(16.10 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Těm všem, kterým můj předřečník vzkazoval, že mají hluboko do kapsy a on pro ně chce něco udělat, tak těm všem chci říct, že pro ně chce udělat to, že si od každého z nich, kojencem počínaje, stoletým důchodcem konče, chce půjčit 50 tisíc korun, kde minimálně v polovině případů nám není schopen říci, na co si je půjčuje.

Opravdu si myslíte, pane poslanče Luzare prostřednictvím pana předsedajícího, že ti nejchudší a nejslabší mají chuť půjčit 50 tisíc korun na účely, které nedokáže rozklíčovat ani ministryně financí, protože sama říkala, že to prostě neumí? Já jsem to slyšel na tyhle uši.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní faktická poznámka - pan poslanec Leo Luzar. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Já bych jenom připomněl, jelikož jsem také už věkově pamětník, svému kolegovi vaším prostřednictvím, že si vzpomínám, jak jsem do schránky dostal takovou poukázku, jak jsme zadluženi a jak to hodlá napravit. A jaký byl výsledek, všichni pamatujeme. Ono to prostě není jenom o tom, říkat co bude, ale také co bylo. A je třeba se na to také podívat, jak z toho ven. A znovu opakuji, snažme se všichni, aby ten chleba opravdu byl levnější pro 10 milionů občanů a ne jenom pro někoho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní faktická poznámka pan Miroslav Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty. (V sále je velmi hlučno.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Na tu složenku si pamatujeme všichni, po vašem hlasování bude to číslo o 80 tisíc vyšší. Tohle chcete nadělit občanům České republiky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní vystoupí ještě v obecné rozpravě zpravodaj pan poslanec Jan Volný, zatím poslední přihláška. Prosím sněmovnu o klid. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Srdečně vás zdravím, kolegové a kolegyně, pane předsedající. Já vás tímto chci požádat o to, abychom po dohodě klubů z grémia zkrátili čas na projednání mezi prvním a druhým čtením na šest dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Na šest dnů, tedy zkrácení o 54 dnů. Chápu to dobře? (Souhlas.) Takže o 54 dnů, abychom se dopočítali správně potom.

Já se rozhlédnu po sále, zdali je ještě zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Ano, paní ministryně má zájem. Pan zpravodaj bude mít také zájem? Pane poslanče Volný, vy zájem nebudete mít asi. Budete mít zájem o závěrečné slovo? (Ne.) Tak paní ministryně, prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Slibuji všem, že budu stručná.

Já jsem nejdříve začala tím celý den, že jsem si dělala poznámky -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, já vás poprosím o klid, paní ministryně je dáma, tak ať ji slyšíme. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Dělala jsem si poznámky ke každému řečníkovi s tím, že budu reagovat, pak jsem se v tom trochu ztratila, protože se ta témata opakovala a byli bychom tady dlouho. Takže nebudu reagovat na každého z vás, nikoho oslovovat. (Hluk v sále neustává.)

Já oceňuji tu debatu, že byla poměrně, až na drobné výjimky, konstruktivní, věcná. Samozřejmě nesouhlasím s celou řadou věcí, které tady byly řečeny. Nebyla ani nijak útočná, jsem zvyklá na víc, asi už vypadám hodně sešle, takže to bude ten důvod. No, já bych -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím ještě jednou o klid. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Já bych chtěla říct, že ten schodek 500 miliard je nutné vnímat optikou toho, co všechno státní rozpočet sanuje. To znamená, že on sanuje nejen to, o čem tady dnes byla těch několik hodin řeč, ale sanuje propad příjmů a zvýšené výdaje ve zdravotnictví. Vezměte si, že platba za státního pojištěnce byla rekordně navýšena, tento rok jde o platbu, která bude větší o 26,5 miliardy, a rozhodla o tom tato Sněmovna. Pokrývá také část poklesu příjmů územně samosprávných celků, ať už je to ta plánovaná kompenzace obcím, současné plánované zvýšení výdajů na silnice II. a III. třídy, ale i nepřímo, pomoc zaměstnavatelům, OSVČ v regionech, podpora lázeňství a další programy, na kterých vláda na různých resortech pracuje, čímž udržuje samozřejmě zaměstnanost a spotřebu v daném regionu. A tím samozřejmě se zvyšuje i RUD a vyšší příjmy z RUDu, které jdou i do sdílených daní. Stejně tak je to u podnikatelů, OSVČ, domácností. To znamená, že ten schodek 500 miliard pravděpodobně bude odpovídat nakonec celkovému schodku veřejných financí, ale toto v tuto chvíli nejsem schopna ani potvrdit, ani vyvrátit.

Bylo tady hodně řečeno o veřejných financích. My jsme nedělali tentokrát makroekonomickou prognózu. Já jsem to několikrát vysvětlovala, my ji uděláme 10. srpna, potom tu poslední začátkem září, a bude probíhat standardní legislativní proces a standardní proces schvalování rozpočtu 2021. Bude tady několik týdnů debata. Já jsem ráda a děkuji této Poslanecké sněmovně, že schválila posunutí harmonogramu, ale v tuto chvíli to skutečně možné není.

Když se vrátím k veřejným financím, tak... (Odmlka pro trvalý hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, já vás požádám ještě jednou o klid, protože paní ministryně už asi neslyší ani sebe sama, takže prosím vás, umožněme paní ministryni, ať se v klidu vyjádří na závěr.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: OECD vydala před týdnem, nebo před 14 dny několik grafů. První z nich mě nepotěšil, protože odhadla propad růstu HDP v České republice jako pátý nejhorší, na minus 9,6 % HDP. To samozřejmě není potěšující zpráva, i když současně druhým dechem řekla, že růst v roce 2021 bude 7,1 plus, což samozřejmě - kéž by. Obojí, jak to jedno se nám zdá velmi negativní, tak to druhé zase velmi pozitivní. Ale současně vydala tři grafy, kde odhadla pro rok 2020 stav veřejných financí v České republice a úroveň zadlužení. A odhadla to - přesto, že ta míra zadlužení u nás roste, tak pořád nám přiznává třetí nejnižší zadlužení v rámci toho grafu, který předložila, což odpovídá tomu, že bychom měli třetí nejnižší zadlužení v EU, a zůstává nám i po tom navýšení, což je jasný znak toho, že všechny země jdou touto cestou. Jdou cestou toho si půjčit, zadlužit se. Ale my tím, že jsme vycházeli z velmi zdravých veřejných financí, z velmi dobrého strukturálního salda, tam jsme si vytvořili ty strukturální přebytky a díky tomu si tu pozici pořád udržujeme. Ten třetí graf nesouvisí přímo s rozpočtem, i když nepřímo ano, uznává nám nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie.

To, že jsme řekli, že se chceme proinvestovat, to není prázdné slovo. My jsme to konzultovali s kolegy, konzultovali jsme to s ministrem dopravy atd., panem vicepremiérem Havlíčkem, to znamená, to navýšení odpovídá reálnému stavu. Uvědomme si, že došlo k propadu soukromých investic. To znamená, je potřeba, aby zabral více veřejný sektor, aby pomohly kraje, města, obce. A to číslo - pane poslanče Skopečku - pro rok 2020 po zvýšení na téměř 200 miliard je 10,6 % celkových výdajů, což je zatím nejvyšší číslo od roku, tak jak se rychle dívám na svoje tabulky, od roku 2027.

Já jsem to skutečně už několikrát opakovala, ale neumím z té utracené vládní rozpočtové rezervy říct, a nevím, jestli vy byste toho byli schopni, co podle vás je špatně. Ta vládní rozpočtová rezerva, která čítala 78,8 miliardy, tak je to cílený program podpory zaměstnanosti, Antivirus, MPSV - 22,9 miliardy, nebo ochranné pomůcky - necelých 12 miliard, které šly samozřejmě i do krajů i do soukromého sektoru v té době, nikomu jsme to neúčtovali, dofinancování sociálních služeb - přes 5 miliard, COVID, nájemné atd. Prostě není tam položka, za kterou by si tato vláda nestála. I to oddlužení státních nemocnic. Protože kdy jindy ho udělat než teď? A určitě si vydechly tyto státní nemocnice a můžou se zaměřit na jiné věci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP