(10.50 hodin)
(pokračuje Rais)

Pak máme třetí a myslím poslední skupinu, pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o dani z přidané hodnoty, kde první návrh budeme hlasovat kolegu Munzara G8 - 5727, kde chce snížit sazbu DPH u stavebních a montážních prací na dokončených stavbách pro bydlení nebo sociální bydlení a u výstavby nebo dodání staveb pro sociální bydlení z 15 na 10 % a rozšíření první snížené daně z DPH 15 na dodání některých dalších nemovitých věcí. Čili on je dost široký. Pokud tento návrh bude přijat, pak je zbytečné, abychom se bavili pozměňovacími návrhy, které jsou uvedeny pod čísly G4, to je 5688, tak o tom se už nebude hlasovat, a G5, což je zase kolega Munzar, 5689, A1 - 5314, A2 - 5315, což je pan kolega Jurečka, áčko již nehlasujeme. Pokud Munzar nebude přijat, pak se hlasuje ještě o G8, což je... Pardon, pokud nebude přijat G8, pan kolega Munzar, pak hlasujeme tedy o G4, kdy on dává zúženější návrh snížení sazby DPH u stavebních a montážních prací na dokončených stavbách pro bydlení nebo sociální bydlení a u výstavby nebo dodání staveb pro sociální bydlení z 15 na 10 %. Pokud bude přijat, tak zase automaticky nehlasujeme o jeho dalších návrzích G5, což je 5689, ani pan kolega Jurečka A1, což je 5314. Nebude-li přijat kolega Munzar 5727, anebo G8 nebo G4, což je zase 5688, tak budeme hlasovat jeho další návrh, a to je G5, který je 5689, a je to zase snížení sazby DPH u stavebních a montážních prací na dokončených stavbách pro bydlení nebo sociální bydlení a u výstavby nebo dodání staveb pro sociální bydlení z 15 % na 10 % do konce roku 2023. Pokud toto bude přijato, pak se nehlasuje o návrhu kolegy Jurečky A1 - 5314. Jestliže nebude přijat návrh pana kolegy Munzara G8, což je 5727, nebo G4, což je 5688, nebo G5 - 5689, pak se hlasuje ještě o kolegovi Jurečkovi, o pozměňovacím návrhu 5314, což je snížení sazby DPH u výstavby nebo dodání staveb pro sociální bydlení z 15 na 10 %. A nebude-li přijat G8, 5727, tak nám zbývá hlasovat o návrhu pana kolegy Jurečky A2, což je pod číslem 5315 osvobození bytových jednotek od DPH.

To by měla být celá procedura.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji. Má někdo výhradu k proceduře? Má nějaký návrh? Pokud ne, v hlasování číslo dvacet osm, které zahájím, rozhodneme... Pan kolega, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura k proceduře.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Sice to bylo dlouhé expozé pana zpravodaje, ale já jsem nepochopil, jak tedy naložíme s návrhy E1, E2, protože jste říkal, že pana poslance budeme hlasovat do kupy, ale E1 a E2 jdou proti sobě, takže se do kupy hlasovat nemohou. Nebo jste to myslel, že v bodě E1 těch 1 až 7 do kupy a v bodě E2 taky? U pana poslance Hrnčíře máme dva návrhy. Jeden snižuje z 300 tisíc limit na 100 tisíc a druhý zachovává stávající stav. A vy jste říkal, že to budeme hlasovat najednou, ale to nejde. Buď jedno nebo druhé, to jsou protinávrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zpravodaj.

 

Poslanec Karel Rais: Já jsem možná neřekl, že se vypustí bod 7 hlasování usnesení v rozpočtovém výboru, to je hlasování o E1, jestli vám tedy odpovídám. Samozřejmě že nemohou být hlasovány - E1 a E2 budou hlasovány nebo nehlasovatelné vždy jako celek, a proto vypustíme to E1. Takže budeme hlasovat E2 a hotovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jde tedy o samostatné hlasování v těch blocích. Ještě pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem to pochopil, pan zpravodaj se spletl, že pořád mluvil o E1. Kdyby řekl E1 je nehlasovatelné, pokud projde něco jiného nebo protože je totožné s něčím jiným, tak to chápu, a pak se hlasuje o E2. Ale nemohl říct, jako že říkal, a zřejmě se spletl, že oba dva návrhy pana poslance Hrnčíře sloučí do jednoho. To by prostě nebylo možné. Pokud jeden z nich vypadne kvůli tomu, že je nehlasovatelný, to je jiný případ.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, domluveno. Můžeme tedy v tuto chvíli hlasovat o proceduře? Vyjasnili jsme si E1, E2?

 

Poslanec Karel Rais: Čili všechno je to podmíněno tím, jestli projde pozměňovací návrh H pana kolegy Votavy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jasno, dobře. O proceduře navržené zpravodajem rozhodneme v hlasování číslo 28, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 28 z přítomných 190 pro 182, proti nikdo. Procedura byla schválena. Můžeme začít, první návrh.

 

Poslanec Karel Rais: Takže první návrh je pozměňovací návrh, který je veden pod písmenem I 5719, pan kolega Martínek, zachování daně z nabytí nemovitých věcí a osvobození fyzických osob, které jsou občany České republiky nebo jiného členského státu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. - Zpravodaj: Rozpočtový výbor nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování číslo 29 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 29 ze 190 přítomných pro 51 poslanec, proti 73. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat, druhý návrh.

 

Poslanec Karel Rais: Další návrh je, pokud nebude přijat I1, což se stalo, nebo I, což se stalo, 5719, tak hlasujeme návrh kolegy Hrnčíře E3 pod číslem 5303, vyloučení jakékoli veřejné podpory v souvislosti s COVID-19 pro akciové společnosti, které rozdělí podíly na zisku akcionářům s bydlištěm či sídlem mimo Českou republiku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně nesouhlasí.) Výbor? (Také negativní.)

Zahájil jsem hlasování číslo 30. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 30 z přítomných 191 poslance pro 39, proti 20. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Rais: Tím jsme vyřídili první skupinu pozměňovacích návrhů. Druhá skupina jsou pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o daních z příjmů a tam je podskupina - pozměňovací návrhy ohledně odpočtu úroků z hypoték a tam rozpočtový výbor a legislativa vybraly z technického hlediska jako nejkvalitnější návrh pana kolegy Votavy, který je veden pod číslem 5698, který tady byl přednesen a týká se to zachování odpočtu úroků z hypoték.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, pane zpravodaji? (Ministryně: Nesouhlasné.) Ještě tedy předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já tedy pevně doufám, že pan zpravodaj nemá pravdu. My si můžeme určit, jaká bude procedura, může to navrhnout rozpočtový výbor, my to schvalujeme, ale nebude nám to určovat legislativa a nebude nám vyhodnocovat legislativa, který je nejkvalitněji napsaný. (Reakce ze sálu.) Přesně tak! Přesně tak, schválená procedura a prostě legislativa má nějaký poradní hlas, ale nemůže u tohoto hlasování říct, že čtyři politické návrhy tady posoudí legislativa a seřadí je podle kvality. To není možné .

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko výboru teď.

 

Poslanec Karel Rais: Já se omlouvám, v podstatě na tom rozpočtovém výboru jsme takto hovořili. Je to názor rozpočtového výboru teď a teď budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Votavy. Názor rozpočtového výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně řekla také negativní. (Ministryně: Ano.) Rozhodneme v hlasování číslo 31, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 31 z přítomných 183 pro 84, proti 7. Návrh nebyl přijat. Další návrh.***
Přihlásit/registrovat se do ISP