(12.40 hodin)
(pokračuje Mašek)

Já bych tady ale chtěl všem připomenout, že mezi těmito krizovými zákony a resortním zákonem o ochraně veřejného zdraví v podstatě nic není. A prosím, vzpomeňte si, když tady náš ministr žádal o možné posílení pravomocí v rámci zákona o veřejném zdraví, a to by se právě dneska hodilo ve vztahu k řešením jednotlivých ložisek a bylo by možné na to pružněji reagovat. A lidé, pokud by ta pravomoc tam byla posílena, tak by také lépe vnímali povinnost dodržovat opatření. V těch místech se ta opatření nedodržují. Já jsem dostal mnoho mailů a na Facebooku se mnou komunikovali lidé na téma: za co jsme trestáni? My jsme v té Karviné, naše děti chtějí mít nějaké prázdniny, dovolenou apod. Takže ta opatření je potřeba dodržovat, je potřeba si to vysvětlit a také je potřeba vysvětlit, že opatření, pokud je budeme dodržovat, tak do tří čtyř týdnů je možné je potom zrušit.

Takže znovu říkám, a vrátil bych se k tomu, jestli není možné využívat resortní zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví a posílit tam pravomoc ministerstva, o což ministerstvo tady žádalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Josef Hájek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, reagoval bych na paní kolegyni Richterovou prostřednictvím pana předsedajícího, která tady pronesla, že se diví, proč nejsou zavřené úpravny. Rozumím, že na úpravnách asi nikdy nebyla. Tak jenom pro vaši představu, první uvolnění se týkalo prodejen Hornbach, které mají vysoké stropy. Úpravny mají asi pětkrát vyšší stropy, pracoviště v úpravnách, to je hala, která je poměrně hodně větraná. A pracovníci jsou u pásu, tzn. ve vzdálenosti 10, 20, 30 metrů. To znamená 10násobně lepší podmínky, než jsou v dole. Zaměstnanci tam nefárají v klecích, mají vytvořeny daleko lepší podmínky než horníci, to je první důvod. Druhý důvod je, to uhlí, které se vytěží, nejde hned přímo do vagonů. Uhlí jde na skládky, to znamená, v téhle chvíli, i když doly netěží, mají doly zásoby na skládkách, které se v této chvíli zpracovávají, protože na to čeká např. Třinec, na to čekají koksovny - to znamená, vy chcete také zavřít, aby zůstaly stát koksovny, aby zůstal stát Třinec? To chcete? To je za prvé.

A za druhé. Prosím vás, poslouchejte, o čem se tady jedná! Tady v průběhu diskuse se hovořilo o tom, že v pondělí jde na vládu nařízení vlády, které je zpracováno s Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví, které bude řešit nasazení armády. Tak proč kladete otázky, které už tady byly jednou zodpovězeny? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní dostane prostor krajská hygienička paní Pavla Svrčinová na dvě minuty, dovolím si ji zařadit do režimu v rámci nás poslanců, aby tu probíhala nějaká žádoucí diskuse. Prosím, zase vám dám dvě minuty.

 

Ředitelka KHS Moravskoslezského kraje Pavla Svrčinová Takže ještě k dovysvětlení, možná, trasování. Já mám k dispozici pro náš 1,3milionový kraj 40 epidemiologů. Vzhledem k tomu, že případů přibylo natolik, tak jsem posílila ještě z řad ostatních pracovníků krajské hygieny dalšími 50 lidmi, kteří jsou zvyklí trasovat. Trasování nemůže dělat osoba bez zdravotnického vzdělání, protože získává citlivé údaje o zdravotním stavu té nemocné osoby. Oni se ptají, kdy jste měli příznaky a podobně.

Co se týká vyšetřování, my jsme u nás v kraji ve spolupráci se zdravotním ústavem teď zavedli i to, že jsme udělali zkušební sérii vzorků, kdy jsme odebrali vzorky havířům a ty se nasadily i na to, jestli ten virus, který oni vylučují, kdy detekujeme PCR jen genetický materiál, je životaschopný. A první výsledky z 30 vzorků jsou takové, že ten havíř, který byl bezpříznakový, měl velmi nízkou virovou nálož, tak ten virus byl neživý po první pasáži. Děláme ještě tento týden druhou pasáž toho viru, kdy ho kultivujeme na kuřecích embryích, a ty výsledky budeme mít příští týden.

Co se týká střídání směn, my jsme jednali s OKD, jak s odbory, tak s vedením. A sami přiznali, že v krizovém plánu měli oddělování jednotlivých směn od sebe a v okamžiku, kdy to zrušili, tak vylítla nemocnost na Darkově. Takže my jsme se mimořádným opatřením krajské hygieny, rozhodnutím pro OKD, vrátili k tomu, že jsme jim nařídili, aby se jednotlivé směny nepotkávaly zejména ve sprchách, v jídelnách apod. Takže oni se vrátili zpátky k třísměnnému provozu.

To je asi k vysvětlení několika vašich otázek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, taky za přesné dodržení času. Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Ivo Vondrák a připraví se paní poslankyně Olga Richterová. Zatím mám tyhle dvě přihlášky na faktickou. Prosím.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Já bych ještě k té činnosti na OKD, těch šest týdnů, ten proces, kdy se utlumí doly, to jsou pouze čtyři týdny čistého času. Týden je potřeba na to, aby se ten důl zajistil, aby se všechno převedlo do režimu technologického minima. A pak další týden, poslední, je zase na to, aby se ten důl uvedl zpátky v provoz. Takže bych chtěl říct, že to, že jsou tam horníci, neznamená, že se těží, ale je to v podstatě právě proces utlumení.

A druhá věc, stav nebezpečí. Prosím vás, stav nebezpečí neopravňuje hejtmana povolat armádu. Není to v pravomocích hejtmana. Ve stavu nebezpečí nikoliv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou paní poslankyně Olga Richterová a pak se připraví pan poslanec Petr Třešňák, protože pan poslanec Jurečka mě požádal, zda by mohl být zařazen až úplně na konec. Což ovšem tady v počítači nemůžu udělat, takže tam bude pořád svítit, dokud nevystoupí pan poslanec Třešňák. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den, děkuji za odpovědi. Současně je to po dlouhé době skutečná diskuse, opravdu za to děkuji. Ale já jsem se právě ptala, proč padlo to rozhodnutí, že zaměstnanci z povrchových částí OKD chodí do práce. Bylo tady nastíněna nějaká odpověď, jak jsou tam rozdílné podmínky. Ale nepadlo už, zda budou prioritně testováni. Protože zase přesně ta otázka, 19. 5. je pozdě. Takže moje otázka je, zda tito lidé, co tam nadále pracují, v rámci zamezení dalšího šíření budou prioritně testováni PCR testy.

A stejně tak moje faktická zpřesňující je, to je prostě opatření krajské hygienické stanice, že v těch sociálních zařízeních mají být pouze rapid testy, takže opět se zeptám nejenom pana ministra, ale i paní hygieničky, zda toto se změní a použijí se tam PCR testy.

A ještě třetí věc, ke které bych se fakticky ráda vyjádřila, že trasování - zase cituji - nemůže dělat osoba bez zdravotního vzdělání. Tak na co já se ptám, je zase příprava škálovatelnost těch opatření podle toho, v jakém budou rozsahu. Samozřejmě je ideální, když to dělá osoba se zdravotnickým vzděláním. Ale pokud nastane větší rozsah, více ohnisek, bude potřeba bleskově vytrasovat tisíce lidí, tak to prostě není možné zvládnout. Proto se ptám na záložní řešení, na připravenost pro okamžik, kdy prostě ti vzdělaní a ideální nebudou stačit. Takhle jednoduché moje otázky jsou a děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Petr Třešňák a po panu poslanci se přihlásila v obecné rozpravě krajská hygienička Pavla Svrčinová, a tím pádem nebude mít omezený čas se vyjádřit. Takže pane poslanče, vy také nemáte omezený čas, takže prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Hezký den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem původně chtěl zareagovat v diskusi o chytré karanténě, tedy nejen o ní, faktickou poznámkou v momentě, kdy mluvila paní hlavní hygienička Rážová, nicméně jsem to ponechal až na řádnou přihlášku, ale nebude to trvat příliš dlouho. I sám jsem totiž opakovaně na výboru zdravotnictví, a to mi jistě dá paní hygienička za pravdu, protože tam byla přítomna, upozorňoval, a tuším i zde na plénu také, o dopracování chytré karantény, a to nejen v té funkční rovině, ale především v té, jak jí dopracovat nějakou legislativní oporu, např. do zákona o ochraně veřejného zdraví, a to včetně všech kontrolních mechanismů. Protože teď skutečně zákonodárný sbor nemá možnosti, jak si reálně ověřit fungování chytré karantény, resp. vnitřku toho systému, ale i způsobu nakládání s daty. Vlastně pokud by ty informace byly už nyní podrobnější, nemusela by se zde chytrá karanténa tolik omílat stále dokola i dnes a mluvit o ní jako o Columbově manželce. Takže zde opakovaně požádám o informaci pravděpodobně pana ministra, kdy bude připraven návrh takovéto legislativní opory. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP