(9.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a na průběh debaty chce faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Munzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já nebudu reagovat na invektivy pana poslance Dolínka vaším prostřednictvím, mě nevyprovokuje. Jenom mu připomenu, a možná tady nebyl ve druhém čtení, já jsem tady o tom hovořil, že teď je velmi módní například kritizovat privatizaci bytového fondu. Jenomže ti, co to kritizují, tak zapomínají, v jakém stavu byla naše města a obce po 40 letech komunismu. V jakém stavu dostaly obce a města bytový fond. Zapomněli na to, že právě privatizací vznikl vůbec trh s byty, který do té doby neexistoval. Vzniklo soukromé vlastnictví. Vznikla právě vámi dnes kritizovaná střední třída, na které je skutečně velké břímě, největší břímě i státního rozpočtu a daní. A zapomínáte na to, že díky privatizaci bytového fondu, díky tomu, že ti lidé se začali starat o svůj majetek, že jim to přestalo být jedno, se zvedla úroveň našich měst. Protože lidé získali vztah k tomu místu, kde bydlí. A nejenom k tomu domu, ale i ke svému okolí. Musím říci, že i toto mi potvrdil váš kolega Votava minule ve druhém čtení. Takže prosím, zapomeňme na invektivy a pojďme se věnovat skutečné podpoře bydlení pro všechny občany včetně střední třídy.

A jenom pane poslanče Dolínku, vaším prostřednictvím, mi vysvětlete, jaký návrh, jaký krok udělala tato vláda, ve které jste součástí, aby zvýšila nabídku bydlení. Zcela fakticky - nejenom píárové vyjádření. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Jurečka, poté pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Marian Jurečka: Opravdu nemám tady ambici pískat spory za hříchy minulosti mezi ODS a ČSSD na komunální úrovni, které se odehrály vůči bytovému fondu měst a obcí. Ale když tady pan kolega Dolínek tak plamenně hovořil, tak bych mu jenom připomněl, že teď zrovna jeho kolegové řeší třeba v Lysé nad Labem, protože chtějí prodat několik set bytů, tak kdybyste mohl vzkázat, není to daleko od Prahy, do Lysé nad Labem, aby s tím bytovým fondem nakládali tak, jak jste tady říkal, v duchu vašeho sociálně demokratického programu. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Pane kolego Munzare prostřednictvím pana předsedajícího, mám pro vás dobrou zprávu. Kolega Honza Birke s podpisy všech členů klubu sem ve čtvrtek předloží zákon, který podpoří bydlení ve městech, obcích tak, aby opravdu to bylo pro stát víceméně v rámci možností nulitní, ale zároveň to bylo ve prospěch toho, aby bydlení vznikalo. Bydlení, které je pro všechny a dostupné všem. Nejenom elitním skupinám. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. To je vše z faktických poznámek, aspoň doufám. Další je na řadě pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, rád bych řekl, že jsem rád, že tady dnes projednáváme tento zákon, a věřím, že bude schválen. Rád bych připomněl, že již od roku 2018 čeká na projednání pirátský návrh na podporu vlastnického bydlení, který měl de facto tuto daň snížit, s pozměňovacími návrhy až zrušit pro většinu kupujících, kteří si kupují nemovitost k vlastnímu bydlení.

Doufám, že vláda má promyšlené financování země, když chce zadlužovat zemi rychlostí 500 mld. ročně, tedy zhruba 50 tis. korun každého občana. Dluhy bude nutné z něčeho splácet a nerad bych, aby se daňová zátěž přesouvala na běžné občany. S ohledem na rozpočtovou odpovědnost předkládám návrh, podle kterého by daň nadále platili občané třetích zemí mimo Evropskou unii bez povinností a práv občanů EU, kteří nemají ani trvalý pobyt v České republice, a tak nepřispívají jinak veřejným financím, a právnické osoby, které i nadále nepřijdou o možnost odečítat náklady na hypoteční úvěr z nákladů. Přijetí tohoto návrhu by zachovalo příjem zhruba ve výši 3 mld. korun. U diskutovaných odpočtů úroků z hypoték je nutné podotknout, že je lze využít pouze na jednu hypotéku nemovitosti, ve které musí daný člověk bydlet, na rozdíl od právnických osob, které omezení uznání nákladů úvěrů nemají, a dostanou se tak nyní firmy do výhody oproti běžným občanům. Ti, co budou chtít náklady úvěru uplatňovat, to budou opět obcházet přes právnické osoby.

Každopádně jsem rád, že tento návrh zde je, věřím, že podpoří vlastnické bydlení, a jako Piráti ho podpoříme.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ss faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Španěl.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Dobrý den, děkuji, pane předsedající, za slovo. Ve druhém čtení už bylo toho hodně řečeno. Já bych chtěl jenom za SPD říct, že my podpoříme tentokrát všechny opoziční návrhy, protože zrušení odpočtů z úroků je skutečně nešťastná záležitost. Mohli jsme to omezit aspoň nějakou částkou, kterou navrhujeme my v našich pozměňovacích návrzích. Je mi líto všech opozičních poslanců, kteří se okamžitě zapojili do práce a vytvořili spoustu dobrých pozměňovacích návrhů, které, jak říkám, podpoříme tentokrát úplně všechny. A doufám, že to nedopadne jako ten vtip, kdy jsem říkal, že by se třeba dalo hlasovat o opozičních návrzích en bloc. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. To je z faktických poznámek vše. Zeptám se: Pan poslanec Skopeček se hlásí s faktickou, nebo s přednostním? Normálně do diskuse, z místa, dobře. V tom případě pan poslanec Luzar je na řadě.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní ministryně, dovolte mi, abych úvodem řekl jednu věc. Jsme ve třetím čtení a je asi nešťastné v tomto třetím čtení vést diskusi, která patří do druhého čtení. (Hovoří hlasitě, aby překonal hovory poslanců v lavicích, zvláště nejblíže řečnickému pultíku.) Sám jsem uvažoval, že se přihlásím do faktické na některé insinuace, které tady zazněly, na některé nepravdy, které tady byly opakovány, jako že tady tímto návrhem -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid v sále! Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: - jako že tady tímto návrhem vyřešíme otázku bydlení. Předřečníci mnohdy používali argument, že to je ten první střípek, že už dlouho po něm volali, aby vyřešili. Ale my dlouho tady voláme po tom, že je tady nedostatek bydlení. Že se prostě byty nestavějí, že jsou blokovány uměle, administrativně možnosti výstavby a že bytový fond, který tady byl, a jak tady zaznělo, po 30 letech prý zdevastovaný, ale většina občanů České republiky bydlí a bydlela v družstevním bydlení, bydlela v nájemním, obecním bydlení.

Nešťastná privatizace, která obecní bytový fond vymazala z mapy České republiky, a tady jsou výjimky a děkuji těm starostům, kteří odolali a nechali si bytový fond, který dneska představuje docela velkou oblast příjmů v obecních rozpočtech a pomáhá i zvelebovat tyto domy i řešit bydlení, pro ty na pravici, a ty příklady tady jsou a můžete se jít podívat do měst, jako je třeba Havířov, jako je třeba Ostrava-jih, je to možnost se na ně podívat, kdy 10 tis. bytů zůstalo v obci, kdy 5 tis. bytů zůstalo v obci, jak dneska tyto byty vypadají. Jsou v podstatně lepším stavu než ty zprivatizované bytové fondy. Fungují tam samosprávy a hlavně fungují tam i sociální byty za nízké regulované nájemné. Tyto byty neslouží spekulaci, tyto byty jsou a budou pro občany České republiky dostupné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP