(17.00 hodin)
(pokračuje Benda)

To samé se týká problematiky, kterou tady zmínil pan kolega Michálek, a zase z jiných orgánů této Poslanecké sněmovny, zejména z oblasti kriminality mladistvých nebo osob těsně po dosažení věku zletilosti, tak tam ta kumulace trestů, kde několik nepodmíněných trestů najednou pak vede u nějaké banality k tomu, že je najednou uložen poměrně vysoký trest odnětí svobody, je pro ty lidi naprosto nesrozumitelná. A velmi rychle je vrhá do situace zejména v případě mladistvých a lidí blízkých věku mladistvého, kteří tomu vůbec pořádně nerozumějí a pak vám říkají: No tak já mám loupežné přepadení, za to jsem dostal podmínku, pak jsem ukradl kolo, a najednou mám trest natvrdo ve výši... A ti lidé už se nikdy do normálního života, nebo je velmi obtížné je vrátit do normálního života. Takže bych se velmi přimlouval za to, abychom se pokoušeli to, co říká pan kolega Michálek, vyřešit. Nevím, jestli se nám to úplně podaří, protože jsme opravdu v situaci druhého čtení, to znamená, příště můžeme hlasovat jenom ano-ne. Není to tak, že bychom mohli návrhy opravovat.

A tímto se dostávám k návrhu pana kolegy Bartoška, který jinak pokládám za dobré, že na problém upozornil a že se mu věnuje. Já jsem tady stále spíše rozhořčen na orgány činné v trestním řízení a na jistou míru alibismu, že se tváří - a tady budu chtít od paní ministryně zejména na půdě ústavně-právního výboru, nebo jestli je připravena, tak mluvit již v tuto chvíli, potvrzení, že to je tak, jak se píše v novinách. Že opravdu orgány činné v trestním řízení se tváří, že ty hrnečky s těmi Hitlery nelze stíhat, že kalendáře s nacistickými pohlaváry nelze stíhat. Já to pokládám za dost cynický a obskurní výklad, tvářit se, že to nejsou symboly a že to není proto, aby ti lidé byli propagováni, ale je to jenom proto, aby se ten kalendář nebo hrneček lépe prodával. Já to opravdu pokládám za velmi cynický výklad. A samozřejmě se tam dostáváme pak do té části problému, že když z toho vytrhneme, tak jak dělá pan kolega Bartošek, vytrhneme jenom problematiku nacistických symbolů, tak my máme stejně v trestním zákoně doposud postihovány symboly a představitele nacionálního socialismu. Stejně tak máme postihovány symboly a představitele minimálně sovětského komunismu, který nám tady po 40 let vládl. Zase se dostaneme do jisté míry diferenciace a řekneme: Tak když se budou smět prodávat kalendáře s Hitlerem a jeho pohůnky, tak ti budou stíháni, protože mají za sebou holocaust. Ale když už to bude Stalin, Berija a jejich vrazi, tak už to najednou nepůjde, protože nemají za sebou holocaust, ale mají za sebou jenom gulag.

Mně tato míra neobecnosti připadá vždycky lehce absurdní, ale přesto jsem rád, že pan kolega Bartošek na to upozornil. Byl bych velmi rád, abychom se bavili o tom, proč orgány činné v trestním řízení nejsou toto schopny efektivně postihovat, nebo mně to z jejich strany připadá opravdu jako trochu alibismus.

A poslední, k čemu bych ještě rád v té debatě, která tady zaznívala, jsou návrhy pana poslance Vymazala, resp. si myslím, že v podstatě celé vzniklé po nějaké dohodě v komisi pro kontrolu odposlechů. Tady máme skutečně velký problém, že my jsme před jedenácti lety v této zemi, když se začaly množit ony masové úniky odposlechů do médií, ale současně také dramaticky stoupaly počty odposlechů, tak než jsem tady protlačil Sněmovnou ten slavný náhubkový zákon, tak první krok, který se dělal, bylo právě v trestním řízení, kde se řeklo: Bude-li skončeno trestní řízení, je třeba informovat osoby, které byly odposlouchávány, a nebylo využito v trestním řízení, aby posléze měl Nejvyšší soud, samozřejmě všechno je skončeno, ale byl někdo odposloucháván a nebylo to k ničemu dobré. Aby měl posléze Nejvyšší soud možnost na základě stížnosti dané osoby rozhodnout, jestli ten odposlech byl, nebo nebyl povolen oprávněně.

A tady pan kolega Vymazal naprosto správně ukazuje na to, že máme tisíce odposlechů přikazovaných, šest až osm tisíc přikazovaných odposlechů ročně. A těch osob, které jsou informovány, kdyby to bylo rok dva zpátky, tak to samozřejmě chápu, ty případy ještě běží - ale platí to jedenáct let a těch případů, kdy jsou osoby skutečně informovány o tom, je procentíčko, zlomeček toho, kdy ty odposlechy byly nasazeny. A chceme-li mít efektivní - a dneska tady těsně po poledni o tom mluvil i pan kolega Blažek, o těch únicích a zneužívání informací uniklých orgánům činných v trestním řízení pro různé politické souboje. Chceme-li mít efektivní kontrolu nad tím, kdy a proti komu byly použity odposlechy, které nesloužily posléze jako podklad pro trestní řízení, pak si myslím, že je třeba, tak jak navrhuje pan kolega Vymazal, říct, je nějaká osoba v tom systému - a myslím si, že v tomto případě to má být státní zástupce, který má dbát na zákonnost přípravného řízení a kde je to jeho základní povinností a odpovědností -, která za to odpovídá a která odpovídá také za to, že osoby, proti kterým byly nasazeny odposlechy, nakonec tu informaci dostanou a mohou se pídit po tom, proč se tak stalo a zda to, že se tak stalo, bylo zákonné, nebo nezákonné.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě do obecné rozpravy s přednostním právem pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Krátká reakce na mého předřečníka. Pane poslanče, jak jsem na začátku uváděl, ono to nebylo jednoduché napsat do paragrafů tak, aby to bylo dostatečně srozumitelné. To znamená, tam jsou dva pozměňovací návrhy, kdy jeden je úzce vymezující se vůči nacionálnímu socialismu a ten druhý je širší a zabírá tu paletu - já to tady doslova přečtu, je to § 404a: Kdo vyrobí, podílí se na výrobě, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá, jinak zpřístupní nebo jinému opatří či pro jiného přechovává propagandistický materiál, jehož obsah je určen k podpoře hnutí, které směřuje či v minulosti směřovalo k potlačení práv a svobod a bude potrestán.

To znamená, ta definice je mnohem širší, tohle je pozměňovací návrh, který je potom ještě více rozpracován, a samozřejmě týká se to všech hnutí, která v minulosti směřovala k potlačení práv a svobod člověka. To znamená těch -ismů jsme měli v minulosti vícero a pamatuje to na všechny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ano, pan poslanec Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Pan kolega Bartošek v podstatě tou novou věcí rozpoutal širší diskusi. Teď přemýšlím, jak se z toho dostat ven. A samozřejmě pokud teď po ukončení druhého čtení to vezmeme do výboru ústavně-právního jako garančního, tak už toho tam moc nezměníme. Buď to přijmeme tak, jak on to načetl teď, ale bude to jenom ano/ne. Pak už nám nezbude nic jiného, než abychom v rámci třetího čtení potom požádali o vrácení toho tisku do druhého čtení, což samozřejmě by bylo asi zase složitější. Ale jsou to takové ty překvapující věci. Anebo - nejsem úplně takový znalec jednacího řádu jako první místopředseda Sněmovny doktor Filip, tak mi řekl, ještě tady je postup podle § 94 odst. 3 jednacího řádu. Ale to bychom pak museli načíst až v obecné rozpravě, ale to úplně nechci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP