(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den 62. schůze, všechny vás zde vítám. Právě jsem vás všechny odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Dnešní jednání zahájíme projednáváním bodu 510, sněmovní tisk 1067 - Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021, první čtení. Poté bychom pokračovali pevně zařazenými body 199, 198 a 197, sněmovní tisky 508, 526 a 549. U těchto bodů v prvém čtení jsme na 51. schůzi sloučili rozpravu. Následně bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze, zákony druhé čtení.

Tak. Máme 11. 11., narozeniny slaví náš kolega Roman Onderka. Nevím, jestli patří do té poloviny, co tu je, nebo není. V každém případě všechno nejlepší. (Potlesk.)

Z členů vlády se omlouvá Robert Plaga z pracovních důvodů.

S přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan předseda Chvojka. Nyní je prostor pro případné návrhy k pořadu schůze. Prosím. Omlouvám se, můžete.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nic se neděje. Děkuji za slovo. Doufám, že budeme moct hlasovat za chvíli, zatím hlasovat nemůžeme. (Na světelné tabuli zatím 53 přihlášených poslanců.)

Já bych chtěl navrhnout variantně zařazení bodu číslo 52, sněmovní tisk 918, je to novela zákona o daních z příjmů, zjednodušeně řečeno zvýšení možnosti odpočtu darů pro fyzické i právnické osoby pro dvě zdaňovací období 2020/2021, druhé čtení, variantně navrhuji dnes po skončení bodu státní rozpočet jako první bod. A variantně dnes již po pevně zařazených bodech včetně těch, které tady před chvílí citoval pan předseda Vondráček.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Chvojka k pořadu schůze.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl poprosit o to, o co jsem žádal včera, ale nakonec jsem včera svůj návrh stáhl, protože jsem ještě musel věc projednat s opozicí. Ta věc je jednoduchá, my chceme nějakým způsobem řešit v té koronavirové krizi nezaměstnanost a snažíme se podpořit firmy a zaměstnance, je to ten tzv. institut kurzarbeitu, novela zákona o zaměstnanosti, tisk 1025. A bohužel nás tlačí termíny, tlačí nás lhůty, a my potřebujeme daný tisk projednat ideálně zítra nebo v pátek ve druhém čtení, proto je potřeba zkrátit u daného tisku lhůty.

Já si tedy dovoluji zařadit bod, který by se jmenoval Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednávání sněmovního tisku 1025 ve výborech Poslanecké sněmovny. Chtěl bych tento bod zařadit dnes za státní rozpočet, přičemž jenom upozorňuji, to je bod, který bude trvat, pokud ho schválíme, deset, možná dvacet vteřin, možná třicet, ale prostě dejme tomu v řádech desítek vteřin, ale to samotné případné druhé čtení by bylo zítra nebo v pátek. My bychom odpoledne jenom zkrátili tu lhůtu na třicet dnů a to samotné projednávání ve druhém čtení by proběhlo až zítra nebo v pátek. To znamená, projednávání státního rozpočtu by nebylo nijak ohroženo.

Tudíž prosím o zařazení bodu Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 1025 ve výborech Poslanecké sněmovny po projednání prvního čtení státního rozpočtu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji. Padl zde návrh ještě na zařazení bodu 52 po státním rozpočtu, v případě, že by to hlasování bylo úspěšné, souhlasíte s tím, že by to byl další bod po tom...? Pan předseda Stanjura s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem přednesl dvě varianty. Já bych to pořadí otočil, tím pádem pan předseda Chvojka nemusí nic modifikovat. Takže jako první variantu navrhuji, abychom bod 52 zařadili po pevně zařazených bodech dnes, což se nebije s tím návrhem. A kdyby to neprošlo, tak poté, aby to byl případně první nebo druhý bod po projednání státního rozpočtu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře, nějak se s tím vypořádáme. S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Kalousek.

Viděl jsem, že se z místa hlásil pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl zařadit za prvé za pevně zařazené body, to znamená po těch vodách, případně pokud projdou tyto změny další, tak za to, návrh zákona o pedagogických pracovnících, druhé čtení. My jsme si tam bohužel včera nějak neporozuměli s panem Faltýnkem, tak já doufám, že to tentokrát vyjde.

A druhá věc. Chtěl jsem případně za tento návrh zařadit návrh, bod číslo 517, o platech ústavních činitelů, který byl včera velkou většinou zařazen na pořad této schůze. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S náhradní kartou číslo 11 hlasuje paní poslankyně Valachová.

Prosím, k pořadu schůze.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, rád bych využil toho, že tady dneska bude pan ministr zemědělství, kterého tímto zdravím, a navrhl bych zařazení bodu Informace ministra zemědělství o společné zemědělské politice, a to na dnešek po státním rozpočtu, po těch již zařazených bodech, které budou.

Ministerstvo v minulém týdnu poslalo k připomínkám koncepci státní zemědělské politiky. My jsme tam shledali několik věcí, které nás znepokojují. Jednak to, že vlastně v té poslední fázi nebyly některé zemědělské organizace a veřejnost, vlastně se neúčastnily tady těch příprav, přestože nás k tomu zavazují mezinárodní dohody i zadání samotné tvorby společné zemědělské politiky. Navíc ten dokument má 400 stránek a ty organizace, které se mají vyjádřit, na to dostaly šestnáct dnů, včetně víkendů a svátků. A těch důvodů, které nás na tom trápí, je víc. Rád bych je probral s panem ministrem. Navrhuji to na jednání sem na plénum, nikoliv na zemědělský výbor právě z důvodu toho šibeničního termínu pro připomínky, i z toho důvodu, že to v tom příštím programovém období bude znamenat pro státní rozpočet několik stovek miliard pro české zemědělce. Takže bych vás chtěl požádat tímto o podporu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Omlouvám se, že jsem... teď jsem si všiml, že jste měl písemnou přihlášku, měl jste být před kolegou Ferjenčíkem, ale tak je to v jednom klubu, tak se na sebe, doufám, nebudete zlobit. Tak, ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze. Nikoho nevidím, tak jsem přivolal kolegy.

 

Nejprve budeme hlasovat návrhy, které přednesl pan předseda Stanjura. Poté co je modifikoval, tak nejprve budeme hlasovat o zařazení bodu 52 dnes po již v tuto chvíli zařazených pevných bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám, se kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 257, přihlášeno je 94 poslanců, pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Chvojky, který chce zařadit nový bod. Nejprve budeme hlasovat o novém bodu, je to tisk 1025, zkrácení lhůt, kurzarbeit, dnes po státním rozpočtu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je... (Hlasy z pléna.) Nejprve zařazení nového bodu. Je to nový bod. Zkrácení lhůt na kurzarbeit. Kdo je proti?

Hlasování číslo 258, přihlášeno 94, pro 42, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Tím se nám zjednodušilo to hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP