(10.40 hodin)
(pokračuje Rais)

Pokud tento návrh bude přijat, pak se nehlasují již pozměňovací návrhy, které jsou vedeny pod písmenem E2, to je 5450 - pan kolega Hrnčíř a G7 - pan kolega Munzar, to je logické. A dál pan kolega Jurečka, to je A4 - 5317. Jestliže nebude přijat návrh pana kolegy Votavy a nebude přijat ani návrh Munzara, varianta A, varianta B, pak budeme hlasovat pana kolegu Hrnčíře v celku, ten jeho, který máme veden pod písmenem E2 - to je pozměňovací návrh 5450 a týká se to zachování odpočtu úroků z hypoték a zároveň snížení částky, kterou lze uplatnit na 100 tis. korun ročně. Pokud bude přijat tento návrh, pak se již nehlasuje o dalších pozměňovacích návrzích, které jsou vedeny pod písmeny G7 - to je 5692, což je Munzar. A návrhy 1, 2, kromě 3. A návrh pana kolegy Jurečky A4 - 5317. Čili tady dojde ke změně proti proceduře z rozpočtového výboru. Navrhujeme vypustit bod 7 - to je hlasování E1, protože jsme sloučili Hrnčíře dohromady.

Skupina 2.2 - jsou pozměňovací návrhy ohledně osvobození příjmů z prodeje nemovitostí nevyužívaných k vlastnímu bydlení, to je ten časový test. Tam jako první bychom přikročili k hlasování G1, což kolega Munzar - 5685. Týká se toho, že navrhuje zachovat časový test na pět let a možnost vynaložení investic na bytovou potřebu. Pokud tento návrh nebude přijat, pak se již nehlasuje o dalších pozměňovacích návrzích, a to kolegy Feriho C2 - 5457, a B1, což je Skopeček - 5723. Nebude-li přijat ten návrh pana kolegy Munzara G1 - 5685, pak je nutné hlasovat pozměňovací návrh pana kolegy Feriho C2 - 5457, což je zachování časového testu na pět let. Pokud tento návrh bude přijat, pak již nehlasujeme o dalších pozměňovacích návrzích, které jsou vedeny pod písmenem B1 - 5723 - to je jako celek. A pan kolega Skopeček tam má druhý pozměňovací návrh 5724 a pan kolega Jurečka má A5 - 5714, tak o tom už se nebude hlasovat. Nebude-li přijat pozměňovací návrh pana kolegy Munzara G1 - 5685 a ani pozměňovací návrh pana kolegy Feriho C2 - 5457, pak se bude hlasovat pan kolega Skopeček B1, což je pozměňovák 5723, kde jde o prodloužení časového testu na sedm let a možnost vynaložení prostředků na bytovou potřebu jako celek. Z toho důvodu bychom pak vypustili bod 11, protože tady jsme to sloučili v podstatě návrhy pana kolegy Skopečka dohromady.

Za desáté. Nebude-li přijat C2, což je pan kolega Feri - 5457, pak se bude hlasovat pan kolega Skopeček B2, což je pozměňovací návrh 5724 - osvobození příjmů z prodeje nemovitostí a možnost při vynaložení části tohoto příjmu na bytovou potřebu. Jestliže tento nebude přijat... nebude-li přijat ten C2, ten pan kolega Feri - 5457, pak budeme hlasovat o A5, což je pozměňovací návrh pana kolegy Jurečky, což je 5714 - doplnění přechodného ustanovení k časovému testu, umožnit vynaložit na bytovou potřebu i příjem z prodeje starých nemovitostí neurčených k bydlení.

Teď jsme u bodu 12... (Odmlka pro silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane zpravodaji. Požádám sněmovnu opět o klid. Prosím, sledujte zpravodaje. Je potřeba vidět, že opravdu hlasování má řadu komplikací, abychom přijali zákon v té variantě, která bude nejen správná podle většiny sněmovny, ale také realizovatelná.

 

Poslanec Karel Rais: Ten problém je v tom, že tam je asi 16 pozměňováků, které na sebe různě navazují, a tady musí být přečteny všechny varianty. Já nemůžu říkat, jestli je něco pravděpodobnějšího nebo nepravděpodobnějšího. Čili čtu všechny varianty, které teoreticky jsou možné, takže se omlouvám.

Bod 12 - pan kolega Munzar. To je pozměňovací návrh 5686. A pan kolega Munzar chce prodloužit dobu pro vynaložení prostředků na bytovou potřebu o rok. Pak bychom vypustili bod 15, protože to byla původně část toho pozměňovacího návrhu pana kolegy Feriho, protože bychom ho hlasovali jako celek.

A dostávám se, zaplať pánbůh, do skupiny 2.3 - ostatní pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o daních z příjmů. Tady za třinácté má návrh pan kolega Španěl, který je veden jako D. Je to tisk 5453 - zvýšení limitu pro osvobození příležitostných příjmů nad 40 tis. korun.

A dostaneme se do skupiny 2.4, což jsou pozměňovací návrhy ohledně přechodných ustanovení a účinnosti čl. III a IV zákona, kde je navrženo celé nové hlasování namísto původního hlasování pod bodem 17. Čili ta 17 teď bude vypadat takovýmhle způsobem, ve dvou variantách vlastně základních. (V sále je velmi rušno!)

Za prvé varianta hlasování, pokud nebude zachován odpočet úroků z hypoték, čili to je varianta, že nebude přijat pan kolega Votava, když to zjednoduším - sněmovní tisk 5698, a nebude přijat ani pan kolega Munzar - 5687, což je G3 varianta A a G3 nebo varianta B, a nebude ani E2 - 5450. Pak je potřeba tedy hlasovat G7 jako celek, což je zase pan kolega Munzar - 5692, prodloužení přechodného období pro odpočet z hypoték o jeden rok a odložení účinnosti v čl. III a IV zákona o jeden rok. Pokud bude přijat, tak se již nehlasuje o pozměňovacím návrhu pod písmenem B3 - pan kolega Skopeček - 5722, z důvodu totožnosti a pod písmenem A4 - 5317, což je také totožné. Nebude-li přijat pan kolega Votava a nebude-li přijat ani pan kolega Munzar, tak je potřeba hlasovat B3, což je tisk vedený pod číslem 5722 - odložení účinnosti čl. III a IV o jeden rok, a je to pan kolega Skopeček. Když ten bude přijat, tak se již nehlasuje o pozměňovacím návrhu A4 - 5317. A dalším krokem bude, když nebude přijat G7, což je pan kolega Munzar jako celek, ani B3, což je -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, já vás ještě jednou přeruším a požádám sněmovnu znovu o klid. Já bych rád, aby se jednotlivé hloučky už rozpustily a kolegové a kolegyně si sedli na svá místa, aby tady byl mnohem větší klid, abychom mohli zahájit hlasování ve třetím čtení. Pokračujte prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Tak jsme u šestnáctého bodu. Nebude-li přijat kolega Munzar G3 jako celek ani B3, což je kolega Skopeček 5722, tak budeme hlasovat pana kolegu Jurečka A4 - 5317, prodloužení přechodného období pro odpočet z hypoték o jeden rok.

A dostáváme se k variantě hlasování, pokud bude zachován odpočet úroků z hypoték. Čili to je ta varianta, když bude přijat návrh kolegy Votavy, který je veden pod bodem H - 5698, anebo G3 - 5687 varianta A, nebo G3 - varianta B, což je Munzar, anebo bude přijat pan kolega Hrnčíř - E2 - 5450, tak se bude hlasovat o G7, to je návrh kolegy Munzara, návrh třetí - odložení účinnosti čl. III a IV zákona o jeden rok. Pokud bude přijat, pak se již nehlasuje o pozměňovacích návrzích pod písmenem B3, což je 5722, z důvodu totožnosti s tímto pozměňovacím návrhem. (Silný hluk v sále trvá.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP