze máte především řídit schůzi, a ne prezentovat své osobní názory. Takže bych vás chtěl poprosit pro budoucnost, budete-li chtít diskutovat s poslanci, přihlaste se do diskuze a svěřte řízení schůze někomu jinému. Protože jinak je to zneužití pozice řídícího schůze. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP