(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jan Zahradník, připraví se Petr Třešňák. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, já se chci také ohradit proti tomu, co říkal kolega z hnutí ANO, který se samozřejmě z povinnosti a podle (nesroz.) zastává svého šéfa, pana premiéra.

Témata, se kterými já přicházím, to nejsou žádná politická témata, to není žádné politikaření. To jsou prostě velmi závažná témata naší budoucnosti, energetická soběstačnost a bezpečnost a samozřejmě to, co na nás teď padá z Evropské unie, Zelená dohoda pro Evropu, případně klimatické zákony. Pan premiér se vyjadřuje tak, že se chce soudit s Evropskou komisí. No, jestli to chce dělat bez podpory Parlamentu, bez široké podpory ve Sněmovně, to znamená nejenom se svými lidmi, které má tady v koalici, případně s komunisty, tak si myslím, že dělá velkou chybu. Když dává najevo, že ho ty věci nezajímají, nejde sem ani na rozbor jeho odpovědi, tak to já považuji za velmi špatné a připojuji se ke kritice pana předsedy Michálka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Zahradníkovi za dodržení času. Nyní pan poslanec Třešňák, připraví se pan poslanec Holomčík, také s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pouze prostřednictvím pana předsedajícího poprosím pana poslance Kytýra, jestli by si nevzal flash disk nebo v hard disk USB, nevím, něco takového, a nenatočil si na to audiovizuální záznam interpelací z 5. prosince 2019, protože tam uvidí, jakým způsobem pan premiér odpovídá na skutečně věcné interpelace. A abych se nezastával pouze kolegů Pirátů, tak namátkou. Ptala se tam tehdy paní poslankyně Kovářová, ptala se paní poslankyně Majerová Zahradníková, pan poslanec Čižinský, a ani na jednu z těch interpelací, což byly věcné interpelace, pan premiér neodpověděl. Pouze tady přednášel své politické proklamace. Takže neobviňujte opozici z toho, že interpelace využívá k jakýmsi politickým hrátkám. Byl to pan premiér, který takto využil interpelace 5. prosince loňského roku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Holomčík, připraví se Věra Kovářová. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Radek Holomčík: Já vám děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, my máme pověst - nebo pověst. Přečetl jsem si o Pirátech, že jsme anarchisté, že jsme nepřátelé parlamentní demokracie, a přitom když se na to podíváte, tak Piráti tady brání parlamentní demokracii před premiérem, který tím pohrdá. A mně přijde úplně neuvěřitelné, že v dolní komoře Parlamentu zaznívá to, že bránění těchto principů, které jsou naprosto zásadní, je mrhání časem. To není o tom, že pan premiér pohrdá opozicí. Na to má právo, byť je to špatně, ale on pohrdá celým Parlamentem.

Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, on pohrdá i vámi. Chápete to? To je ten problém. On pohrdá 200 lidmi, kteří mají mandát vzešlý z demokratických voleb. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní Věra Kovářová, připraví se Václav Votava, dále pan kolega Kytýr, Valenta a Jurečka. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Já jsem tolerance sama, ale upozorňuji, že faktická poznámka je reakce na vystoupení řečníka.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ano, tak já si dovolím zareagovat na pana poslance Kytýra prostřednictvím pana předsedajícího. Toho 5. prosince mně pan premiér trošku odpověděl a vyzval mě, ať mu přinesu seznamy základních a mateřských škol. Já jsem musela na Úřad vlády, protože se mi ho tady bohužel nepodařilo zastihnout.

O tom, jak říkáte, že bychom to měli řešit na jiných plénech, tak pan premiér mě několikrát vyzval, a myslím, že i jiné kolegy, abychom ho tady nezdržovali na plénu Poslanecké sněmovny a abychom si to s ním vyřešili v bufetu, takže tady máme nějaké řešení, ale přece jenom to jsou pak nějaké neformální rozhovory. A musíme říci, že některé interpelace nám přijdou od občanů, a oni předpokládají, že jejich dotazy my vzneseme na plénu. Takže si myslím, že se očekává, že oni očekávají, že pan premiér nám odpoví a že sem bude chodit. Tolik k vaší poznámce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové za dodržení času. Nyní pan poslanec Václav Votava, připraví se pan poslanec Kytýr. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já jsem velice rád, že pan kolega Michálek ocenil přítomnost pana vicepremiéra Hamáčka.

On se také obrátil na nás, jestli nám nevadí, že ministři nebo premiér nechodí na interpelace. Ale vadí. Mně osobně to vadí. Já budu mluvit za sebe. A vadilo mi to vždycky. Já jsem tady už nějaký čas v této Poslanecké sněmovně. Rozmohl se tady takový nešvar. Já tedy nejsem nějakým pravidelným interpelentem, ale pokud samozřejmě mám interpelaci připravenou a chci ji přednést a chci také odpověď, no tak také chci, aby tady ten ministr byl. Takže mně se to nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí. Asi je něco špatného tady, třeba v jednacím řádu Sněmovny.

Jinak samozřejmě interpelovat jak písemně, tak ústně je výsostné právo poslance a pan ministr nebo pan premiér by tady určitě na interpelace být měl a měl by odpovídat. A měl by odpovídat, i když se mu interpelace nelíbí, i když ho irituje, já nevím, jak bych to dál nazval, ale má odpovídat. Takže takto.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jaroslav Kytýr s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji, pane předsedající. Evidentně jsme se nepochopili. Já jsem tady ve svých slovech vůbec nezpochybňoval úlohu interpelací, jejich důležitost a nutnost o nich diskutovat ve věcných věcech. Proto si i vážím pana poslance Zahradníka prostřednictvím pana předsedajícího, protože jeho energetické téma bylo tady důležité a bylo významné se o něm zmínit a rád jsem si to poslechl.

Stejně tak jsem možná jeden z mála poslanců, který pravidelně na interpelace chodí, účastní se, a proto mi vadí, že naopak pan poslanec Michálek prostřednictvím pana předsedajícího zneužil toto fórum k politickému prohlášení a možná k osobnímu boji mezi opozicí a panem premiérem, protože toto prohlášení mě tady během interpelace vůbec neobohatilo, vůbec pro mě nemělo žádný význam.

Ale tím říkám, tak jak reaguji na všechny ostatní, že skutečně institut interpelací je důležitý a chápu, že každý poslanec - a já tento institut používám také - vznáší své dotazy, aby mu na ně bylo odpovězeno. Nebráním tady pana premiéra, ale je důležité v podstatě, abyste skutečně respektovali toto plénum, včetně koaličních poslanců, kteří sem chodí proto, aby diskutovali věcná témata, která v interpelacích zazní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Valenta s faktickou poznámkou, poté Marian Jurečka a Jakub Michálek. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se tedy musím připojit ke kolegovi Votavovi. Mně to také vadí, že sem pan premiér na interpelace nechodí. Osobně jsem zde měl odmítnutou písemnou interpelaci, čekal jsem na ni skoro rok, na její vyřešení.

Ale pana kolegu Hamáčka, místopředsedu vlády, bych také nepřechválil. Přede mnou tady vystupoval kolega Ondráček, který jasně řekl, že na jeho odpověď zde čekal pět měsíců, což také není úplně ideální stav. Takže nechvalme tolik tu vládu. (Smích a potlesk v sále.) Já si myslím, ano, samozřejmě, že tleskáte, je v pořádku. Ale jak to řešit? Tady kolega Michálek navrhoval jakousi mimořádnou schůzi. To přece nejde. My můžeme vládě v podstatě dávat doporučení, podněty, ale to je tak všechno. Pan Michálek jako právník by si měl uvědomit - tady něco hovořil o politologii, tak já mu přečtu rozhodnutí Ústavního soudu: Vztahy mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní jsou uspořádány na základě principu dělby mocí. Ústavní soud konstatuje: musí tyto tři moci existovat na sobě nezávisle, což neznamená, že by nebyly propojeny, ale musí být natolik samostatné, aby si jedna moc nemohla přisvojovat pravomoci ostatních. Tato vzájemná vyváženost všech tří mocí je základem dobrého fungování demokratického systému.

Podobné vyjádření obsahuje i nález Ústavního soudu, atd. atd. Z principu dělby moci vyplývá, že ani orgán moci zákonodárné, která je v parlamentní formě vlády dominantní, není oprávněn překračovat pravomoci dané Ústavou, tedy zasahovat do pravomocí orgánů jiných. Ústavní soud uvádí, že Poslanecká sněmovna nesmí jakkoli zasahovat do moci výkonné, s výjimkou podnětu resp. doporučení.

Takže pane kolego Michálku prostřednictvím pana předsedajícího, mimořádná schůze neřeší vůbec nic. I když (nesroz.) změny Ústavy tak, aby vláda byla povinná, respektive její členové aby byli povinni sem chodit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP