(19.20 hodin)

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Obdivuji vaši trpělivost a preciznost v řízení schůze.

Dámy a pánové, vážený pane ministře, dovolte mi také se vyjádřit k této novele občanského soudního řádu, která zavádí chráněný účet. Na začátek bych chtěl jednoznačně říci, že vůbec nepochybuji a nikdy jsem nepochyboval o dobré vůli předkladatelů Kateřiny Valachové a Patrika Nachera, a nakonec, jak jsem to říkal už při projednávání zde na půdě Poslanecké sněmovny, se sluší jim poděkovat, protože původně byl plán, že ten chráněný účet bude projednáván společně s novelou exekučního řádu, a když se dneska podíváme, kde jsme se sněmovním tiskem 545, tak je dobře, že ta myšlenka padla, že kolegové s tím přišli, vyňali to, protože chráněný účet je velký dluh, který my zákonodárci vůči společnosti a vůči lidem, kteří se dostali do dluhových pastí, na kterých dnes visí exekuce, skutečně máme.

Velmi stručně. Jedná se o to, že bohužel díky - a tady si zase musíme kriticky říci, díky absurditě našeho právního systému je dneska možné i částky, které nazýváme jako nezabavitelné, a myslím, že to tady dneska už zmiňoval kolega Patrik Nacher, ty nezabavitelné částky se navýšily, a přestože jim říkáme nezabavitelné, tak ony vlastně zabavitelné jsou. Pokud někdo říká, že to je absurdní, tak je to pravda. Toto ani nemůžeme přičítat na vrub exekutorům, protože to prostě právní řád, právní systém dovoluje, a to je ta chyba, to je ta absurdita. Je správné přistoupit k režimu, co funguje běžně v zahraničí, v Německu několik desítek let, a to je takzvaný chráněný účet. Tedy to, že na tom konkrétním účtu bude nezabavitelná částka skutečně chráněna a nebude moci podléhat exekuci, a to ani žádné další v pořadí.

Takže tolik jenom na vysvětlenou k tomu, k čemu dochází a čemu toto zabrání bez ohledu na to, jestli bude přijata senátní, nebo sněmovní verze.

Zároveň bych chtěl poděkovat paní senátorce Hubáčkové a Senátu jako celku, protože jestli se nepletu, tak Senát všemi hlasy... (Výkřik z pléna, velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já bych vás poprosil opravdu o klid, protože tady jsou nějaké výkřiky, dokonce v sále, tak to zase potřebujeme opravdu zklidnit. Už se na mě významně pootočil i pan poslanec Výborný, takže musím zakročit. (Poslanec Výborný: Ano.) Tak prosím o klid! Tak prosím. (Takřka bez reakce.)

 

Poslanec Marek Výborný: Tak snad... já jsem byl zvyklý ve škole vždycky čekat, dokud se třída neuklidnila...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No tak dobře... Tak prosím vás opravdu o klid.

 

Poslanec Marek Výborný: Takže já počkám, až se uklidní sněmovna, a budeme pokračovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak ať nemusíme nechávat pana poslance čekat, prosím opravdu o klid. Tak ještě chvilku počkáme. Tak prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Jak za starých dobrých časů.

Tak teď k tomu Senátu. Ještě jednou bych chtěl poděkovat za to, že se Senát tímto sněmovním tiskem, tímto návrhem novely občanského soudního řádu zabýval velmi precizně, podrobně a že nakonec to, co jsme tady diskutovali ve Sněmovně, přijal za své, protože senátní verze, která se nám vrací, nepřináší žádnou dramatickou změnu, ale přináší zjednodušení: zjednodušení existence a funkčnosti chráněného účtu, což by mělo být cílem nás všech.

Když bych to měl velmi stručně jenom zrekapitulovat, týká se to hlavně zřízení chráněného účtu, protože v tuto chvíli tak, jak jsme schválili sněmovní verzi, podmínkou je existence běžného účtu postiženého exekucí. Fakticky dneska ale statisíce dlužníků žádný účet nemají, protože oni právě proto, aby se vyhnuli zabavení té částky, si to nechávají zasílat pokoutně - na účty svých sourozenců, nechávají si to vyplácet hotově a dalšími možnými způsoby, a tratí na tom všichni. Tratí na tom nejenom dlužník, ale tratí na tom stát, tratí na tom zaměstnavatel, pro toho je to složitější, náročnější atd. Čili tím režimem, který zavedeme, tady pomůžeme všem, a to je přece naším cílem. My ty lidi chceme nejenom zachránit, ale my je chceme dostat zpátky do systému. Ve finále to pomůže státu, protože státu budou odváděny odvody, daně, a to je přece naším cílem, to je naším smyslem.

Čili místo toho, aby musel existovat ten účet jako takový, na který by následně musel exekutor tento účet postihnout exekucí, což někdy může trvat nejenom několik týdnů, ale možná dokonce i měsíců u těch pomalých exekutorů, a následně by muselo následovat kolečko. To znamená, povinný by musel oslovit ty, kteří mu zasílají prostředky na ten účet, ať už je to výživné, ať už je to příjem atd., a následně opět přes exekutora se dostat zpátky až k bance samotné, tak senátní návrh toto dramaticky zjednodušuje a říká: Chceš mít chráněný účet, samozřejmě, musíš ho mít buď zřízený, anebo si ho zřídit. A v okamžiku, kdy prokážeš, v okamžiku, kdy ten dotyčný prokáže, že je vůči němu vedena exekuce, tak je ten chráněný účet zřízen. Velmi jednoduché.

Podobně se to týká i zasílání plateb na chráněný účet, kdy v sněmovní verzi dlužník musí absolvovat velmi složitý proces de facto u každé jednotlivé platby, která na účet má být vpuštěna. V tomto smyslu senátní návrh toto opět výrazným, výrazným způsobem zjednodušuje. V senátní verzi má dlužník plátci příjmu poskytnout číslo chráněného účtu a peníze tam jsou zasílány okamžitě, čili tam nevznikne dokonce ani ta nebezpečná lhůta pro některé exekutory, kteří by mohli prodlužování lhůty mezi zřízením účtu a zasíláním té částky využít k tomu, aby ještě z toho stihli něco postihnout a srazit.

Čili to jsou zjednodušení, ta dvě zásadní, řekněme, to znamená u zřizování účtu a u zasílání plateb na chráněný účet, který senátní verze poskytuje, a tudíž mohu potvrdit to, co tady zaznělo ze strany paní senátorky. Tato verze chráněného účtu bude funkčnější a skutečně pomůže všem, potažmo i státu samotnému.

Já bych chtěl také poděkovat, protože senátní verze skutečně nebyla psána na koleni v Senátu, byla komunikována s Ministerstvem financí, byla komunikována také s organizacemi, které s dlužníky léta letoucí pracují, s těmi statisíci dlužníků, ať už je to Charita České republiky, RUBIKON, Institut pro prevenci předlužení nebo Člověk v tísni. A já jsem hluboce přesvědčen o tom, že kdyby to skutečně takto funkční nebylo, tak tyto organizace by toto nikdy nepodporovaly, toto nikdy nedoporučily pro přijetí a ke schválení. A co je důležité, a víte, že já to tady opakuji opakovaně při těch diskuzích okolo exekucí, insolvencí: my musíme hledat vyvážení, ten balanc a funkčnost systému samotného.

Proto vítám, že tento návrh ve znění postoupeném Senátem podporuje také Česká bankovní asociace, protože ve finále banky budou jednou z částí, která je velmi důležitá, a budou institucemi, které pokud nebudou schopny chráněný účet administrovat, tak prostě ty chráněné účty nevzniknou, nebo vzniknou ve výrazně menším množství, než si všichni přejeme. Čili vyváženost spočívá i v tom, že to podpořila Česká bankovní asociace, a na straně druhé, jak říkám, i organizace pracující s dlužníky. Toho si velmi vážím a je to jeden z jasných důkazů, že by bylo správné, abychom jako Sněmovna podpořili senátní verzi.

Kolegyně, kolegové, já vám za to děkuji. V každém případě jsem rád, že ta sága chráněného účtu je u konce a že vyšleme tímto signál, že nám osud lidí, kteří se dostali do dluhových pastí - a bohužel možná i v důsledku COVID-19 jich bude příští rok nebo příští léta ještě více -, není lhostejný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Patrika Nachera a připraví se pan poslanec Lukáš Kolářík. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážená paní ministryně, pane ministře, dámy a pánové, pěkný večer. Já bych se také na to podíval ještě z jiného úhlu pohledu, abychom tady neopakovali to, co tady bylo řečeno v těch třech čteních.

Každopádně dnešek je z pohledu humanizace a kultivace prostředí exekucí velkým dnem, protože bude schválen chráněný účet, ať už v jakékoliv podobě, jehož hlavním cílem, jak již bylo řečeno, je ochrana nezabavitelné částky, nebo také jinak nezabavitelného minima. (V sále je velmi hlučno.)

On už o tom mluvil kolega Výborný i kolegyně Valachová. My žijeme v paradoxní situaci, že se něco jmenuje nezabavitelné, a přitom to zabavovat šlo, což je úplně neskutečné. Ale taková byla praxe. Za mě chráněný účet měl být zaveden už někdy před deseti lety a my bychom se potom mohli vyhnout tomu systému, kdy jsou tady statisíce lidí v šedé zóně. Když se podíváte, jak se vyvíjela nezabavitelná částka, porovnám leden 2018, 2021, tak před třemi lety to bylo 6 225 korun, v této chvíli je to téměř 7 900. Když se podíváme na nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu, tak to bylo 1 556, teď je to víc než o 1 100 korun, 2 624. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP