(18.40 hodin)
(pokračuje Navrkal)

Myslím si, že v mezinárodním kontextu je to, co navrhuje senátní verze, nebo to, co je v senátní verzi, naprosto v pořádku. A prosil bych vás ještě jednou, ty, kteří chtějí hlasovat proti nebo se u senátní verze zdržet, aby to přehodnotili, protože se jedná skutečně potenciálně o jeden z největších kroků, co se týče protikorupční politiky v tomto volebním období. A já tedy doufám, že se tady prokáže, že vládní strany a hnutí jsou skutečně protikorupční, a nikoli profikorupční. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. Další v obecné rozpravě je přihlášen pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední přihláška v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, paní ministryně, vládo, kolegyně, kolegové, chtěl bych za poslanecký klub KDU-ČSL také okomentovat zákon o evidenci skutečných majitelů, jak se nám vrátil ze Senátu. Chtěl bych poděkovat panu senátorovi a Senátu jako celku, že ještě do zákona zanesl tuto úpravu, kterou my považujeme nejenom za vhodnou, ale také správnou.

Kolegové i pan senátor Goláň to tady už řekli jasně, tak jenom pro stručné zopakování. Pokud stát dneska poskytuje peníze formou dotací či veřejných zakázek, měl by mít také jistotu, komu tyto peníze poskytuje. K tomu má sloužit primárně evidence skutečných majitelů. Nicméně v té verzi, jak byla přijata Sněmovnou, tam samozřejmě zůstává nárok na dotace, případně na účast ve veřejných zakázkách, i v případě, že jsou tam nesrovnalosti v evidenci. To, co zavádí senátní návrh, je právě to, že dotyčný příjemce je povinen tyto nesrovnalosti vypořádat. To je přece velmi logické. My bychom měli jako zákonodárci lpět na tom, aby stát v tomto smyslu šel příkladem a nevytvářel tady jakýkoli prostor pro jakékoli nekalosti, včetně třeba praní špinavých peněz. V tomto smyslu bychom měli mít skutečně zájem na tom, abychom nejenom dokázali mít evidenci skutečných majitelů - ta už je teď, tedy pokud to dneska úplně nespadne pod stůl, schválena - ale také mít jasno, že tam jsou správné, relevantní údaje.

Senátní verze, jak se nám vrací, nechce nic jiného než právě možnost v případě nesrovnalostí ty dotace, respektive účast na veřejných zakázkách, odepřít v případě, že firma, společnost, tyto připomínky, tyto nesrovnalosti nevypořádá. To je přece naprosto spravedlivé a logické. Tady neznamená ten senátní návrh automatickou stopku. Společnosti, které budou mít evidenci v pořádku, se ničeho bát nemusí. Společnost, která bude mít nesrovnalosti, dostane prostor je vypořádat. Když je vypořádá, tak se samozřejmě může stát jak příjemcem dotace, tak účastníkem v rámci veřejných zakázek. V případě ověřování údajů v evidenci tam kromě výpisu z evidence musí být doloženo dalšími doklady to, že dotyčný příjemce má vše v pořádku, a nehrozí tady tedy žádné škody primárně v tomto případě státu.

K tomu, co říkala paní ministryně, mi dovolte jenom kratičkou poznámku. To není tak, že bychom šli nějak nepřiměřeně nad rámec 5. AML směrnice. Naopak, senátní návrh, jak ho tady dneska máme, vlastně zpřesňuje kvalitu evidence skutečných majitelů, aby ji stát mohl využívat pro to, aby ochránil veřejné prostředky. Jsem přesvědčen o tom, že to by mělo být cílem nás všech. Proto si myslím, že je to naprosto logické a správné, a poslanecký klub KDU-ČSL také podpoří senátní verzi, která v tomto smyslu celou evidenci skutečných majitelů zpřesňuje a ochrání veřejné prostředky České republiky. Věřím, že v tomto smyslu tady uvažujeme úplně stejně všichni.

Děkuju pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím. Pokud se dále nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan senátor Tomáš Goláň? Paní ministryně? Máte zájem o závěrečné slovo? Paní ministryně ne, pan senátor ano. Tak prosím, máte slovo.

 

Senátor Tomáš Goláň: Děkuji, pane předsedající. V čem je zásadní rozdíl mezi verzí, která přišla z Poslanecké sněmovny, a pozměňovacím návrhem Senátu? V případě, že bude schválena pouze verze z Poslanecké sněmovny, poskytovateli veřejných prostředků stačí, že se podívá do evidence skutečných majitelů. To pouhé nahlédnutí stačí k prověření. Co víme, je, že za evidenci skutečných majitelů rejstříkové soudy neodpovídají. Odpovídá za ně ten, kdo tam ty údaje uvede. A pokud za to odpovídá ten, kdo tam ty údaje uvede, nemáme žádnou záruku, že jsou to pravdivé údaje. Poskytovatel veřejných financí na základě pozměňovacího návrhu Senátu má možnost si ty údaje prověřit a v případě nesrovnalostí dát návrh na takzvané řízení o nesrovnalosti k rejstříkovému soudu, který nesrovnalost odstraní, a tomu, kdo tu nesrovnalost způsobí, uloží pokutu ve správním řízení. To je velice důležité. Naopak tohle je přesně v souladu s tím, co chtěla Evropská unie. Nejde to nad rámec směrnice, kterou implementujeme.

Takže vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přistoupíme k hlasování. (Žádost o odhlášení.) Slyším, slyším. (Zní gong.) Někteří už jsou tady netrpěliví, tak já vás odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými... Ano, předseda ústavně-právního výboru Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane, já vystupuji jako místopředseda klubu v tuto chvíli. Já bych poprosil o přestávku tři minuty vzhledem ke vzdálenosti našeho klubu, aby se to stihlo doběhnout. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, dobře. Takže vyhlašuji pauzu do 18.48... 18.50, ano? (Reakce z pléna.) Rozumím tomu, že je to v zastoupení poslaneckého klubu. Takže 18.50, dobře.

 

(Jednání přerušeno v 18.46 hodin.) ***




Přihlásit/registrovat se do ISP