(10.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že jsme nedosáhli potřebného kvora, situace je zvláštní, protože jsme povolili jednotlivým klubům pracovat v polovičním formátu, ale to nijak nemění zákon o jednacím řádu, že nás musí být nejméně 67 na hlasování. Opakuji, že v interpelaci na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou, kterou podal Vojtěch Munzar, byla uzavřena rozprava, a já tuto interpelaci přerušuji před hlasováním a budeme se zabývat dalšími interpelacemi podle pořadí a přítomnosti jednotlivých ministrů. Vzhledem k tomu, že řádně omluven je Jan Hamáček a Karel Havlíček a pan premiér Andrej Babiš, tak tyto tři interpelace přerušíme, resp. nebudeme vyřizovat, protože nejsou přítomni, jsou řádně omluveni, a budeme pokračovat interpelací Jakuba Jandy na ministra kultury. Ještě předtím...

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já to nechci komplikovat, byl jsem pro to, abychom pokračovali, nicméně jsou tam dvě mé interpelace na pana ministra Havlíčka, který je sice řádně omluven, ale to není důvod, abychom to přeskočili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já je nechám otevřít, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: No dobře, ale já chci, aby se projednaly. Takže já musím navrhnout přerušení do přítomnosti ministra a nemůžeme hlasovat. Já myslím, že jsme v pasti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já budu postupovat podle jednacího řádu. Tohle jenom replikuji dohodu, kterou jsem tady uzavřel se zástupci poslaneckých klubů. Může se stát, že se nám ani to podle jednacího řádu nepodaří.

Rozumíme si. V tuto chvíli je přerušena interpelace na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou od Vojtěcha Munzara, a to před hlasováním. Nyní budeme pokračovat podle jednacího řádu interpelací Františka Kopřivy na místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka s tím, že kolega Kopřiva je přítomen. A ptám se, jestli se hlásí do rozpravy. A pravděpodobně očekávám, že bude chtít přítomnost pana ministra, ale nechávám to na něm.

 

Poslanec František Kopřiva: Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já na vás navážu. Já bych poprosil tedy o přerušení projednávání této interpelace do doby, než bude přítomen pan ministr Hamáček.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V tom případě i tuto interpelaci přerušuji a budeme v ní pokračovat při přítomnosti ministra vnitra a prvního místopředsedy vlády Jana Hamáčka. Nyní tedy se dostaneme k tomu, co avizoval předseda klubu ODS...

Pardon. Teď tady mám ještě interpelaci na místopředsedu vlády a ministra průmyslu Karla Havlíčka, kdy pan poslanec Mikuláš Ferjenčík interpeloval bývalou ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou o těžbě nerostných surovin. A vidím přihlášku pana Mikuláše Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl využít tento prostor, kdy je téma lithia, které je zásadní pro naše lidi, protože jde o 2 000 miliard korun, tak když jsme se dostali k tomuto důležitému tématu, tak bych chtěl využít tento prostor pro to, abych položil několik otázek Ministerstvu průmyslu a obchodu, a žádám na ně o písemnou odpověď.

Především by mě zajímalo, kdy už tedy dorazí do státního rozpočtu těch 2 000 miliard pro naše lidi z lithia. Nebo žádám o odpověď, jestli jste už, poslanci hnutí ANO, nechali ukrást ČSSD lithium stejným způsobem jako OKD, což jste měli na volebních plakátech v roce 2017. Prosím o písemné sdělení, jestli buď můžeme očekávat těch 2 000 miliard, nebo jestli už to tedy ČSSD navzdory vašim snahám ukradla, jak jste hrozili před volební kampaní. A třetí otázka je, prosím o informace toho, co se objevuje v tisku, že dnes se blíží nějaké povolení k těžbě, tak mě především zajímá, jestli ta firma, co to má těžit, je soukromá, nebo státní a jaké podmínky budou z hlediska státu, jestli skutečně z toho můžeme ty 2 000 miliard pro naše lidi očekávat, nebo jestli to zase odplyne do zahraničí v rámci nějakých nejasných smluv a memorand, jako se rozebíralo před volbami.

Takže prosím písemně o odpověď na tyto otázky a žádám o přerušení této interpelace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak pane poslanče, já to zjednoduším. Ty otázky jistě budou ve stenozáznamu, ale nejsme v ústních interpelacích, takže pokud si pan místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček přečte stenozáznam, tak bude připraven na ty odpovědi, ale jinak jsme v institutu písemných interpelací, čili tady ty odpovědi nejsou automaticky do 30 dnů jako při ústních. Takže ano, i tuto interpelaci přerušuji.

A dostaneme se k interpelaci na předsedu vlády Andreje Babiše, která je také od pana poslance Mikuláše Ferjenčíka a je také k lithiu. Takže i tady se ptám pana poslance Ferjenčíka, jestli navrhuje přerušení. Ano, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji, pane místopředsedo. Já mám stejné otázky na pana premiéra, takže já to tedy zašlu formou písemné interpelace. A současně žádám o přerušení, protože skutečně téma lithium a 2 000 miliard pro naše lidi je pro Piráty zásadní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přerušuji i interpelaci Mikuláše Ferjenčíka na předsedu vlády Andreje Babiše. A dostává se v pořadí písemných interpelací na interpelaci Jakuba Jandy ve věci stavu lázní Jánské Koupele a jejich budoucnosti na ministra kultury - (poslanec Stanjura se hlásí o svou interpelaci, ale předsedající mu odpovídá, že je až v pořadí poté) - na ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Oba jsou přítomni, otevírám rozpravu. O slovo se přihlásil pan poslanec Jakub Janda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP