(16.20 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Byl tady kritizován pozměňovací návrh. My jsme vyhověli té kritice, která zazněla na jednání poslaneckých stran, a po jednání s kolegy ministry jsme se snažili prostě maximálně rozepsat částky, samozřejmě zůstávají tam částky, my pracujeme na celé řadě dotačních programů. Ať už to byla podpora cestovního ruchu, podpora ubytovacích kapacit. Včera schválila vláda podporu kreativnímu průmyslu, samozřejmě čeká se na peníze. A celá řada dalších programů v oblasti podnikání, ale samozřejmě i v oblasti veřejného sektoru, kde počítáme s podporou zdravotníků, počítáme s podporou těchto oblastí a musíme tam mít dostatečnou rezervu. Ona nakonec ta rezerva 36 mld. je otázkou, jestli bude tak vysoká, protože ten propad příjmů je prostě odhadem.

A poslední moje poznámka, ať nezdržuji. Zaujal mě pan předseda Stanjura. Řekl, že ta pomoc má být rychlá, má být masivní a má být chytrá. Já netvrdím, že všechno bylo nejchytřejší, co jsme udělali. Určitě ne. To by bylo bez pokory a bez přiznání jakýchkoli chyb, a to by nebylo správné. Určitě byly věci, které jsme mohli udělat lépe. Mohli jsme je více promyslet. Omluvou nechť nám je to, že jsme to dělali ve velice krátkém čase. Ale stojím si za tím, že podpora byla rychlá, je rychlá a je masivní. A na to potřebujeme peníze.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Nemáte. (Hlásí se poslanec Kalousek.) Pane poslanče, vy se hlásíte na faktickou, ale s přednostním právem tím pádem, protože už jsme ukončili obecnou rozpravu.

Takže já nejdřív přečtu omluvy, protože se blížíme k závěru, a pak dostanete slovo s přednostním právem. Takže mezi 16.00 a 23.00 se do konce jednání z pracovních důvodů omlouvá poslanec Jan Richter. Paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová se omlouvá mezi 16.10 a 23.00 z rodinných důvodů. Pan poslanec Zdeněk Podal se omlouvá od 16.00 hodin do konce zasedání z pracovních důvodů.

Tak a nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, že jsem nejprve zmáčkl tu faktickou, protože já časově nechci překročit ten limit pro faktickou poznámku. Jenom reakci na paní ministryni.

Kdyby ta reakce byla skutečně rychlá a masivní, tak v ekonomice bylo dnes víc aktivní pomoci než 51 mld., což je tak asi 17 % slibu, který vláda učinila. Takže ta reakce nebyla ani rychlá, ani masivní. A kdyby byla rychlá a masivní, tak bych skutečně pro tu rychlou, masivní a jednorázovou pomoc možná zvedl ruku i pro deficit ve výši 500 mld. korun. Kdyby bylo zřejmé, na co to je, že je to rychlé, že je to masivní a především že je to jednorázové. Jenže vy ten deficit rozpouštíte do dlouhodobých závazků. Takže paní ministryně, příjemně nás překvapíte, když v srpnu neřeknete 400, ale jenom 300. A i těch 300 bude zločin. A míň jak 300 v tom srpnu neřeknete. A to, co dnes budete schvalovat, není jenom o dnešku a o deficitu roku 2020, ale o deficitech 2021 a 2022!

A já znovu opakuji, jsem přesvědčen, že paní ministryně v srpnu řekne 400. Když neřekne 400, budu příjemně překvapen. (Hovoří důrazně, emotivně.) Ale i když řekne 300, bude to zločin! A tohoto zločinu se vláda dopouští už tímto deficitem! A prostě vy, vy nemáte...Promiňte, já nechci říct, že nemáte, protože jste ještě nehlasovali. Ale vyzývám vás k elementární odpovědnosti k dětem. Prostě tahle země si může dovolit 500 miliard deficitu v letošním roce, ale nemůže si dovolit 500, 400 a 300. Vy tu zemi chcete zničit, pokud na tuhle trajektorii chcete jít! A já vás prosím, abyste to nedělali.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy proběhla závěrečná slova, takže budeme hlasovat o prvním z návrhů. Já zagonguji. (Žádost o odhlášení.) Tak, ano. Já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami... Myslím, že jsme se všichni přihlásili, kdo mohl.

Takže já tedy sdělím, o čem budeme hlasovat. Máme tady návrh pana poslance Kalouska na vrácení předloženého návrhu, navrhl tedy dopracování. Stejný návrh v podstatě přednesl také pan poslanec Bartošek a pan poslanec Klaus. Pan poslanec Kalousek ho ještě doplnil návrhem usnesení, o kterém však nelze hlasovat, protože v tomto bodě nemůžeme o usnesení hlasovat. Nicméně jsem byl požádán, takže ho jenom přečtu: Takže Poslanecká... aby to tady proběhlo nějak v klidu bez nějakých... Poslanecká sněmovna vládě vrací vládní návrh novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020 k přepracování - s nějakým doporučením. Je to krátké, taky jsem k tomu přihlédl. Výdaje snížit o 80 mld. korun, saldo snížit o 80 mld. korun, příjmy ponechat v navržené výši, návrh doplnit o makroekonomický rámec, termín 20 dnů. Podepsán M. Kalousek.

Takže všichni víme, o čem budeme hlasovat. Jo, bylo to přesný. Takže já myslím, že mohu zahájit hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 160 poslanců, pro 50, proti 86. Návrh na vrácení byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. A já se táži - navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování teď. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno 161 poslanců, pro 161, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Tak, žádný návrh nevidím.

Takže nyní tedy přistoupíme k posledním dvěma hlasováním. Za prvé je to, jsou to oba dva návrhy na zkrácení lhůty k projednání podle § 91 odst. 2 a 3.

 

A nejprve tady zazněl návrh pana poslance Bartoška, abychom zkrátili lhůtu o 50 dní.

 Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno 161 poslanců, pro 28, proti 16. Návrh byl zamítnut.

 

A teď tady máme druhý návrh a to je návrh pana poslance Jana Volného, abychom zkrátili dobu na projednání o 54 dnů.

 Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno 161 poslanců, pro 127, proti 28. Návrh na zkrácení o 54 dnů byl přijat.

 

A nyní jsme tedy projednali, vážené paní poslankyně, páni poslanci, stanovený pořad 52. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím, a uvidíme se tedy příští týden.

 

(Schůze skončila v 16.29 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP