(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám rovněž děkuji. Zeptám se, jestli je někdo přihlášen ještě do rozpravy. Paní poslankyně Richterová. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za odpovědi. Ještě bych zkusila velice stručně se doptat. Pan ministr říkal, že plán národní strategie testování je k dopracování. To je to, co jsme říkali, že to je bohužel zatím pouze taková hrubá kostra. A vzhledem k tomu, že to mělo být podle usnesení Sněmovny hotovo do 30. 6., tak přece jenom bych se ráda konkrétně doptala, kdy, pane ministře, předpokládáte, že národní plán testování hotový bude. A to právě včetně akčních kroků, aby z toho bylo jasné. Říkal jste, že si na pomoc povoláváte armádu na testování, aby z toho bylo zřejmější, kdy, v jaké situaci armáda bude nasazena. To je jedna moje prosba.

A druhá je k těm sociálním zařízením. Opět považuji za důležité, že tady jasně zaznělo, pan ministr řekl, že sociální zařízení jsou testována na protilátky, čili na prodělanou nemoc, na ty rapid testy. Tak pojďme si říct, jestli to je opravdu něco, co si přejeme jako společnost. Já se domnívám, že to je opravdu velmi ke zvážení. Přece ta zařízení potřebujeme chránit tady a teď, seniory v zařízeních. Potřebujeme vědět, jestli pracovníci, co k nim chodí, nejsou infekční.

Tak to je závěr k těm odpovědím a opravdu prosba o časový rámec, kdy bude dopracován kompletní plán testování včetně těch složek, jak získat kapacity, které jsou potřeba. Pro kolegy, kteří ho nečetli, zdůrazním, tam jsou definované páteřní laboratoře, je tam definováno, jak by měla vypadat celá velká síť, aby fungovalo, abychom se dostali na potřebné kapacity. My říkáme 30 tisíc denně, ale už tam není vůbec řečeno, jakým způsobem se těchto kapacit dobereme. Opět, pane ministře, jste řekl, se domníváte, že dnes ty kapacity jsou 15 až 20 tisíc testů denně, ale z toho národního plánu vůbec nevyplývá, že skutečně máme připravenou nejenom takovouto kapacitu na analyzování v laboratořích, ale ani na odběry. Tak mám tuhle prosbu o dopřesnění času, kdy to dopracujete.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám, a jelikož nevidím nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. V tuto chvíli otevírám podrobnou rozpravu a poprosím, aby se ti, kteří přednášeli svá usnesení, přihlásili ke svým usnesením. Pan poslanec Marek Výborný. Připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem chtěl poděkovat panu ministrovi za odpověď alespoň na část otázek. Ještě možná by bylo dobré pak odpovědět na to, na co se ptala kolegyně Richterová teď na závěr. Jsem rád, že všichni pracují, to jsme nikdo nezpochybňovali. A že je všechno v cajku, což už si asi tady všichni nemyslíme.

Já bych se rád přihlásil k těm čtyřem usnesením, asi je nemusím tady znovu předčítat. Předpokládám, že tak učiní zpravodaj, až se o nich bude hlasovat. K těm čtyřem, která jsem v obecné rozpravě tady přednesl, se hlásím a prosím, aby se o nich hlasovalo odděleně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Válek, pak je paní poslankyně Golasowská a pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Já jsem návrh jednoho bodu usnesení už obhajoval a vysvětloval. Jenom zopakuji, domnívám se a dávám ke zvážení Poslanecké sněmovně, aby to podpořila, že by bylo dobré, abychom měli někdy začátkem listopadu představený plán vlády, pokud bude vakcína k dispozici, jak proočkujeme, které skupiny proočkujeme, jak to budeme hradit. Protože pokud se to bude týkat, řekněme, několika milionů obyvatel, tak to bude muset být velmi dobře naplánované a možná bude potřeba i nějaká aktivní spolupráce Poslanecké sněmovny stran změny zákona. To je v podstatě to moje usnesení, on to přesně přečte pan zpravodaj. Děkuji a prosím o podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Golasowská.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Já se hlásím ke svému usnesení, které jsem tady podrobně okomentovala v obecné rozpravě a které potom určitě načte pan zpravodaj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Svoboda. Já přečtu omluvy: pan poslanec Pavel Juříček se omlouvá dnes mezi 16. a 19. hodinou z pracovních důvodů a paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Já se hlásím k návrhu, který předkládal kolega Kupka, velmi podrobně ho zargumentoval a je předán mezi podklady.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, tak končím podrobnou rozpravu a poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování a jednotlivými usneseními. Procedura bude asi jednoduchá.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji za proběhlou rozpravu. Navrhuji proceduru, abychom hlasovali po jednotlivých usneseních odděleně a tak, jak byla načtena. Nejprve pan poslanec Výborný, potom pan poslanec Válek, paní poslankyně Golasowská a pan poslanec Kupka resp. pan poslanec Svoboda jako poslední. V tomto pořadí odděleně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Svolal jsem poslance do sálu a budeme v tuto chvíli hlasovat o proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj Bartošek. Je tady žádost o odhlášení, tak jsem vás odhlásil všechny, přihlaste se prosím svými kartami.

 

Hlasujeme o schválení procedury. Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 6, přihlášeno 139 poslankyň a poslanců, pro 136, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. První návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby neprodleně řešila centrální nákupy a potenciální distribuci zdravotnického materiálu s využitím možností Správy státních hmotných rezerv, a to včetně legislativních úprav zjednodušujících nákupy Správy státních hmotných rezerv mimo období krizového stavu."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 7, přihlášeno 143 poslankyň a poslanců, pro 67, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut.

 

Pan poslanec Bojko hlasuje s náhradní kartou číslo 10 a prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Druhý návrh: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby neprodleně představila návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti státu, která bude zohledňovat poznatky a zkušenosti s pandemií SARS-CoV-2 a v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 7. 5. zahájila její konzultace se zástupci všech politických stran v Poslanecké sněmovně a se zástupci Senátu Parlamentu České republiky."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 8, přihlášeno 144 poslanců, pro 67, proti 4. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Další návrh zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby nejpozději do 31. 7. 2020 představila postup organizačních složek státu pro případ druhé vlny pandemie, které se budou opírat o platnou legislativu, a zajistila dostatečnou kapacitu odběrových míst a testovacích laboratoří k vyšetření nákazy COVID-19 na úrovni až 30 tisíc testů denně a plán testování potenciálně nakažených."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 9, přihlášeno 145 poslanců, pro 68, proti 2. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP