(12.50 hodin)
(pokračuje Třešňák)

My samozřejmě vítáme, že se to nějakým způsobem vyvíjí, byť ta Chytrá karanténa 2.0 by měla být funkční, tuším, až k 30. 9. dle podkladů. A z těch pokročilých funkcionalit je to minimálně tedy začlenění té komponenty eRouška a mapy.cz. V této souvislosti mě napadá ještě jedna drobná poznámka a takový apel na kolegy-poslance, aby šli sami příkladem. Já jsem se před chvílí zkoušel tedy projít sálem se zapnutým telefonem a ten mi v jeden moment posbíral 27 unikátních ID čísel v celém sále. A to číslo bude ve skutečnosti možná ještě menší, protože z důvodu anonymizace ten systém to unikátní ID číslo průběžně mění. Takže skutečně apel, aby poslanci šli v tomto sami příkladem.

Nicméně vrátím se zpátky k té Chytré karanténě 2.0, kterou já osobně jsem zde jednou už nazval spíše Chytrou karanténou 1.5, protože on je to primárně nástroj pro hygieniky, což je naprosto správně a já to chápu, protože to je to nejdůležitější, ale otázka zní, proč tedy jiné státy přicházely s mnohem sofistikovanějším a pokročilejším řešením, které bude hlavně usnadňovat žití pro občany. Už třeba jenom rychlými notifikacemi o výsledku testů nebo varováním před rizikovými oblastmi, a to včetně upozornění na aktuální opatření, která v té dané oblasti zrovna platí. A mnoho dalších.

Svůj další dotaz bych směřoval spíše na pana ministra Havlíčka, kterého tu tedy teď zrovna nevidím, a už o tom v úvodu mluvila, tuším, i kolegyně Richterová, protože dle informací z médií uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu velmi úspěšný Hackathon s názvem Hack the Crisis. Jako projekt s číslem třináct skončil projekt s názvem Covidy, umožňující automatizované řešení pro sdělování výsledku testů, to, co jsem zmínil i před chvílí. Bohužel ze strany ministerstva prý údajně zájem nebyl. Otázka tedy zní samozřejmě proč, protože když právě vidíme ten stav na Karvinsku, tak ten ukazuje, že lidem chybějí především ty informace o výsledcích testů, respektive to doručování informací zcela vázne.

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní mi tady mezitím naskočila ještě jedna faktická poznámka, takže dvě minuty pan poslanec Leo Luzar a potom vystoupí tedy krajská hygienička Pavla Svrčinová. Prosím, dvě minuty.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já jenom krátce v reakci vaším prostřednictvím na pana hejtmana Moravskoslezského kraje. Použití Armády České republiky v souladu se zákonem č. 239 Sb., o integrovaném záchranném systému, může být plánované, to nepřichází v úvahu, ale ostatní pomoc složkám integrovaného záchranného systému, tato může být poskytnuta na žádost hasičského záchranného sboru kraje, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra při provádění záchranných (nesroz.) prací vojenskými útvary a zařízeními v souladu s § 15, 16, 18 zákona č. 239/2000 Sb. O jejich nasazení rozhoduje Generální štáb.

Nevím, jestli kraj požádal Generální štáb o nasazení této armády, ale tu pravomoc má ze zákona hejtman, kraj nebo hasičský záchranný sbor. Kdyby to byla plánovaná pomoc, tak i tu je možnost poskytnout, a existuje dohoda, která je tady citována. S dohodou o plánované pomoci na vyžádání uzavřené mezi ministerstvem a Generálním štábem hasičského záchranného sboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy požádám o vystoupení krajskou hygieničku Pavlu Svrčinovou a připraví se pan poslanec Josef Hájek následně. Jenom bych vás chtěl, paní ředitelko, upozornit, že vás budu muset ve 13.00 hodin přerušit a potom budeme pokračovat, a to od 14.30 hodin. Takže budete moci pokračovat, samozřejmě, i když to nestihnete, ale až ve 14.30 hodin potom. Prosím, máte slovo. Klidně si ten mikrofon dejte níž, abyste...

 

Ředitelka KHS Moravskoslezského kraje Pavla Svrčinová Já bych chtěla vysvětlit to testování na dolech. Takže na dolech ČSM sever, jih budou v druhém kole vytestováni úplně všichni zaměstnanci, kteří v prvním kole byli negativní, včetně dodavatelských firem, jako je AWT, Alpex a podobně. Rychlotesty v sociálních službách používáme proto, že je používalo i Ministerstvo zdravotnictví podle svého mimořádného opatření pro sociální služby.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To je vše. (Vysvětlila jsem. Děkuji moc.) Dobře, kdykoli se zase přihlaste.

A nyní tedy vystoupí pan poslanec Josef Hájek a připraví se pan poslanec Martin Kupka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, děkuji za slovo. Škoda, že tady není pan zpravodaj. Já bych chtěl navázat na jeho slova, kdy on v úvodu řekl, že došlo k selhání státu, a já s ním výjimečně souhlasím. Ano, v případě OKD došlo k selhání státu! Stát zavinil, že se tato společnost dostala do rukou Bakaly, který tu společnost vytuneloval. Včera jsme projednávali problematiku snížení daně z převodu nemovitostí. Bylo diskutováno, jaké jsou pěkné byty, 45 tisíc bytů ten Bakala ukradl! Čtyřicet pět tisíc hornických rodin okradl o ty byty! To bylo to selhání státu, na které dneska ti horníci trpí! Bakala dovedl OKD do insolvence, díky premiérovi a vládě se podařilo zachránit 10 tisíc horníků.

Ano, pravda je dneska taková, že je to státní podnik, který je v obrovských problémech. Obrovských problémech díky tomu, že tam řádí koronavirus, díky tomu, že poklesly světové ceny na trhu. To znamená, pokud chcete si vzít horníky jako rukojmí, tak se pojďte bavit, jak těm horníkům pomůžete. Já nevěřím tomu, že Piráti jsou vedeni snahou pomoci horníkům! Kdo je vaše lídryně? Paní Klusová! Ta má ráda horníky jak pan Okamura migranty! To přece víme! To přece víme. Já ji sleduji už řadu měsíců. Ta neskrývala svoji radost, když došlo k zákazu povolení hornické činnosti v desáté kře na Dole ČSA. To znamená, skutečně, pojďme se bavit o tom, jak těm horníkům pomoci! Kdyby nebylo horníkům okradené, okradené to OKD a zůstal státní podnik, tak to mohlo dopadnout jak v RAG.

RAG je německá společnost, která se v roce 2008 rozhodla, že ukončí svoji těžbu v průběhu deseti let. To znamená, v letech 2008 až 2018. Ta firma měla 15 tisíc lidí, připravila komplexní program s heslem "postaráme se o každého zaměstnance". Řada německých kolegů, nechci říci soudruhů, ale německých kolegů, odešla do po padesáti letech s důchodem 8 tisíc eur. Osm tisíc eur.

Dneska jsme v situaci, že je OKD státní firma právě díky tomu selhání státu, a vybudete potom kritizovat vládu a premiéra za to, že si ten útlum toho hornictví, který je bohužel nebytný, a taková je nějaká realita, si bude vyžadovat prostředky. Ale vy jste zavinili to, že skutečně došlo k (odlivu?) 100 miliard, které kdyby dnes ta firma měla, tak mohla investovat do sociálního programu, do systémového útlumu, který by pokryl jak ty náklady na útlum, tak náklady na sociální program. - Mám ještě tři minuty.

Já se tady ještě divím zástupcům lidovců a ODS. Prosím vás, kdo je v kraji? Kdo je v kraji v koalici? Kdo je první náměstek hejtmana? Pan Curylo! Pan Curylo! Kdo je v koalici za ODS? Je tam pan Unucka a pan Folwarczny. Oni s vámi nekomunikují? Vy nemáte informace o tom, co se v regionu děje, co se děje na šachtách? Tak jak tam probíhá ten přenos informací? Já tomu nerozumím. Já tomu nerozumím.

Pan Janda, který je slušný sportovec, vážil jsem si ho, používal skutečně výrazy, které někdy používám i já, když žádal tady ministra a premiéra a paní ministryni financí, ať zvedne zadek a jede na šachty. Já se ptám, pane kolego Jando, skočil jste si na šachtu? Skočil jste se tam podívat? To znamená, jedna věc je, když člověk někoho kritizuje - pokud já kritizuji, tak se snažím jít příkladem a zafárat si tam. Takže prosím vás - mám poslední minutu. Můj apel je - pojďme řešit systémově, já neříkám, že všechno je tam v pořádku. Bavme se na profesní úrovni, co je třeba zlepšit ve zdravotnictví, co je třeba zlepšit v hygieně, v epidemiologii, a bavme se o tom, jak pomoci horníkům k tomu, aby OKD a horníci utlumili své šachty se sociálním programem tak, aby prostě byli všichni spokojeni. Děkuji. (Celá řeč pronesena, hlasitě, emotivně.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP