(Jednání pokračovalo v 18.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 18.50, uplynula pauza na žádost poslaneckého klubu ODS. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o evidenci skutečných majitelů, podle sněmovního tisku 886/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 886/6."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 28 přihlášen 171 poslanec, pro 74, proti 16. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle paragrafu... Pan poslanec Benešík k hlasování.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. U posledního hlasování jsem hlasoval pro, nicméně na sjetině mám, že jsem se zdržel. Chtěl bych opakovat hlasování. (Neklid v sále.) Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme tady námitku pana poslance Benešíka. Takže nejdřív budeme hlasovat o námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 29 přihlášeni 174 poslanci, pro 163, proti žádný. Námitka byla přijata.

 

Takže budeme znovu hlasovat o té senátní verzi. Nevím, jestli mám opakovat to, o čem budeme hlasovat. Myslím, že tomu rozumíme.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro senátní verzi? Kdo je proti senátní verzi?

hlasování pořadové číslo 30 přihlášeno 175 poslanců, pro 76, proti 5. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o evidenci skutečných majitelů ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 886/5."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 31 přihlášeno 175 poslanců, pro 172, proti žádný. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl vyjádřit politování, že jsme právě teď neschválili zásadní návrh zákona, který nám postoupil Senát, a propásli jsme šanci, na co tady lidi čekali dost dlouhou dobu, abychom narovnali dotační prostředí v České republice. Zákon, jak ho Senát předložil, byl o tom, aby se v případě, když je nesrovnalost, dotace nevyplácely a aby měl možnost v případě nesrovnalostí lépe získávat údaje pro vyřešení těch nesrovnalostí. Nikdo tady za vládu nevystoupil, nevysvětlil, proč to vládě vadí, jak to Senát připravil. Všechny výhrady se navrhovatelé snažili zapracovat do předložených návrhů. Já si myslím, že to je chyba, že jsme neschválili ten podrobnější zákon, a mrzí mě to, že se nám nepodařilo dotační prostředí v důsledku hlasování zejména stran, jako je ANO a SPD, narovnat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přistoupíme k dalšímu bodu. Je to

 

8.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 918/6/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 918/7. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byla rozdána do vaší pošty. Vítám mezi námi senátora Tomáše Goláně - ten už tady je. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil poslanec Jan Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, milé kolegyně, kolegové, dovolte, abych se krátce vyjádřil k svému, respektive k našemu dítěti, což je tento sněmovní tisk, který znamená podporu soukromého dárcovství. Já bych nechtěl vyjadřovat rozpor mezi tím, jaká je sněmovní nebo senátní legislativa, nicméně v tomto případě musím říci, že senátní legislativa je pravděpodobně o něco kvalitnější, a proto bych vás chtěl všechny požádat, abyste podpořili senátní verzi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujal senátor Tomáš Goláň. Pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Tomáš Goláň: Děkuji za slovo, pane předsedající, a děkuji, pane předkladateli, za podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Jedná se tam o to, že v té verzi, jak byla postoupena Poslaneckou sněmovnou, je zákon neaplikovatelný, protože se doplňuje jiná věta věcně a smyslem úplně k něčemu jinému. Takže prosím o podporu tohoto svého pozměňovacího návrhu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Táži se, zdali se k usnesení Senátu chce vyjádřit také zpravodaj garančního výboru, což je rozpočtový výbor, poslanec Jiří Dolejš. Ne, takže otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, kdo by se hlásil do rozpravy. Takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan senátor? Pan poslanec Bauer? Zájem není.

Takže přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 918/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 918/7."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 32 přihlášeno 169 poslanců, pro 164, proti žádný. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu poslanci Bauerovi a panu senátorovi Goláňovi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP