(9.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Obecně. Prvního ledna 2013 - a byl ministrem financí zde zrovna nesedící předseda poslaneckého klubu TOP 09 pan Kalousek - se definitivně odpolitizovala Finanční správa od Ministerstva financí, prostě se oddělila. Stala se systémem nezávislého orgánu veřejné správy a já říkám, byl to krok správným směrem. A můžete mě tady grilovat od rána do večera, pokud já budu ministryní financí, nikdy politický vliv na Finanční správu nedopustím. Takže to není alibismus, to je absolutní striktní odpolitizování Finanční správy a vliv Ministerstva financí, ani ne ministra, na její chod je přesně dán zákonem o Finanční správě a daňovým řádem. A tyto zákony jsou nepřekročitelné. To znamená, je tam nějaká možnost dohlídkové činnosti, ne do živých spisů, je tam nějaká možnost přezkumu v nějakých podmínkách, ale samozřejmě ty jsou striktně dány. Je tam možnost - teď jsem ho velmi využila v rámci krize - generálních pardonů atd. Ale to je všechno. A nic jiného přijatelné není. Já nemohu, a nikdy to neudělám, zasahovat do kompetencí Finanční správy.

Ale když už se tady ptáte, tak třeba ty bagatelní nedoplatky stran sankcí EET, tak tam třeba generální ředitelka Richterová nastavila metodickým pokynem, že řekla: V těchto typech porušení zanedbatelného atd. nebudete ukládat sankce. To je její kompetence a samozřejmě musí je nějakým způsobem metodicky vydefinovat. Proto máme jenom 24 % sankcí za celé rozhodné období, co nám funguje EET.

A jenom ještě jedna poznámka, protože to bychom tady mohli hodiny debatovat, a určitě ještě budeme v následujících měsících, kdy toto téma vzhledem k - no, to nebudu tady hrotit teď - budeme určitě debatovat, tak jenom bych chtěla připomenout jednu věc. Před včerejškem jste tu, pane předsedo Stanjuro, hodnotil jednotlivá vládní opatření. A vysoce jste zhodnotil, a já vám za to děkuju, bylo to velmi korektní od vás, vysoce jste zhodnotil kompenzační bonus. A víte, kdo ten kompenzační bonus procesoval? Byla to Finanční správa a byli to ti úředníci, kteří by vlastně za normálních okolností pracovali na EET. EET je vypnuto, tak oni procesovali kompenzační bonus. A sám jste uznal, že ho zprocesovali dobře, a myslím si, že pomohli celé řadě jak osob samostatně výdělečně činných, tak eseróček a teď ještě dohodářům. Takže prosím, buďme v tomto směru skutečně spravedliví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď jsou zde faktické poznámky, nejprve pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Stanjura, pak je pan poslanec Munzar přihlášen v rozpravě z místa. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych fakticky reagovat na větu paní ministryně, že problém byl, že ti lidé platili jako jeden stůl dohromady a bylo tam víc plátců. Ne, to není vůbec žádný problém, to je úplně normální! Prostě přijdete do hospody, sedíte u stolu a řeknete číšníkovi: Dohromady! On přinese účet a lidi tam na stole poskládají hotovost a zaplatí ten účet. To je úplně normální! A tady říkat, že to je nezákonné. Vždyť to je úplně na palici, to fakt není normální! Nechápu, jak můžete z něčeho takového dělat problém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec Stanjura je nyní přihlášen s faktickou poznámkou, pak vám dám slovo, paní ministryně.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan poslanec Ferjenčík to popsal velmi dobře. Pokud to paní ministryně myslí jinak, ať nám popíše tu situaci. Podle mne nemůže nastat. Buď je to tak, že ti lidé, každý dá 200 a zaplatí tisíc a není to nezákonné, nebo já nevím, ten modelový příklad.

Já jsem já jsem se přihlásil kvůli něčemu jinému. Ano, já jsem pochválil Finanční správu za kompenzační bonus, není důvod ji nechválit, protože to bylo dobře. Současně jsem pochválil nás poslance, že s technickou pomocí Ministerstva financí jsme umožnili, aby se ty žádosti posílaly mailem, protože to napsali tak, aby to bylo legislativně bezvadné, skoro 60 % to použilo, to znamená, my jsme tím přispěli i k tomu, myslím my jako obě komory, k tomu bezproblémovému průběhu. Protože byl bezproblémový.

Ale přesně ten problém: Je na nás, jaké zadání dostane Finanční správa. Když dostala zadání vyplatit kompenzační bonus, tak ho zvládla excelentně. Ale když dostane zadání, že každý podnikatel je sprostý podezřelý a že je třeba na ně zakleknout, tak to taky udělá excelentně! Ale je to k ničemu. A vznikají tyto konkrétní případy. Takže je to vlastně o zadání zákonných kroků, které Finanční správa má konat podle toho zákona.

A paní ministryně, já vím, že to je oblíbená politická (nesrozumitelné). Nikdo vás nevyzývá k tomu, abyste politicky ovlivňovala Finanční správu. Nikdo vás nevyzýval k tomu, že máte překročit své kompetence. Tak jediný, koho to v tom sále napadlo, jste vy, a řekla jste, já to tedy neudělám. Mě to nenapadlo, ale já jsem proti. My nic takového nechceme.

Já jsem se jenom zeptal, a budu se ptát dál, jaká byla vyvozena personální a jiná opatření vůči těm, kteří zavinili, že nezávislé soudy pravomocně konstatovaly, že Finanční správa, tzn. stát, jednala nezákonně. Otočme to! Co by se stalo, kdyby nezávislý soud rozhodl, že daňový poplatník jednal nezákonně? Chudák. A co když je to z druhé strany, tak co se stalo? Podle mých informací, jestli se nepletu, nic! (Upozornění na čas.) Janeček už není celostátní šéf, jenom krajský.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní bych dal slovo paní ministryni, pokud pan poslanec Klaus nebude namítat, když se přihlásil s faktickou poznámkou. Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Ještě na pana poslanec Ferjenčíka. Samozřejmě že pokud platí, znovu to zopakuji, za jeden stůl, řekne: Platím! jste řekl, dostane jednu účtenku, je to v pořádku. Je jedno, že jste pozval tady celé čtyři lavice. Jediný problém by byl - ale já neznám tu konkrétní kauzu - jediný problém by byl, kdyby u toho stolu platil já nevím, vy, pan předseda Stanjura, pan poslanec Munzar a dostali jste jednu účtenku. To by byl problém. Ale připadá mi to absurdní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní k faktickým poznámkám. Postupně pan poslanec Klaus, poté pan poslanec Munzar, poté pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, dobré ráno. Podívejme se na ten problém věcně. Stát s čím dál větší agresivitou šikanuje lidi, kteří živí sami sebe nebo dávají práci ještě někomu jinému, a živí ze svých daní mimo jiné tady vás všechny, jak tady sedíte. To je prostý fakt. Jestli platili za celý stůl, nebo za půl stolu, jsou drobnosti. A situace v čase se prudce zhoršuje, atmosféra ve společnosti, a skončí to rozvratem.

Já jenom abych k tomu řekl něco jiného než ostatní. Tak si sáhněte do svědomí, protože vy k tomu často, i tady slavná demopozice, často přispíváte. Vy přijímáte jeden zákon za druhým, který zavádí nové regulace: průvodci v Praze ve stejnokroji, s legitkou, tohle, tamto, jedna věc za druhou, den po dni. Čili vy tuto situaci připravujete, pak tady nadáváte oprávněně paní ministryni, jak to dělá ta státní správa, ale těmi legislativními kroky - zakázat kožešiny, pak to dodotovat, jedna věc za druhou - tu společnost sešněrováváte a ničíte. Takže jenom v tom svatém rozhořčení, kde dneska máte pravdu a já jsem na vaší straně, si všichni sáhněte do svědomí, A vy už tedy úplně, tamhle z té druhé strany (mává rukou doleva). Ale to je jenom ta situace, kterou sledujeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Požádal bych, abychom tu debatu neroznášeli dál, než je téma interpelace. Pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já chci navázat na paní ministryni, která řekla, že souhrnná účtenka, pokud například já půjdu s panem kolegou Stanjurou a s panem kolegou Ferjenčíkem večer na pivo, každý z nás si dáme tři piva, přinese nám účtenku dohromady, já dám na hromádku za tři piva, pan kolega Stanjura za tři piva, pan kolega Ferjenčík za tři piva, tak paní ministryně vlastně popsala, že to je problém, že se přinesla hromadná účtenka. Proboha, proč? Já jsem se nedozvěděl, paní ministryně, od vás odpověď, proč je to problém! Protože nedochází tím k zatajování tržby. Nedochází tím k obcházení daňových povinností. Pokud je vaše odpověď jenom proto, že jste to takhle napsali do zákona, tak jste to tam napsali blbě, s prominutím! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou. Stahuje. Pan poslanec Stanjura. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP