(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: (Přibíhá do sálu.) Dobré odpoledne. Já se omlouvám, nedostatečně jsem se domluvil. Budeme tedy pokračovat v jednání tam, kde jsme skončili, což znamená v bodě 2. Než dám slovo řečníkům, seznámím vás s omluvenkami.

Pan poslanec Kott se omlouvá z dnešního jednání mezi 14.30 a 15. hodinou z pracovních důvodů, pan poslanec Špičák se omlouvá dnes mezi 15. hodinou a 18. hodinou z rodinných důvodů, pan poslanec Vácha se omlouvá dnes mezi 15. hodinou a 19. hodinou z pracovních důvodů, pan poslanec Petr Fiala se omlouvá mezi 14.30 a 23.45, tedy do konce jednacího dne, z pracovních důvodů a pan poslanec Janda se omlouvá od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Budeme pokračovat v projednávání bodu číslo 2 této schůze, což je kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území ČR a opatření k prevenci druhé vlny s termínem plnění 30. června 2020 a informace vlády o aktuálním výskytu COVID v lokálních ohniscích, zejména v Moravskoslezském kraji. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili polední přestávkou ve všeobecné rozpravě. Pan poslanec zpravodaj Jan Bartošek již zaujal své místo u stolku zpravodajů.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě. Poslední před polední přestávkou bylo přerušeno vystoupení paní poslankyně Olgy Richterové s faktickou poznámkou. Pokud jsem to dobře zaznamenal, spotřebovala z ní pár desítek vteřin, takže jí dám potom celé dvě minuty. Prosím, paní poslankyně. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Poprosila bych jenom o dopřesnění k tomu testování pracovníků v sociálních zařízeních. Jaký je důvod, proč tam tedy ze strany Ministerstva zdravotnictví, jak uvedla paní hygienička, je nařízeno používat ty rychlotesty, které zjišťují prodělanou nemoc, protilátky. Moje otázka by byla, proč se tam nemají použít testy PCR k tomu zjištění infekčnosti akutní. A to je tedy jedna věc faktická.

A druhá věc do té debaty o fungování aktuálních opatření je, jestli tedy budou otestováni opravdu všichni pracovníci OKD včetně těch v těch povrchových provozech a včetně, a to je neskutečně důležité, agenturních pracovníků. Jsou tam totiž opravdu tisíce lidí zaměstnaných přes agentury.

A poslední věc. Jestli se opravdu neuvažuje o dřívějším začátku. Stále mi není jasné, proč by to plošnější testování mělo začít až 19. 7. Je to prostě deset dní prodleva. Považuji to za nelogické, proč takto zadlouho.

Děkuji za zodpovězení těchto otázek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, kterým je s faktickou poznámkou pan poslanec Černohorský, ještě seznámím sněmovnu, jak jsou ty přihlášky, kdyby to někteří zapomněli během přestávky. Takže pan poslanec Černohorský, pan poslanec Bartoš, pan poslanec Jurečka, pan poslanec Janda a pan poslanec Kohoutek. A než dám slovo panu poslanci Černohorskému, tak seznámím sněmovnu ještě s omluvenkami. Paní poslankyně Malá se omlouvá mezi 14.30 a 19.33 z důvodu jednání a pan poslanec Bauer se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče Černohorský.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Takže děkuji za slovo. Minule tady pan poslanec Bojko říkal, že se paní Zuzaně Klusové smějí. Pan poslanec Hájek tady prostřednictvím pana předsedajícího tvrdil, že se nezastává horníků, přičemž pan poslanec Hájek tady je ten, který tady prohlásil, že vlastně promořujeme horníky. Já si myslím, že kdyby pan poslanec Hájek jim to šel říct do očí, že je promořujeme za 60 % platu včetně toho, že když půjdou do karantény, tak těch 60 % platu dostanou i manželky, tak jsme ho tady viděli asi naposledy. Protože v tuto chvíli se totiž na ně už nevztahuje většina těch úlev, které my jsme tady v rámci legislativní nouze schvalovali. V tuto chvíli je to totiž může ekonomicky zničit, protože se to netýká jenom horníků, ale i těch, kteří pracují jako agenturní pracovníci. Takže když tady pan poslanec Hájek tvrdil, že se paní zastupitelka Klusová nezajímá o horníky, tak evidentně nesleduje, jak tvrdil, dostatečně pozorně, co dělá, protože ona byla ten, kdo teď s firmou Dubos, což je jeden ze zaměstnavatelů agenturních pracovníků, domluvil, že oni jim zaplatí celý plat. Protože jak tady bylo popisováno, nejedná se jenom o to, že by jim dávali, nebo oni jim zkrátí ten plat, ale velkou částí z toho jsou diety.

Filozofickou otázku, kterou si položím tedy na konci: Když se toto vyjednávalo, kde jste byl vy, pane poslanče, když se tolik horníků zastáváte? Kdybyste ji sledoval, jak říkáte, tak víte, že už dlouhodobě za Karvinsko i za Moravskoslezský kraj řeší jeho budoucnost, protože prostřednictvím pana předsedajícího všichni víme, že těžit se dlouhodobě nebo dlouho už nebude. A to bylo jasné už někdy kolem roku 2013/2014, k čemuž jsme došli i ve vyšetřovací komisi, protože tou dobou opravdu ty finanční prostředky tam již nebyly. Ona se totiž zastává lidí, kteří jsou utlačováni bezohledností. Například ty, které OKD neodškodňuje od důlních škod, a dalších. Děkuji za čas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času. Pan poslanec Bartoš není přítomen v sále, takže jeho přihláška propadá. Pan poslanec Jurečka stahuje. Pan poslanec Janda není přítomen, resp. omlouval se. (Posl. Janda je přítomen.) Pardon. Až od 16.00. Pardon. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP