(10.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahájil jsem hlasování číslo 159 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 159. Z přítomných 94 pro 85, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byla vysloven souhlas.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 336.

Pan kolega Michálek mimo body s přednostním právem. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se vám hluboce omlouvám, a zejména se omlouvám panu ministrovi a všem dalším, kteří tady trpělivě čekají, nicméně vzhledem k té krizové epidemiologické situaci, kdy dneska máme tři tisíce případů, máme pátek a máme tady explozi případu koronaviru, hrozí zahlcení zdravotnictví a vypnutí ekonomiky zase. Ty počty nemocných rostou exponenciálně, zatímco testovací místa nerostou ani lineárně, to znamená, že ten systém může do několika dní zkolabovat, tak si nemůžeme dovolit dalších několik, další ty tři dny přes víkend nečinnosti, a já jsem chtěl požádat o přestávku na jednání našeho poslaneckého klubu v délce trvání čtyřicet pět minut, abychom mohli navrhnout konkrétní opatření, co s tím dělat teď, když ještě s tím něco dělat můžeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čtyřicet pět minut. To znamená, v 11.05 hodin bychom se sešli. Vyhlašuji tedy v tom případě přestávku na poradu klubu Pirátů do 11.05 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.20 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP