(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A s faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Rád bych doplnil pana předsedu Faltýnka - nebo řídit několik ministerstev najednou. Ale ty konce...!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další přihlášku do rozpravy nemám. Hlásí se prosím někdo z místa do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím. Závěrečná slova. Má zájem pan navrhovatel? Má, takže pan poslanec Profant závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já děkuji za debatu. Já nechci uvádět žádné nové argumenty, protože to považuji za neférové. Nicméně chtěl bych ještě zopakovat jednou, že ten návrh počítá se zachováním současné cesty a přidává zjednodušenou cestu pro ty, kteří o to mají zájem. Každý si může zvolit, jestli chce jednodušší cestu bez dalších zúčastněných osob, kde jenom vyplní dané náležitosti, sežene podepsaná prohlášení a podobně a vše bude fungovat, může to udělat vzdáleně, např. ze zahraničí, anebo jestli má nějaká specifika, popřípadě to jenom chce řešit postaru.

Samozřejmě, v čem se asi trošku míjíme, je to zaměření. My samozřejmě tímto návrhem nemíříme na některé jakoby tradiční podnikatele, ale spíš na moderní start-upy. V České republice v posledních letech vyrostlo několik tzv. jednorožců. Start-upy s hodnotou nad miliardu. Ne, jednorožců ne. Miliardu dolarů. A já jsem velmi rád, že jsou takoví schopní a podnikaví lidé. A přesně tyhle start-upy vznikají dost často ve velmi jednoduchých, malých podmínkách a každá byrokratická překážka je pro ně zbytečná. A zároveň se rozhodují, jestli ten start-up nezaloží v jiné zemi, protože to pro ně nemá příliš velký význam, v které zemi jsou, v které zemi daní. Tím, že my těmto lidem vyjdeme vstříc, stejně jako jim vyšlo vstříc například Estonsko, tak nebudou odcházet. Jinak budou odcházet. Budou ty start-upy budovat jenom za účelem toho, aby je v Americe prodali, a ten kapitál vlastně zmizí. Ta firma tady nadále nebude zaměstnávat lidi a podobně, což si myslím, že je velká škoda. Byl bych rád, abychom tyto lidi neignorovali, abychom jim vyšli vstříc, posunuli se například k tomu Estonsku z toho našeho 134. místa a cílili na přední příčky pozic v tom žebříčku Doing Business Světové banky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To bylo závěrečné slovo. Pan zpravodaj chce se závěrečným slovem? Ano, prosím, pan poslanec Fridrich, který je zpravodajem. Máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Děkuji vám za slovo. Za prvé já bych chtěl říct, že jsem panu předkladateli tady vůbec nic nevyčetl. To bych si nikdy nedovolil. A považuji to za normální diskuzi. Prostě máme odlišné názory a vznášíme argumenty. Takže o žádné výčitky nešlo.

Za druhé. Chtěl bych říct, že padlo tady 134. místo, kde jsme na žebříčku ve světě. Ano, je to pravda. Ale je potřeba si uvědomit, že tam je započteno i zakládání účtů, zřízení sídla firmy a také registrace DPH. Znovu opakuji to, že i z mých praktických zkušeností je i dneska možné založit firmu za jeden den a rozhodně k tomu nepotřebujete žádné známosti nebo nějaké široké kontakty. Ten návrh se specializuje pouze na jednu oblast a tou je volná činnost. Čili rozhodně se nejedná o to, že by to pokrylo celé podnikatelské spektrum.

A já bych chtěl říct jednu věc, která mě vedla k tomu, abych ten návrh na přepracování vedl. My se tu pořád bavíme o tom, jak je to složité tu firmu založit, co může udělat stát, jak to bude fungovat. Ale já jsem z podnikatelského prostředí, prožil jsem tam celý život. A pro mě ten klíčový argument je ten, jak budete věřit firmě, která je založena bez účtu v bance, bez koruny na účtu a bez sídla společnosti. Já bych tedy s takovou firmou rozhodně žádný kontrakt neuzavřel.

A argument, že koruna není žádný garant. Ano, to je pravda, z hlediska peněz není. Ale z hlediska toho, že vás banka prověří a banka vám ten účet založí, tam ta garance už pro vás je.

A ať už nezdržuji, protože jak už všichni tady kolegové řekli, všechno bylo řečeno, jenom srovnám stávající stav s tou navrhovanou úpravou. Takže platná úprava: Notářský zápis, živnostenské oprávnění, banka, souhlas se sídlem. Návrh, který tady byl předložen, je společenská smlouva přes internet, třeba doma v neděli v půlnoci. Ale pak živnostenské oprávnění - banka souhlas se sídlem, pokud chcete podnikat, a pokud chcete být důvěryhodní na trhu. Takže ten jediný rozdíl, který tu je, je mezi tím notářským zápisem tím elektronickým založením. Obojí je schopné člověk stihnout za den. A podle mě ta důvěra mezi podnikateli má mnohem větší váhu.

Takže já znovu navrhuji, aby tento návrh byl vrácen k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To bylo závěrečné slovo pana zpravodaje. A jak jsme slyšeli, tak zde zazněl návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. To je návrh, se kterým se nyní vyrovnáme hlasováním. Já jsem přivolal poslankyně a poslance do sálu a nyní jsem vás všechny odhlásil na základě vaší žádosti. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Děkuji. Jsme připraveni na hlasování.

 

Hlasujeme tedy o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 208, přihlášeno 159 poslanců, pro 84, proti 70. Návrh byl schválen. Tento návrh je vrácen navrhovateli k dopracování.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli. A s přednostním právem pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Takže já myslím, že se to teď v praxi ukázalo, jakým způsobem se dodržují volební sliby. A vyzývám vládu, aby nám poslala připomínky k tomu, jak ten návrh máme přepracovat, co konkrétně se tam má změnit, abychom mohli co nejrychleji ten návrh předložit zpátky do Poslanecké sněmovny, tak aby byl schválen během tohoto volebního období a aby na něj nemuseli čekat občané další roky a roky, a platit každý rok těch 150 milionů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní omluva. Paní poslankyně Monika Červíčková se omlouvá z dnešního jednání v době od 18.15 do 19 hodin z důvodu jednání.

 

Na řadě je bod

 

176.
Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 652/ - prvé čtení

K tomuto tisku jsme obdrželi stanovisko vlády jako sněmovní tisk 652/1. A já teď prosím paní poslankyni Lucii Šafránkovou, aby se za navrhovatele ujala slova a představila nám předložený návrh. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP