(14.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Otevírám bod

 

1.
Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
s prodloužením doby nouzového stavu

K tomuto bodu vám byl doručen sněmovní dokument 7056. Prosím, aby předložený návrh uvedl předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane premiére, ujměte se slova. Prosím o klid v sále, dámy a pánové. Děkuji. Máte-li něco k projednání běžte prosím, do předsálí.

Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den, děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, obracím se na vás tento podzim již potřetí s žádostí o prodloužení nouzového stavu.

Nouzový stav působí na lidi možná skličujícím způsobem. Já bych to spíš nazval stav pomoci. Stav pomoci v ohrožení zdraví našich spoluobčanů. Já jsem si vědom toho, že nikdo z občanů, ani nikdo z nás, ani samozřejmě já sám po tomto nouzovém stavu netoužíme, a přesto musíme, nebo musím, s tímto požadavkem před vás předstoupit. Důvod je jediný a prostý, a to je skutečnost, že v rámci celé Evropy pokračuje komunitní šíření viru SARS-CoV-2, nebo pandemie COVID-19, a naše země není výjimkou. Takže stále napříč celou Evropou je patrná velká populační nálož viru a všechny země včetně naší se potýkají s daným onemocněním a snaží se všemi dostupnými prostředky zabránit další progresi tohoto neutěšeného stavu.

Všichni víme, že jediným finálním řešením je vakcína, a musíme do doby, než bude k dispozici, společným úsilím zabránit tomu, aby se počet nakažených neřízeně zvyšoval a zejména aby nedocházelo k úmrtím našich spoluobčanů, zejména těch, kteří patří k nejvíce ohroženým skupinám. A k tomu musíme mít k dispozici nástroje, které umožní zasahovat plošně na území celé České republiky a které budou efektivní. Bude i nadále třeba řízeně omezovat shromažďování, řízeně kontrolovat množství kontaktů mezi jednotlivci a bude třeba mít možnost aktivně zasáhnout v případech, kdy by se situace opět vymykala kontrole.

Poslední vývoj bohužel - a právě dnes to číslo za včerejší den není vůbec dobré. My jsme před pár dny, nebo týdnem, sice zastavili nárůst nakažených COVID-19, ale bohužel ta čísla stoupají a je otázka, je otázka, jak se to celkově vyvine. A to je samozřejmě otázka toho, že inkubační doba viru je variabilní, může být 4, 5 až 10 dnů, a my jsme rozvolnili 3. prosince a samozřejmě jsme viděli dopady a ty dopady uvidíme v čase. Vidíme to jako situaci, která je vážná, i když počet hospitalizovaných se stabilizoval, ale stále máme značný počet zemřelých.

Reprodukční číslo se zvýšilo, takže já myslím, že je jasné, že musíme požádat o prodloužení nouzového stavu. Já bych chtěl vysvětlit, proč to potřebujeme.

No, my to potřebujeme proto, aby hlavně vojáci a hasiči nám pomáhali při plnění krizových opatření, to znamená, když je nějaký problém v nemocnici nebo v domově seniorů nebo v Alzeimer home, tak voláme na pomoc armádu, hasiče a to nám umožňuje ten stav. To je nějaký stav legislativy. Takže to není proto, abychom cíleně omezovali lidi, ale je to hlavně proto, abychom měli možnost nasadit vojáky, kteří nám také pomáhají v trasování nakažených, pomáhají se zajištěním odběrových míst pro testování, pomáhají v zajištění organizace a zajištění podpůrných IT systémů pro řízení všech klíčových opatření na úrovni vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Díky nouzovému stavu také snadno, rychle a účinně můžeme zapojit studenty, zejména zdravotnických a sociálních oborů, a to zejména v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb, kde chybí zaměstnanci, protože jsou nemocní nebo jsou v karanténě. Díky nouzovému stavu lze také snadněji a hlavně rychleji nakupovat potřebné vybavení, osobní ochranné prostředky a zdravotnické prostředky.

Tak proto to potřebujeme. Když si to občané spojují s nějakými represemi, tak to určitě tak není a děláme to proto, abychom ochránili jejich životy. Je to stav, který podle našeho stávajícího právního řádu jako jediný umožňuje aplikovat celoplošná ochranná opatření. Neumím si ani představit, co by se stalo, kdyby byla současná opatření ukončena, resp. si umím představit, že by došlo k neřízenému šíření nemoci a během deseti dnů by se opět zaplnily kapacity nemocnic a následně by došlo k velkým škodám na zdraví a životech těch, kteří jsou nejohroženější, a to jsou samozřejmě naši spoluobčané, hlavně ti starší. Ale ten vir je živý mechanismus, je to zákeřný vir, je to vir, který zabíjí, a bohužel máme už více než 9 tisíc zemřelých. Bilance hlavně za listopad není vůbec dobrá, kde zemřelo téměř 5 tisíc lidí.

Takže je to situace, která je vážná. A i když chápu, že tady bude politická debata, a celá ta debata o covidu a o ochraně životů našich spoluobčanů se zvrhla na politiku, to mě strašně mrzí, tak i když se to prodlouží, a nevíme jak dlouho, protože naše vláda nezískala podporu většiny Sněmovny na prodloužení, tak zdaleka nemáme vyhráno. A samozřejmě počet nemocných neklesne. A jediné řešení, jak jsem řekl, je vakcína. Není žádný lék, není nic jiného než vakcína. To je jediná naděje a k tomu se ještě dostanu.

Proč žádáme o prodloužení nouzového stavu právě do 11. ledna. Tak proto, a to potvrzuje ta situace, včerejší čísla, pravděpodobně ta čísla budou ještě stoupat, tak proto je důležité, abychom měli tento stav, abychom mohli dělat ta opatření a zapojit hlavně ty, které jsem jmenoval, do těch opatření. Je předpoklad, že se to do Vánoc nezmění. Uvidíme, jestli se to skutečně promítne do obsazenosti kapacit zdravotnických zařízení, kde stále naši zdravotníci, a nejen tam, ale i ošetřovatelé v sociálních zařízeních, bojují za nás za všechny, aby ochránili lidi. Takže my si myslíme, že ten stav se nezmění do začátku ledna, a proto si dovolujeme požádat o prodloužení o 30 dní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP