(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čekají nás ještě tři hlasování. Jako další je návrh pana poslance Janulíka na vyznamenání medailí Za zásluhy v oblasti kultury pro pana Jožku Černého. Jedná se o folklórního zpěváka a hudebníka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 30, přihlášeno 138 poslanců, pro 124, proti 0, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A ještě jeden návrh. Je to návrh paní poslankyně Richterové, který jsem si nedostatečně osvojil, na vyznamenání medailí Za zásluhy v oblasti kultury a bezpečnosti občanů pro paní Silvii Dymákovou. Jedná se o režisérku, novinářku, kameramanku a scenáristku, stojí za ní dokument Šmejdi, za který získala ocenění Českým lvem. Během koronavirové krize pomohla stovkám samoživitelek a jejich dětí, předešla hladu a zajistila nejen fundraising a rozvoz, ale i prověření obdarovaných a související podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 31, přihlášeno 140 poslanců, pro 73, proti 0, návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byly všechny návrhy na vyznamenání osobností. Ještě je zde návrh doprovodného usnesení, který jsem již četl ve svém úvodním slově. Jsem připraven jej přečíst znovu, ale nevím, jestli je to třeba. Raději to načtu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon. Doprovodné usnesení odhlasujeme až poté, co odhlasujeme usnesení, které tady mám, a to, že předkládáme panu prezidentu republiky.

 

Přečtu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona číslo 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání spolu s charakteristikami kandidátů, které tvoří přílohu tohoto usnesení."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 32, přihlášeno 140 poslanců, pro 136, proti 0, návrh byl přijat.

 

A nyní bych poprosil o to doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Doprovodné usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna

I. oceňuje mimořádné zásluhy všech jednotlivců, dobrovolníků, podniků, spolků a jiných zástupců občanské společnosti, kteří (se) v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na území České republiky nezištně zapojili do výroby a distribuce roušek, štítů a jiných ochranných pomůcek, vývoje a výroby plicních ventilátorů, sousedské výpomoci a jiné dobrovolnické činnosti, zejména v oblasti zdravotních a sociálních služeb;

II. vyzývá obce a kraje, aby ocenily své zástupce občanské společnosti v rámci samostatné působnosti;

III. vyslovuje poděkování všem lékařům, zdravotnickým pracovníkům, krizovým pracovníkům, příslušníkům bezpečnostních sborů, jakož i všem ostatním dotčeným profesím ve veřejných službách i v soukromé sféře, kteří příkladným plněním svých pracovních povinností ve zvýšené intenzitě a za mnohdy výrazně ztížených podmínek pomáhají při zvládání krizové situace spojené s nákazou koronaviru SARS-CoV-2."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 33, přihlášeno 140 poslanců, pro 136, proti 0, návrh byl přijat.

 

A já tímto končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přečtu omluvu. Pan poslanec Radek Koten se omlouvá od 18.00 hodin z pracovních důvodů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezký podvečer, vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat v jednání čtvrtým bodem této schůze. Je jím

 

4.
Informace premiéra o pozici vlády k Plánu na podporu oživení Evropy

Ještě než udělím slovo předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi, požádám, aby u stolku zpravodajů zůstal kolega Ondřej Benešík, který bude jako předseda výboru pro evropské záležitosti zpravodajem. (Ze sálu: Já jsem navrhovatel.) Dobře. Já bych vás hned zpravodajem udělal podle zvyklostí této Sněmovny. Dobře, je to dohoda z výboru. Ale stejně ještě nemohu pro velký hluk předsedovi vlády udělit slovo. Požádám kolegy a kolegyně, aby diskuse přenesli do předsálí. Doufám, že nebudu muset nikoho jmenovat.

Snad se situace uklidnila. Prosím tedy, aby informaci předsedy vlády o pozici vlády k Plánu na podporu oživení Evropy přednesl pan předseda vlády ČR Andrej Babiš. Požádal bych kolegy, aby nezdržovali předsedu vlády, protože jsem ho vyzval k tomu, aby provedl úvodní slovo. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den všem, já jsem šťastný, že tady můžu vystoupit. Mně kolegové řekli, že mám přijít na devátou ráno a že budu mít ten bod. A já jsem netušil, že se zúčastním největší epidemiologické konference v historii naší země, která trvala 6,5 hodiny. Tady je každý epidemiolog, to je neuvěřitelné. A já myslím, že naše hlavní hygienička, ta už tady chudinka není, i krajská, že si odnesly zážitek na celý život, fakt. (Potlesk.) Protože obdivuji kolegy, že tak umí, všechno znají, ale je to tak. Takže já jsem musel přeložit schůzku se švédskou velvyslankyní, bulharskou ministryní zahraničních věcí, a ještě i Angela Merkelová, s kterou jsem měl mluvit v 17.15, tak jsem ji odložil. No tak co se dá dělat. Jak říká jeden bývalý ministr - Kde je? Zmizel. - Parlament je principál, a já samozřejmě jsem tady poslušně celý den seděl a nestačil jsem se divit, co všechno děláme špatně. A já si myslím, že pan ministr zdravotnictví to řekl jasně, kdo má kompetence. Ale já už o tom viru nebudu mluvit. Já to všechno řeknu v neděli večer v Čau lidi. Tak doufám, že to sledujete. (Směje se. Pobavení v sále.) To budu mluvit v neděli večer. Už ne Otázky Václava Moravce, ale Čau lidi, o tom se mluví, hlavně v neděli. Celý Twitter a všichni moji hateři. A mě to baví. No takže... tak začnu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP