(14.40 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji přeřazení sněmovního tisku 532, bod číslo 9 navrženého programu, zákona o České národní bance, na konec bloku druhých čtení. Ten tisk má dvě poměrně důležité problematiky v sobě zahrnuté, a to regulaci nemovitostního trhu ze strany České národní banky a nové pravomoci České národní banky ve vztahu k operacím, které může dělat. Já jsem měl minulý týden jednání s paní ministryní Schillerovou a bylo mi přislíbeno i jednání s panem guvernérem Rusnokem ohledně nějakého kompromisu ve vztahu k tomuto tisku. Byl bych rád, kdyby bylo možné toto jednání absolvovat ještě předtím, než proběhne druhé čtení, protože pak už nebude možné dávat pozměňovací návrhy. Současně když to bude předloženo v této podobě, tak hrozí, že se na tom tady zasekne jednání, což vzhledem k tomu, jaké další tisky tam jsou, by bylo podle mě trochu nešťastné, tak navrhuji to přeřazení a předem děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Langšádlová k pořadu schůze, připraví se pan poslanec Marek Výborný.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, dámy a pánové, i já vám všem přeji vše dobré v novém roce a chtěla bych navrhnout zařazení bodu s názvem Investiční dohoda Evropská unie a Čína, a to na 28. 1. letošního roku od 11.00 hodin. Proč tak činím? Víte, že po sedmi letech byla dojednána investiční dohoda mezi Evropskou unií a Čínou. Tato dohoda bude ratifikována Evropským parlamentem a v tuto chvíli není známo ještě zcela detailní znění, nicméně si myslím, že je zcela namístě, abychom byli seznámeni i s pozicí české vlády, s tím, jak při tom vyjednávání byla aktivní a zda opravdu hájila všechny, které by hájit měla. (Hluk v sále.) Proč to říkám? My, když jsme na evropském výboru 12. 6. 2019 -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším a poprosím o klid v sále. Děkuji. Prosím o klid!

 

Poslankyně Helena Langšádlová: My, když jsme ve zmíněné datum na výboru pro evropské záležitosti, jak jistě víte, který v těchto věcech zastupuje plénum Poslanecké sněmovny, projednávali strategickou pozici České republiky k tomu, jak by měla vypadat mezi Evropskou unií a Čínou, tak mezi našimi usneseními bylo i toto. Výbor pro evropské záležitosti konstatuje, že partnerství s Čínou musí být založeno na dodržování mezinárodních standardů ochrany lidských práv a závazků vyplývajících z mezinárodního práva, kromě jiného. A v tuto chvíli je tady podezření, že ta nově uzavřená smlouva vůbec nereflektuje tyto požadavky, že přestože víme, že Čína je zemí, kde dochází k odebírání orgánů politickým vězňům, jsou tam v tuto chvíli koncentrační tábory, je tam zneužívána otrocká práce, tak došlo k této dohodě. Ano, někteří kritizují Evropskou unii, ale my jsme součástí Evropské unie, náš stát v tomto má být sám aktivní. A já jsem se chtěla seznámit s tím, jaká byla pozice Ministerstva průmyslu a obchodu, jestli také vznášelo požadavky a kritiku k této dohodě, jak bylo úspěšné, a s tím vším bych byla ráda, abychom byli seznámeni. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Výborný, připraví se paní poslankyně Golasowská.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, ministři, dámy a pánové, já bych si dovolil na začátku této schůze požádat o pevné zařazení bodu číslo 16, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963, občanský soudní řád, a související novela exekučního řádu. Jedná se o ten zásadní bod, který projednáváme už řadu měsíců. Jenom potvrzuji pro vaši informaci, druhé čtení sněmovního tisku 545 bylo touto Sněmovnou zahájeno a přerušeno poté, co jsme potvrdili hlasováním zde, že budeme nadále jednat tak, jak se usnesl ústavně-právní výbor, to znamená ve znění pozměňovacích návrhů přijatých ústavně-právním výborem. Tento sněmovní dokument číslo 7155 vám byl rozeslán sněmovní legislativou, já jsem vás na něj také upozornil každého osobně v e-mailu, protože k tomuto sněmovnímu dokumentu je třeba teď načítat pozměňovací návrhy v rámci druhého čtení. Protože ten sněmovní dokument je k dispozici už od začátku tohoto měsíce, jsem přesvědčen, že můžeme pokračovat v druhém čtení této novely, tohoto sněmovního tisku 545, a ideálně tak, aby zůstal prostor minimálně třiceti dnů pro přípravu pozměňovacích návrhů. Tak bych si dovolil požádat Sněmovnu o pevné zařazení na variabilní týden, to znamená v týdnu od 9. února.

Dovoluji si dát dva návrhy k bodu číslo 16, sněmovní tisk 545, a sice zařadit ho napevno na středu 10. února ve 14.30 hodin jako první bod, a variabilně, pokud by zde nebyla vůle Sněmovny, na pátek 12. února jako první bod po bloku třetích čtení. Pátek 12. února jako první bod po bloku třetích čtení. Předesílám, že to je poměrně rozsáhlá novela, která je zcela v duchu také vládního prohlášení vlády premiéra Andreje Babiše, takže předpokládám, že tady je opozice i koalice zcela ve shodě, a bylo by dobré pokročit v projednávání a zde ve druhém čtení umožnit poslancům načíst pozměňovací návrhy k tomuto sněmovnímu dokumentu tak, abychom se mohli posunout dát a ve třetím čtení hlasovat o návrhu zákona, kterým nutně potřebujeme kultivovat celé exekuční prostředí a prostředí vymáhání dluhů v České republice. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je přihlášena paní poslankyně Golasowská k pořadu schůze.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, přeji pěkné odpoledne a chtěla bych vás požádat o pevné zařazení sněmovního tisku 593. Je to návrh zákona o matrikách, který tady už leží nějakou dobu a který naši občané chtějí, abychom ho projednali. Je to bod číslo 35 a navrhuji jej zařadit zítra jako první bod ve 14.30 hodin, anebo potom tento pátek 22. 1. jako první bod. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jenom upozorňuji, že tam již padly nějaké návrhy na první a druhý bod ze strany pana předsedy Faltýnka. Uvidíme, jak dopadne hlasování. Pak by bylo třeba i ten návrh upřesnit.

Ptám se, kdo další k pořadu schůze. Paní poslankyně Kovářová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás požádala o zařazení bodu 30, sněmovní tisk 1006, a to na pátek 22. ledna jako první bod. Tento sněmovní tisk představuje návrh a týká se mimořádného příspěvku pro samoživitelky a mladé rodiny. Tento návrh jsme předkládali již v loňském roce, a to z toho důvodu, že z dat vyplývá, že právě samoživitelky byly v době koronavirové a karantény nejvíce postiženy. Samoživitelky a samoživitelé se skutečně ocitají v době velké nejistoty. Řada domácností byla postižena vysokým propadem příjmů. A právě tato skupina, o které jsem hovořila, na ni to dopadá nejvíce. Z řady průzkumů je vidno, že v důsledku krize celá řada z nich přišla o práci nebo se zadlužila. A situace je o to vážnější, že matky samoživitelky představují vedle seniorek druhou nejohroženější skupinu ohroženou chudobou. (V sále je velmi rušno.)

Navrhujeme vyplacení jednorázového příspěvku ve výši 6 000 korun. My jsme tento návrh předkládali také v rámci projednávání takzvaného rouškovného a chtěli jsme upozornit na to, že nejen důchodci, ale i samoživitelky a samoživitelé jsou na tom v současné době špatně, co se týká jejich příjmů. Po konzultacích s Ministerstvem práce a sociálních věcí jsme revidovali trošku do Senátu pozměňovací návrh, který se tohoto případu týkal. Bylo nám ale řečeno, že to vlastně není úplně tak nutné, protože dojde k projednávání tisku, který bude řešit zvýšení přídavků na děti, že se tedy i těmto rodinám dostane navýšení příjmů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP