(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já se omlouvám, já jsem tady zmáčkl hlasování dřív, než jsem měl.

 

Teď zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 18. Přihlášeno 133 poslanců, pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tak teď ten blok nesporných návrhů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Teď bude blok nesporných návrhů.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 19. Přihlášeno 135 poslanců, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

(Poslanec Pikal do hlasování vstupuje a upřesňuje, o čem se hlasuje.) Já bych byl rád, abychom v průběhu hlasování na sebe nepokřikovali, protože stejně už každý ví, co má dělat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď to budou ty návrhy, které byly sporné v tom původním bloku. Já je budu jednotlivě představovat.

Takže jako první je to Ing. Luděk Maděra, medaile Za zásluhy o stát. Navrhoval pan poslanec Černohorský. Jedná se o aktivního občana a průkopníka v oblasti boje za poskytování informací.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 20. Přihlášeno 136 poslanců, pro 27, proti 25. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je navržen Václav Smil. Je to medaile Za zásluhy v oblasti vědy. Navrhl to pan poslanec Martínek. Jedná se o kanadského vědce českého původu a emeritního profesora univerzity The University of Manitoba ve Winnipegu. Věnuje se interdisciplinárnímu výzkumu v oblastech energetiky, životního prostředí, vývoje obyvatelstva, produkce potravin a technických inovací.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 21. Přihlášeno 137 poslanců, pro 77, proti 0. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další návrh je paní Johanna Nejedlová. Je to návrh na medaili Za zásluhy v oblasti výchovy. Navrhuje pan poslanec Pošvář. Je to zakladatelka spolku Konsent, který se věnuje prevenci sexuálního násilí, členka České ženské lobby a publicistka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 22. Přihlášeno 137 poslanců, pro 30, proti 6. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Vážené kolegyně, kolegové, já bych vás požádal, abychom neprojevovali svoji vůli nebo nevůli zvýšeným hlukem v sále, protože se pak v tom špatně orientujeme, ztrácíme v tom přehled a můžeme udělat někde zbytečnou chybu. Takže poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s dalším návrhem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je návrh pana poslance Kobzy na vyznamenání Emila Šneberga medailí Za hrdinství. Ten se ve 14 letech v závěru války spolu se svým otcem podílel na sabotážích a bojích v rámci Pražského povstání, za což byl již vyznamenán Československým válečným křížem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 23. Přihlášeno 138 poslanců, pro 95, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, prosím o chvilku strpení. Ano, to je návrh z minulého roku a je to návrh členů podvýboru pro veterány a válečné hroby. Je to návrh na vyznamenání medailí Za zásluhy v oblasti výchovy pplk. v. v. Tichomira Mirkoviče. Jedná se o pamětníka a veterána jugoslávské partyzánské války, předsedu místní organizace Československé obce legionářské na Praze 2.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 24. Přihlášeno 139 poslanců, pro 108, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. A klid prosím v sále.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další je návrh pana poslance Berkovce na udělení medaile Za zásluhy o územně samosprávný celek v oblasti kultury panu Jaroslavovi Ulrichovi, což je hudebník, divadelník a pořadatel kulturních akcí v obci Pozdeň, včetně založení tradice místních šibřinek.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 25. Přihlášeno 139 poslanců, pro 65, proti nula. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A poslední v tomto bloku je návrh pana poslance Gazdíka na vyznamenání Michala Sadílka medailí Za zásluhy o územně samosprávný celek. Jedná se o fotbalistu PSV Eindhoven. V době koronavirové epidemie věnoval 500 tisíc korun nemocnici v Uherském Hradišti.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 26. Přihlášeno 139 poslanců, pro 33, proti 4. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní se přesuneme do toho bloku těch návrhů, které byly dodatečně představeny zde na plénu. Jako první to byl návrh pana poslance Luzara na vyznamenání medailí Za zásluhy v oblasti bezpečnosti občanů pana Tana Trinha. Jedná se o podnikatele a místopředsedu Svazu Vietnamců České republiky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 27. Přihlášeno 139 poslanců, pro 77, proti 6. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další je také návrh pana poslance Luzara, a to na vyznamenání medailí Za zásluhy v oblasti obrany, a to armádnímu generálovi Ing. Miroslavu Vackovi. Jedná se o bývalého československého důstojníka, armádního generála, politika Komunistické strany Československa, náčelníka Generálního štábu Československé lidové armády a poslance Sněmovny národů Federálního shromáždění a ministra obrany Československé socialistické republiky a Československé federativní republiky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 28. Přihlášeno 140 poslanců, pro 16, proti 41. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další je zde návrh pana poslance Kováčika na udělení medaile Za zásluhy v hospodářské oblasti MVDr Miloslavu Peroutkovi, CSc. Jedná se o veterináře a včelaře, místopředsedu Českého svazu včelařů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 29. Přihlášeno 140 poslanců, pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já bych vás znovu poprosil o klid. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP