(14.40 hodin)

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Já chci jen reagovat na pana poslance Hájka vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Já panu poslanci děkuji za poklonu, kterou mi tady vyšvihl, nebo jak to říct, i když nevím, jak upřímně to myslel.

Za druhé, musím se ohradit určitě k tomu, že používáme stejný slovník. Já si myslím, pane poslanče, že my dva opravdu stejný slovník nepoužíváme a nikdy používat nebudeme.

A za třetí se ptal, jestli jsem tam byl. Já jsem z regionu, jsem z Moravskoslezského kraje. A pokud bych přijel na ty doly, tak nejsem kompetentní osoba, aby mě tam pustili. Od toho jsou jiní lidé. A ti lidé, kteří to měli řešit, potažmo tady pan ministr, pan premiér a paní ministryně Schillerová, tak ti to neřešili. Já jsem tady od toho, abych tento problém zmínil, že v Moravskoslezském kraji se něco takového děje, a ti, co by měli konat, tak nekonají.

A další věc jen tak na závěr. Nemáme tady pana premiéra, tak nevím, jestli budete ještě nadále exhibovat. Když se to vezme, vy jako bývalý horník, ale nepřipadá mi, že bráníte ty horníky a ty dotčené lidi v tom Moravskoslezském kraji. To si myslím, že tady spíš hájíte jenom zájmy vaší vlády, která v tomto naprosto selhala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dovoluji si připomenout, že bychom se měli oslovovat mým prostřednictvím. A nyní tedy pan poslanec Kohoutek - stahuje. V tom případě pan poslanec Hájek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, bohužel musím reagovat. Poprosím kolegu Jandu prostřednictvím pana předsedajícího, ať si přečte můj stenozáznam, kde skutečně z toho vyplyne, že se těch horníků zastávám. Opravdu jsem hovořil o tom, že je škoda, škoda, že se stát zbavil vlastnictví na OKD a že to nedopadlo jako v Německu, kde deset let pod státní firmou připravili komplexní sociální program a skutečně se o ty horníky postarali.

Co se týče paní Klusové, já jsem řekl, že, abych to ještě jednou zopakoval, že má vztah k horníkům jako pan Okamura k migrantům, a já na tom trvám. Když se podíváte na její mediální výstupy, tak v únoru na Facebook dala článek "Má Karvinsko budoucnost? Ano, ale jedině bez uhlí". Ano, jedině bez uhlí. V tom textu mimo jiné napsala: Proti těžbě aktivně vystupujeme se spolkem SOS v Karviné pouze my Piráti... a tak dále. To znamená, ona dokázala s tím spolkem SOS zaříznout těžbu na Dole ČSA, zaříznout těžbu na Dole Darkov. To znamená v téhle chvíli, jako bych zemědělci zakázal pěstovat obilí, lesníku, že nesmíš kosit, a potom ti řeknu: Já ti budu pomáhat. On ti ten zaměstnavatel nechce dát peníze, tak já ti budu pomáhat. To je pokrytecké, nezlobte se na mě.

A co se týče toho hornictví. Já tam byl 36 roků. Když zavřu oči, orientuju se na šachtě, na úpravnách, v podzemí, ještě dneska ve snu fedruju. Takže mi stačí, když jsem v telefonickém kontaktu s kolegy, a mám podstatně desetkrát větší informace, které dokážu zpracovat, než kdybyste tam byli vy třeba desetkrát na návštěvě. Takže já to neberu jako kritiku, ale prostě skutečně to nepotřebuju vidět, protože já to mám tady v hlavě zakódované. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Černohorský bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího měl by se pan poslanec Hájek naučit rozlišovat mezi tím, když bráníte rozšíření těžby pod obydlené oblasti, a nenávistí k horníkům. Což je asi adekvátní k těm migrantům, kteří jsou tady zmiňováni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Hájek se znovu přihlásil s faktickou poznámkou, bude reagovat. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Děkuji, pane předsedající. Pane kolego Černohorský prostřednictvím pana předsedajícího, já to důlní pole desáté kry mám před očima. Tam žádná obydlená oblast není. To znamená, to dobývání, které bylo plánované, bylo asi dva nebo tři kilometry od obytných oblastí. Na to se dělá projekt poklesů, důlních vlivů, a ta dotčená oblast, o kterou bojovala SOS, měla posudkem dokázané, že ty problémy budou minimální, skoro neznatelné. To znamená pokles v řádu centimetrů. Takže se skutečně nejednalo o to, že by OKD chtělo podrubávat baráky, že by prostě hrozilo, že těm lidem se sesype barák na hlavu, nebo nějaké nebezpečí. Skutečně to není pravda.

Omlouvám se, Lukáši prostřednictvím pana přesedajícího, skutečně tomu rozumím. Omlouvám se, ale skutečně tomu rozumím. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Černohorský bude reagovat.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Poslední hornická vsuvka. To asi určitě vysvětluje, proč začali vykupovat celé staré město včetně celých domů. Kdyby tam nebyl téměř žádný vliv, tak by to určitě nenakupovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Hájek znovu s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Omlouvám se, ale bohužel musím. To znamená, strategie Dolu Československé armády byla taková, že chce kopat desátou, jedenáctou, patnáctou kru. A proto se rozhodla - a když chcete v hornictví něco dělat, tak to musíte dělat s perspektivou deseti, patnácti, dvaceti let. Tak jestli Důl ČSA někdy v roce 2010 řekl, že bude kopat desátou, jedenáctou, patnáctou kru, tak musel už dopředu vykupovat nemovitosti, aby prostě v tom prostoru, který chce plánovat, aby tam skutečně neohrozil životy. Ty plány se změnily a v té žádosti, o které jsem hovořil, ta desátá kra, skutečně minimalizovali tu oblast toho dobývání, která skutečně neměla téměř žádný vliv na ty dotčené objekty. Takže abychom si skutečně nalili čistého vína.

A já už opravdu nechci zdržovat. Já ti to, Lukáši prostřednictvím pana předsedajícího, vysvětlím odborně, protože opravdu těch 36 roků skutečně tomu rozumím. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dovolím si Sněmovnu obecně volat k věci, protože tady přece jenom už jsme také daleko od tématu. Seznámím Sněmovnu s omluvenkou. Pan poslanec Munzar se omlouvá z dnešního jednání od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní budeme pokračovat. Je přihlášen v obecné rozpravě pan poslanec Kupka. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan kolega Výborný už představil konkrétní návrhy, se kterými přicházíme, konkrétní principy, které se snažíme prosadit proto, aby Česká republika byla připravenější na případnou druhou vlnu epidemie koronaviru. Upozornili jsme už v březnu na to, že by bylo vhodné upravit krizový zákon tak, aby lépe řešil i náhrady škod. Přicházíme s konkrétními body, které jsme také představili. Chtěli bychom doplnit ještě jednu věc a navrhnout Poslanecké sněmovně usnesení, ve kterém bychom uložili Ministerstvu zdravotnictví, aby bezodkladně provedlo zátěžové testy systému zdravotní péče s cílem odhalit slabá místa a aby ověřilo, zda jsou připraveni na případnou druhou vlnu pandemie COVID-19 a jakékoliv budoucí zdravotní krize.

Zátěžové testy by měly být do co největší míry koordinovány s dalšími státy Evropské unie k zajištění přeshraniční spolupráce a stanovení společných kritérií. Je to směr, kterým se vydávají i okolní státy. Znovu se ukázalo, že v některých případech je ona spolupráce zejména na hranicích nezbytně nutná a velmi prospěšná. Tohle je krok, návrh, který by nepochybně prospěl tomu, že by se Česká republika připravila na možné budoucí vlny a zároveň by byla připravena i na jakékoliv další podobné epidemiologické hrozby v budoucnu. Ukazuje se, že analýza prověření toho stavu je nepochybně namístě i proto, aby jednotlivé složky, dílčí části toho systému, jednotlivé nemocnice, dokázaly pak snáz a rychleji reagovat na případnou krizovou situaci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Předejte potom prosím návrh písemně zpravodaji a je potřeba jej také načíst v podrobné rozpravě. Já jsem v poznámkách nalezl, že byl přihlášen v rozpravě pan poslanec Jurečka, ale nevím, jestli to platí. (Poslanec Jurečka: Platí.) V rozpravě, ano. Tak prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP