(19.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se táži, zdali se chce k usnesení Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru, což byl ústavně-právní výbor, pan poslanec Marek Výborný, nebo to necháte až na rozpravu? (Až v rozpravě.) Na obecnou rozpravu to necháte. (Hlásí se Marie Benešová.) Paní ministryně? Vás tady nemám vůbec poznamenánu, že byste měla před rozpravou vystupovat. (S přednostním právem.) S přednostním právem před obecnou rozpravou? Tak to ano. Takže má slovo paní ministryně. Ano, můžete. Prosím. (Marie Benešová: Jenom krátce.) I dlouze klidně. Jak budete chtít. Tak prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo a jenom chci připomenout, Ministerstvo spravedlnosti uvítalo tuto iniciativu poslanců Valachová - Nacher a plně jsme ji podporovali od samého začátku. Poskytli jsme součinnost. Skutečně mohu tady potvrdit, že to bylo pečlivě projednáno se Soudcovskou unií, s experty, takže výsledek nás potěšil a v podstatě je dobře, že to prošlo. Já si určitě, i kdyby prošla senátní verze, myslím, že to také nebude žádný horor, ale s ohledem na naši legislativu, která na tom pracovala a podporovala od začátku verzi Poslanecké sněmovny, tedy sněmovní, pléduji pro sněmovní verzi. Děkuji. To je všechno, co jsem chtěla říct.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám obecnou rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Do rozpravy se přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura a já mu udělím slovo. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, hutí SPD dlouhodobě bojuje za pomoc lidem v dluhových pastích. Chceme ukončit lichvu a prosazujeme zestátnění exekutorů. Zákon, který máme před sebou, nám vrátil Senát. Hnutí SPD podporuje původní sněmovní verzi ohledně zřízení takzvaného chráněného účtu. Podle našeho názoru má stát povinnost nastavit systém tak, aby nedocházelo k nekontrolované zvůli exekutorů a lichvářů. A nejenže to vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM nedělá, ale navíc ještě zcela nepokrytě stát na exekucích parazituje mimo jiné výběrem DPH z exekucí. Stát a zákonodárci také naprosto ignorují příčiny exekucí a pokrytecky a populisticky se snaží flikovat jen nejkřiklavější díry systému, aniž by na vteřinu přemýšleli, jak změnit systém jako celek tak, aby k lichvě, dluhovým pastím a exekucím nedocházelo.

Nový zákon, který SPD podporuje, zřizuje chráněný účet. Peněžní ústavy, banky, spořitelny, ale třeba i pojišťovny jsou mimochodem další skvělé téma a součást systémového řešení. Už kdysi jsem tu navrhoval, aby stát znovu zřídil vlastní komerční banku, která bude chránit úspory obyvatel a současně bude obyvatelům půjčovat za výhodných podmínek, které bude moci určovat stát a potřebnost žadatelů. Naposledy jsem o tom mluvil v souvislosti s loňskými úvěry pro firmy, kdy stát vyhlašoval, že bude ručit za úvěry u komerčních bank a bude na ně i přispívat. Jinými slovy, stát, místo aby peníze přímo firmám nebo lidem půjčil, má dle současného modelu fakticky jen snižovat rizika komerčních bank a ze státní kasy zvyšovat jejich zisky, namísto aby tyto zisky inkasoval sám nebo přinejmenším sám bez zisku půjčoval.

V tomto ohledu je náš systém ojedinělý v celém civilizovaném světě. Západní vlády přece jen uvažují trochu ekonomicky, a tak přímo investují nejen do průmyslu, ale také do bank a jsou tak spolumajiteli a příjemci dividend jak ze světoznámých západoevropských automobilových firem, ale také z bank. A tak český dělník nejenže pracuje na německé důchodce, ale také přispívá západním vládám i extrémními poplatky v bankách vlastněných zahraničními vlastníky, mezi nimiž jsou často i vlády západních zemí. Francie a Belgie například spoluvlastní banku Dexia spolu se stovkami belgických měst, a tak se zisk alespoň zčásti vrací zpět k daňovým poplatníkům. Další bonus je, že v takových bankách si můžou veřejní vlastníci určit přívětivější pravidla a samozřejmě nižší poplatky. A samozřejmě že to také dělají.

Podstatou problému je, že jednou z cest, jak zabránit lichvě a exekucím, je dát lidem jinou možnost. Řešením je nejen zastropování úrokových sazeb RPSN, což také navrhuje SPD - a ten zákon na zastropování RPSN nám už tady leží ve Sněmovně tuším asi dva roky a ostatní strany nám ho tady blokují - ale také například možnost levné půjčky od státní banky či státní spořitelny. Pokud bychom nesplácené půjčky očistili od lichvářských a exekučních poplatků a přirážek, dostali bychom se často na méně než polovinu dlužné částky a tu by lidé mohli bez problémů splácet dokonce i s úrokem, který by kryl inflaci.

Zřízení chráněného účtu je dobře. Je to něco lepšího než nic, aby lidem zbylo na jídlo. Ale doufám, že snad většina z vás, vážení kolegové, pochopí, že to není řešení dluhové pasti. Řešením je dluh zlikvidovat. Zčásti to pochopily banky, které komerční konsolidaci nabízí, ale tu samozřejmě nenabízí lidem v exekucích. Takovou službu by měla nabízet státní banka. Platí totiž, že čím dříve se dluh konsoliduje, tj. převede od lichváře do normálního režimu s reálným úrokem a reálnou splátkou, tím je vše levnější a výhodnější pro všechny strany - pro věřitele, pro dlužníka i pro stát, který získává zpět daňového poplatníka, dosud nuceného živit se načerno. To v lepším případě, protože část lidí je samozřejmě dohnána až ke kriminální činnosti, a část těch, kteří tlak neunesou, páchají sebevraždy. Uvedená možnost, že stát nějak lidem v nouzi pomáhal, fakticky platila i u nás po neuvěřitelných celých tři sta let - od doby, než jsme se stali západoevropskou kolonií po vstupu do EU. Prvním peněžním ústavem v českých zemích se stal Obecní zástavní a tázní úřad v Praze, Pražská zastavárna, založený císařským dekretem ze dne 4. září 1747. Tyto státní zastavárny měly jediný účel - dát lidem variantu k lichvářům. Státní zastavárny byly zrušeny 20. listopadu 1951 vládním nařízením o zrušení státních zastaváren, ale současně už jejich funkci přejaly zestátněné banky a spořitelny. Jejich rozkradením, těch bank, a předáním Západu v devadesátých letech nastala éra státem posvěcené lichvy. To je dnešní systém kolem exekucí. A stát nakonec privatizací, exekucí a nefunkčním soudnictvím způsobil ožebračení milionů lidí.

Po třicet let tu slyšíme o zločinech komunismu a nikdo doložené zločiny stalinistů samozřejmě nezpochybňuje, je ale načase, abychom začali mluvit také o křivdách za období po roce 1989 a začali je napravovat. Jde o křivdy způsobené absolutní zvůlí vůči bezmocným lidem. Popravdě, jak historici, tak filozofové vidí, že v podstatě se v dějinách mění kulisy, ale lidská povaha zůstává stejná, a pokud někdo nechrání slabé, zneužívá moc, pak je to vždy zásadní problém.

Vážené dámy a pánové, zákon, který tady teď schvalujeme, je pouze malým kamínkem v mozaice. Chcete řešit exekuce? Tak analyzujme příčiny dluhových pastí a pojďme je řešit. Je to velká práce. Ano, museli bychom udělat spousty nepopulárních opatření od zákazu hazardu, který sice zničil také miliony lidí, ale sype městům i státu, museli bychom zavést odpovědnost soudců za nespravedlivé rozsudky, musel by stát přestat parazitovat na exekucích a museli bychom výkon exekucí vrátit zpět do rukou státu, tedy zestátnění exekutorů, což SPD prosazuje, a ten zákon nám tady už několik měsíců leží a ostatní strany ho odmítají včetně vládních stran. A v neposlední řadě je třeba skutečně zrušit úroky z úroků a další nesmyslné pokuty a příplatky a umožnit lidem, aby spláceli skutečně jen svoje dluhy a nebyli dojnými kravami pro lichváře včetně státu, který na dluzích dodnes parazituje právě formou například DPH. To všechno SPD prosazuje a navrhuje, tyto zákony nám tady leží a bohužel nám je tady ostatní strany blokují. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji Tomiovi Okamurovi za jeho vystoupení a dalším vystupujícím v rozpravě je Marek Výborný. Žádám sněmovnu o klid. Opakuji, že kdo diskutuje jiné téma, prosím v předsálí. Pane poslanče, ještě chviličku. Ještě ty hloučky bych požádal, aby se kolegové buď usadili, nebo diskutovali téma občanského soudního řádu buď přihláškou do rozpravy, anebo pokud diskutují jiné téma, v předsálí. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP