(10.40 hodin)
(pokračuje Michálek)

Já si dovolím připomenout, proč se o těch písemných interpelacích, s nimiž jsou poslanci nespokojeni, a nejsou to zdaleka všechny, vede rozprava na plénu. Je to proto, že pokud je argumentační rozpor mezi poslancem a členem vlády, tak o něm rozhoduje parlamentní plénum. Každý jeden poslanec má pak právo seznámit se jak s argumentací poslance, tak premiéra a posoudit, na čí straně je pravda. A velmi dobře všichni víte, že občas skutečně Poslanecká sněmovna vysloví nesouhlas s odpovědí. A to je skutečně základní a důležitý prvek parlamentní kontroly vlády. Vlády, která je Parlamentu odpovědná a která je od něj odvozena. Kdyby písemná interpelace pouze znamenala, že si poslanec a člen vlády vyměňují dopisy, pak teprve by tento institut neměl smysl. To už totiž máme všechno ošetřeno například v § 11 jednacího řádu, kdy poslanec má právo požádat o vysvětlení.

Zároveň představuje rozprava o písemných interpelacích možnost, aby se na plénum Sněmovny dostala důležitá témata a bylo možno o nich diskutovat, a tak, aby se to objevilo ve veřejném prostoru v rámci té parlamentní debaty, kde to jednací řád předvídá. Tak to funguje v mnoha parlamentech světa a tak to k parlamentu neodmyslitelně patří. Můžeme tady uvést, a já už jsem to udělal, řadu příkladů, proč se která interpelace neprojednávala, protože pan premiér nepřišel do práce, nebo se možná bál přijít do práce. Byly to zcela věcné interpelace, například v otázkách bydlení, slevy na jízdném pro invalidy, kdy došlo k velké nespravedlnosti. Máme tu již zmíněnou interpelaci v otázkách duplicity kontrol, která byla odsouvána šest měsíců, nebo sociálně vyloučené lokality. Čtvrt roku pan premiér nepřišel a potom ta interpelace skončila.

Já se teď chci obrátit na kolegy z řad ČSSD a KSČM. Předně musím začít tím, že bych chtěl poděkovat místopředsedovi vlády panu Hamáčkovi, že dneska na písemné interpelace dorazil. Já si myslím, že to je zodpovědný a správný přístup od člena vlády, který je ochoten odpovídat na otázky svých kolegů. A nikdo tady nemůžeme říkat, že pan vicepremiér Hamáček nemá nabitý program, neplní povinnosti, neúčastní se jednání po celém světě. To stejně jako premiér má tyto povinnosti a je schopen si ve svém programu najít místo i na Poslaneckou sněmovnu a na interpelace v Poslanecké sněmovně. Stejně tak chci poděkovat ministrům, kteří přišli na písemné interpelace. Možná pan vicepremiér Havlíček by mohl sloužit jako vzor, protože člen vlády, který dokáže řídit dvě ministerstva a k tomu ještě chodit na písemné interpelace, možná že on by měl být premiérem místo Andreje Babiše, když zvládne svoje povinnosti takto skvěle skloubit. (Potlesk z řad Pirátů.)

Takže kolegové z ČSSD a KSČM, vy nyní vládu podporujete, ale jinak jste mockrát byli v situaci, že jste sami potřebovali institut interpelace používat. Řada z vás ho používá i nyní. To vám nevadí, že ho pan premiér bezostyšně ignoruje? Že dokonce veřejně prohlašuje, že to nemá smysl a že sem chodit už vůbec nebude? Až budete třeba zase jednou na druhé straně a premiér vám řekne "na vaši interpelaci já odpovídat nebudu, na zákony kašlu, stavte se třeba na hlavu", bude už pozdě říkat, proč my jsme se tehdy nepostavili na obranu ústavnímu principu interpelací, dokud to jenom šlo. Byl bych rád, kdyby tady od představitelů ČSSD a KSČM zaznělo, jestli je podle nich neúčast 90 % v případě písemných interpelací v pořádku, anebo jestli se přihlásí k podpoře principu, že představitelé vlády mají dodržovat svoje povinnosti vůči Parlamentu, ať se jim to líbí, nebo nelíbí, tak jako to třeba dělá pan vicepremiér Hamáček.

A nyní se obrátím na hnutí ANO. My tady nechceme nikoho zdržovat, nechceme tady nutit Sněmovnu k desítkám hlasování o každé jednotlivé interpelaci. Nám postačí, když tu v rozpravě uslyšíme od hnutí ANO, třeba od předsedy Poslanecké sněmovny, že ctí principy parlamentní demokracie, které sliboval i Andrej Babiš ve své smlouvě s občany, že uznává odpovědnost vlády v Poslanecké sněmovně, a že by tedy všichni představitelé hnutí ANO ve vládě měli plnit své povinnosti vůči Parlamentu, tak jak to třeba dělá pan Havlíček, který tady sedí a je připraven odpovídat na dotazy poslanců.

Vím, že tady nikdo nemůže mluvit za Andreje Babiše, že sem bude chodit. Ale nepochybně zde můžeme slyšet deklaraci, že chodit na interpelace ústní i písemné se prostě má a že budou apelovat na předsedu vlády, aby zjednal nápravu. Několik našich poslanců tu v rozpravě může přiblížit konkrétní příklad toho, jak se na důležitá témata nedostalo jen a pouze proto, že premiér chodí (?), ale budeme trpělivě čekat především na vystoupení někoho z vládní koalice, kdo nám řekne aspoň to nejzákladnější, že zákony se mají dodržovat, že na parlamentní demokracii nám tu všem záleží a že se chceme vrátit k jejímu řádnému fungování a tomu, aby všichni představitelé vlády byli zodpovědní vůči Poslanecké sněmovně.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michálkovi. Nyní tedy je řádně přihlášen pan poslanec Adamec, ale faktická poznámka pana poslance Jaroslava Kytýra. Pane kolego, ještě chviličku, faktická poznámka má přednost. Pan poslanec Kytýr jistě dodrží čas vymezený k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji vám, pane předsedající. Já samozřejmě se omlouvám, v rámci normální diskuze já bych měl pouze jednu připomínku k panu Michálkovi prostřednictvím pana předsedajícího, a to že skutečně vlastně se tady diskutuje a řadu našich kolegů vlastně zatěžujete svými politickými prohlášeními. Myslím si, že ten institut interpelací má mít věcnou a obsahovou nějakou stránku, která nám nějakým způsobem přinese odpovědi na určité dotazy. A v tuto chvíli vlastně jak institut interpelací - podobně se bavíme o zneužívání technických poznámek k těmto záležitostem, kde místo abychom se bavili věcně, tak skutečně se to zvrhává do politických prohlášení, kterým nás zbytečně tady zatěžujete. Byl bych rád, kdybychom skutečně tuto záležitost mohli mít na nějakém jiném plénu, než abychom tady ztráceli čas těmito záležitostmi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji za dodržení času. A musím říct, že jsem nechtěl zneužít jednací řád, ale pan kolega Adamec bude muset teď posečkat mnohem déle, protože jsem to tušil, že jedna faktická poznámka vyvolá i další. Budu tedy vyvolávat pořadí faktických poznámek. Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Jan Zahradník, Petr Třešňák. Tak, pánové. Pan kolega Bartoš nyní. Faktické poznámky.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, dámy a pánové. Já zdravím piráty, kteří jsou tady v hojném počtu, protože mají své interpelace.

Já bych poprosil pana kolegu prostřednictvím pana předsedajícího - vždyť to tak není. Ty interpelace jsou velmi konkrétní. Já mám problém se s panem premiérem třeba teď sejít. Měli jsme se sejít koncem března, teď dohadujeme schůzku na téma exekuce.

Já se chci zeptat na spoustu věcí, na které premiér, který chodí selektivně do debat do médií, takže já jsem se s ním mohl potkat všeho všudy dvakrát ve veřejné debatě, jednou byla nějaká superdebata, který prostě dává své vzkazy přes média. Je pravda, že se občas s některými poslanci sejde nad konkrétním tématem. Kde jinde se tedy můžeme my ptát na velmi konkrétní dotazy? Jakub Michálek tady hovořil - budoucnost českého předsednictví EU - nemáme odpověď. Vyloučené lokality - nemáme odpověď. Věci dostupného bydlení, kde neexistuje koordinace mezi jednotlivými ministerstvy - nemáme odpověď. Evropské dotace, vyjednávání o rámci evropských dotací jste nám zařízli na klasické jednání Sněmovny, nezařadili jste tento bod. Kdy jindy se mohou poslanci obracet na premiéra než v momentě interpelací, a to jak písemných, tak ústních?

My zde hovoříme, že tu premiér není. My bychom byli rádi, kdybyste vy jako poslanecký klub zařídili, aby premiér odpovídal, aby sem na ty interpelace chodil, aby to nebyla jedenáctiprocentní účast docházky, což je skutečně žalostné, anebo aby byl aspoň tak taktní, když si někde vyhazuje z kopýtka nebo dělá kampaň, ať si v momentě, kdy tady máme téměř 20 poslanců za Piráty s interpelacemi, nedává skrze svůj tým na Facebook fotečky - právě teď na Karlštejně, právě teď v Litvínově na hokeji. Vždyť to je výsměch.

Já jsem výrazně tedy mladší než pan premiér, ale dovolím si říct, že i mě to uráží, a to nejsem žádná citlivka. Tak to tady neobracejte prosím vás proti tomu, že my tady zdržujeme. Děkuji. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Michálka. Máte slovo k faktické poznámce, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom reagovat na to, že to neřešíme na jiných fórech. Vždyť jsem to říkal v tom svém projevu, že jsme to řešili na grémiu Poslanecké sněmovny před měsícem. A od té doby se vůbec nic nestalo. A vy tady říkáte, že tady neřešíme podstatné věci, ale to vám nepřijde jako podstatná věc, jako zásadní problém, že v 90 % případů premiér nedorazí na písemné interpelace a místo toho obdivuje Karlštejn? Já jsem také byl na Karlštejně a Karlštejn je samozřejmě super. Ale byl jsem tam ve svém volném času, o víkendu, s přítelkyní, a ne že si tam budu jezdit během písemných interpelací, to přece takhle nejde.

Takže to, že premiér nechodí na písemné interpelace, je zásadní problém. Tohle je ten problém, který tady řešíme, a na něj je navázáno to, že samozřejmě nemůžeme probrat milion věcných témat, která bychom jako poslanci chtěli řešit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP