(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí s interpelací je pan poslanec Jakub Michálek s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha ve věci expozé k případu koronaviru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl zeptat pana ministra, jestli jsou pravdivá čísla, která byla prezentována dneska na tiskové konferenci, že při tom pozitivním scénáři zde hrozí nákaza až 3,6 milionu lidí, a jaká přijali opatření, tak aby se... a jaká budou plánovaná opatření, tak aby se toto číslo minimalizovalo. Zejména jestli mají už konečně nějaký plán, tak aby zrychlili tu dobu mezi okamžikem, kdy se dozvědí, že někdo mohl přijít do kontaktu s nakaženým, a okamžikem, kdy ten člověk má negativní nebo pozitivní test a případně jsou vyvozena další opatření.

Dále bych se chtěl zeptat, jestli by nám mohl vysvětlit, proč nesvolal jako předseda Ústřední epidemiologické komise tuto komisi v období od 5. května, což tady předseda vlády označil za chybu. Jaké byly důvody, proč se přestalo fungovat na této platformě, která je upravena pandemickým plánem.

Dále bych se chtěl zeptat, jestli požádal Ministerstvo financí, případně Finanční správu o nějakou možnost dohody, aby 400 kontrolorů, kteří mají za úkol kontrolovat EET, která v dnešní době nefunguje, která je tedy vypnutá, tak jestli by se mohli přesunout na užitečnější úkoly, jako je třeba trasování a podobně.

Takže to jsou základní dotazy. A samozřejmě velmi mě zajímá při tom scénáři 3,6 milionu lidí, kteří onemocní, kteří byli označeni za pozitivní, jaké jsou ty počty odhadovaných nemocných a jestli skutečně jsme schopni zajistit tu kapacitu nemocnic pro tyto případy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane poslanče, děkuji za ty dotazy. My jsme dnes prezentovali skutečně společně s Ústavem zdravotnických informací a statistiky a dalšími kolegy odborníky, se kterými pracujeme na té situaci, nějaké predikce, které vidíme na základě současného vývoje epidemiologické situace v ČR, která, jak jsem dnes řekl, určitě se nevyvíjí dobře. To je zkrátka objektivní fakt. A zejména včerejší nárůst, který pozorujeme, ten nám značí, že skutečně směřujeme do určitého exponenciálního šíření dané choroby a musíme zavést, a zavádíme tedy, příslušná protiepidemiologická opatření.

Ty scénáře, které prezentoval profesor Dušek, byly samozřejmě různé podle toho vývoje. Dneska nikdo samozřejmě nedokáže přesně říct, jak se ta situace bude vyvíjet. Je to matematika, je to vypočítáno na základě reprodukčního čísla, jak se bude to reprodukční číslo vyvíjet. Takže samozřejmě berme to tak, že to je nějaká modelace. Není to tak, že to tak určitě stoprocentně bude. Je to nějaká modelace vývoje. Pokud se nám podaří snížit reprodukční číslo, pokud skutečně zaberou ta protiepidemiologická opatření a zploštíme tu takzvanou křivku, tak si myslím, že ta situace se může i zlepšit.

Musíme také brát do úvahy, že to číslo, o kterém hovoříte, je samozřejmě kumulativní za celou dobu. To není tak, že v jeden čas bude nakažen takový počet lidí v jeden okamžik. To znamená, že by díky tomu byl v jeden okamžik tak velký počet pacientů v nemocnicích. Samozřejmě ti pacienti jsou přijímáni, zhruba po deseti dnech jsou propouštěni z péče. Takže musíme brát, že to je kumulativní nárůst, nikoliv nárůst, který bychom pozorovali v jednom okamžiku.

Já bych se teď aktuálně spíše soustředil na ten výhled do konce září, tak jak jsme ho prezentovali. Tam ty scénáře byly taktéž jasně řečeny. Ale to, co je zásadní a co mohu skutečně říci je, že pro nás je teď skutečně nejdůležitější připravit kapacity nemocnic. Máme jasné scénáře, které i prezentoval dnes profesor Černý jakožto šéf klinické skupiny a toho celého týmu, který na tom pracuje. Scénář, který teď aktuálně se odehrává, je takový, že vycházíme z aktuálních kapacit. Není nutné jakkoliv kapacity omezovat. Pokud by se situace vyvíjela nepříznivě, tak samozřejmě bychom případně museli reprofilizovat lůžka, museli bychom omezovat nějakou kolektivní péči. To jsou všechno scénáře, které samozřejmě máme připraveny, a jsme s nimi připraveni pracovat. Ale ta kapacita v tuto chvíli skutečně je dostatečná a není ani zdaleka vyčerpána. My jsme prezentovali to, že skutečně máme kapacity až na osminásobek současného počtu pacientů, i těch těžce nemocných, s nemocí COVID-19. Takže to je pro nás samozřejmě naprostá priorita.

Pokud jde o epidemiologickou komisi, Ústřední epidemiologickou komisi, proč nebyla svolána. No protože v té době po květnu ta situace byla velmi klidná. Musíme se podívat na ta data, kdy byly denní přírůstky někde kolem deseti, dvaceti případů denně. Ve většině krajů byl nulový růst nebo jednotky případů, takže nedávalo smysl v tomto směru jednat na úrovni Ústřední epidemiologické komise, kde jsou zástupci hasičů, kde jsou zástupci policie, armády, tedy integrovaného záchranného systému, dalších ministerstev. Ta Ústřední epidemiologická komise skutečně má jednat o situaci, která je vážná z toho pohledu, že se dotýká právě rezortů napříč, že se dotýká integrovaného záchranného systému, hasičů, záchranné služby a podobně. A taková situace skutečně v průběhu léta nebyla, ta situace byla velmi klidná. A nyní, vzhledem k situaci v těch posledních 14 dnech, k tomu nárůstu, jsem opět rozhodl o tom, že Ústřední epidemiologická komise svolává a bude se svolávat pravidelně, na pravidelné bázi. O tom jsem dnes kolegy informoval. Takže nemyslím si, že to odpovídá zkrátka reakci na tu situaci, a nemá smysl se scházet, pokud skutečně ta situace byla velmi klidná.

Pokud jde o EET, k tomu se nechci vyjadřovat. Ale my jsme udělali dohodu s Generální správou cel, tedy s celníky, kteří nám poskytli své zaměstnance, kteří se už včera proškolili a nastupují do služeb hygienické služby, a budou tedy trasovat. (Váš čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. K té Ústřední epidemiologické komisi. Já bych vycházel z toho, že přece všichni čteme média, všichni se nějak orientujeme. Před prázdninami se obecně vědělo a varovalo se, že na podzim může přijít další vlna, nebo další, když to nazveme další vlna, tak podle mě jaksi všichni o tom věděli a mělo se, pokud stát má předvídat takhle zásadní události, což by měl, neměl by reagovat jenom zpětně, reaktivně podle nějakých aktuálních dat, ale měl by čekat ty trendy, které jsou. Pokud chceme ochránit naše občany, tak se mělo právě připravit řešení na ten podzim. Já jsem se chtěl zeptat, jestli aktuálně máme k dispozici ještě nějaká data o rychlosti toho trasování od okamžiku, kdy se zjistí možnost nákazy, až do okamžiku, kdy ten člověk je v karanténě, podle jednotlivých hygienických stanic. V podstatě ta data, na která jsme se ptali při včerejším mimořádném bodu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, doplním možná ten úvod. Ono je také třeba říci, co je Ústřední epidemiologická komise. Ústřední epidemiologická komise, i když tak ten název zní, tak to není nějaký orgán, a to je třeba vysvětlit, který by byl složen z epidemiologů. Není to orgán, který vlastně nastavuje protiepidemiologická opatření a podobně. Ústřední epidemiologická komise je primárně složena ze zástupců jednotlivých rezortů, školství, ministerstva průmyslu a obchodu, financí a tak dále. Jsou tam hasiči, je tam policie a podobně. Takže skutečně je to spíše platforma, která slouží pro sdílení informací, než aby ta Ústřední epidemiologická komise dávala nějaký směr, pokud jde o ochranu veřejného zdraví. To je v kompetenci hygienické služby, to je v kompetenci hlavního hygienika Ministerstva zdravotnictví. Ústřední epidemiologická komise slouží primárně pro sdílení informací s dalšími rezorty, se složkami integrovaného záchranného systému. Takže nepleťme si to, že to je nějaký orgán, který vlastně nastavuje nějaká opatření za účelem zabránění šíření epidemie. Tak to skutečně není a to složení ani tomu neodpovídá.

Takže tolik jenom k tomu, proč vlastně jsme instalovali teď právě na základě vývoje té situace tak, abychom skutečně sdíleli ty informace s ostatními kolegy, třeba i se školstvím, kde víme, že se dělají opatření, kde je nějaký vývoj a podobně. I když samozřejmě komunikujeme i mimo Ústřední epidemiologickou komisi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP