(14.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já poprosím všechny o klid v sále. Prosím, zaujměte svá místa. Děkuji.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. A týká se to opravdu velkého počtu lidí, a to včetně i těch lidí, rodin a domácností, které nemůžeme označit jako ty, kteří zneužívají systém sociálních dávek. Jsou to lidé, kteří pracují. Bohužel jsou to lidé dost často velmi nízkopříjmoví, sociálně ohrožení, jsou na hranici chudoby.

Já tady mám několik konkrétních důvodů, které bych tady chtěl zmínit, proč žádám o to, aby tento bod byl zařazen, aby o tom poslanci byli informováni, mohli se k tomuto záměru vyjádřit, protože registruji, že i v rámci projednávání tohoto materiálu v mezirezortním připomínkovém řízení jsou k tomuto materiálu velké výhrady z ostatních ministerstev, jako je Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, Ministerstvo zdravotnictví, ale i další rezorty.

Je tady navrhován takový ten bohulibý bod, a to je, že v případě absence dětí nad sto hodin při školní docházce by se tento příspěvek nevyplácel. Není dořešena otázka, jakým způsobem k tomu budou přistupovat lékaři, jaké budou uvádět důvody té zdravotní absence. Není tady dohoda s tím zdravotním sektorem. Je tady také evidentní, že MPSV v tento okamžik rezignuje na přípravu opravdu systémového nástroje, a tedy řešení problematiky sociálního bydlení včetně legislativní podpory v této oblasti. A my tady víceméně tímto návrhem, který paní ministryně Maláčová teď tlačí, dosáhneme toho, že tu dávku sice dostane méně lidí, ale včetně seniorů, a pak začne opravdu ten zákon lidi uvrhávat do chudoby, a do chudoby bez přístřeší, a bude je vyhánět na ulici.

Bohužel paní ministryně nedbá těch opravdu racionálních připomínek, které tady jsou od zástupců Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, kdy starostové upozorňují, že toto není řešení, je to jenom přehození problému na úroveň starostů, primátorů, na úroveň komunální, na úroveň obcí. Samozřejmě i ten nový návrh způsobu výpočtu této dávky je velmi zvláštní, protože nově by měla být dávka na bydlení stanovena na základě... (Hluk v sále trvá.) Já se omlouvám, pane předsedo, je to opravdu velmi těžké tady...

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Opakovaně vás žádám o klid v sále! Máte-li něco k řešení, prosím, běžte do předsálí. Už začala schůze. Prosím o klid!

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Nově by měla být dávka na bydlení stanovena na základě průměru 10 % nejnižších cen nájemného v dané obci. Například v Litvínově se tak pro stanovení výše nové dávky počítá s nájemným maximálně 10 korun metr čtvereční. V některých obcích jsou to pouhé 3 koruny za metr čtvereční a cena v Liberci se počítá s částkou 84 korun za metr čtvereční. Tržní nájem je přitom dvakrát vyšší.

Důsledek takovéhoto opatření může ohrozit 60 % současných příjemců příspěvku na bydlení, v době rekordně rostoucích nájmů si výrazně pohorší a strop dávek bude nižší, než je jejich nájemné. To prostě je opravdu výrazné zhoršení té situace. A znovu opakuji, pro lidi, které nemůžeme označit jako zneužívače dávek a příspěvku na bydlení jako takové. Je to tu také v situaci, kdy tady máme kauzy v poslední době, kdy maminky s dětmi pro relativně drobné porušení některých podmínek, při tom že chtějí uživit svoji rodinu, jsou to samoživitelky, tak jim hrozilo to, že se ocitnou na ulici. To jsou další případy, které v tento okamžik by znamenaly, že tyto ženy samoživitelky, byť mají snahu pracovat, by velmi rychle na té ulici skončily.

Takže já bych chtěl poprosit, kdyby tady kolegyně poslankyně, poslanci podpořili návrh zařazení tohoto bodu, abychom si mohli vyslechnout ten záměr paní ministryně, jak v této oblasti chce dále postupovat, a abychom také se mohli bavit o tom, jak tento problém opravdu ve své podstatě řešit, nikoliv špatnou cestou řešit důsledky a přehazovat ten problém především na starosty měst a obcí v České republice. Děkuji za podporu tohoto návrhu. A dovolím si jej navrhnout zařadit na dnešní jednací den po bodě č. 125. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak děkuji. Hlásil se s přednostním právem pan předseda Chvojka. Nicméně další přihláška do pořadu schůze je paní předsedkyně Pekarová Adamová, ta má také přednostní právo. Takže až po ní, pane předsedo. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já vás chci také požádat o zařazení nového bodu na program této schůze. Minulý týden, poměrně v tichosti, bez nějakého většího zájmu, vláda schválila žalobu na Evropskou komisi. Tento bod, který byl teď už překryt prachem mnoha dalších událostí, které se dějí ať už na Ministerstvu dopravy, nebo pivní pěnou, a ohledně debaty, jak vlastně účtujeme DPH, je ale velmi zásadní a my bychom podle mě neměli dovolit to překrytí právě těmi novými událostmi.

Vláda sice tvrdí, že jí jde o princip - pan premiér Babiš, který nebyl v tu chvíli na hlasování, tak říká, že to není jeho záležitost, že to je otázka právníků. Nicméně my jako Poslanecká sněmovna vůči vládě dle Ústavy článku 68 máme samozřejmě pravomoc kontrolní, resp. vláda je nám dle tohoto článku odpovědna, a my máme tedy právo se ptát na to, proč takto rozhodla a zda skutečně vnímá jako zájmy České republiky zájmy jedné firmy, jednoho holdingu - holdingu Agrofert. Zda mezi těmito zájmy už dala rovnítko. Myslím si, že bychom měli tedy vést diskuzi nad takto závažnou věcí a neměli bychom to přejít bez povšimnutí. Ten zásadní vzkaz, který jsme tímto dali svým partnerům v rámci Evropské unie, dala vláda a my máme možnost se od něj jako Poslanecká sněmovna distancovat. Buď to můžeme tedy přeložit tak, že na byznys premiéra se sahat nemá, to si nenecháme jako Česká republika, anebo se můžeme vyjádřit jako Poslanecká sněmovna k tomu, že se distancujeme a že střet zájmů, který byl jasně konstatován u Andreje Babiše, nevnímáme jako věc, s níž souzníme. (V sále je trvalý hluk.)

Ministři za sociální demokraty už se vyjádřili v rámci toho hlasování. Ale my všichni ostatní, kteří nejsme členy vlády a kteří jako Poslanecká sněmovna máme právo se ptát, bychom měli tímto vyjádřit své postoje. A vy se můžete samozřejmě v rámci té debaty pak také ministrů ptát na to, co je k takovému hlasování vedlo a zda by tak hlasovali, i kdyby se týkala tato problematika jiné firmy než přímo holdingu Agrofert. Asi si všichni nějak odpovídáme na tuto otázku. Ale mě by zajímala odpověď právě těch odpovědných. A proto se chci tedy -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším. Potřetí v pořadí vás prosím všechny o klid v sále, a abyste už zaujali svá místa.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Proto bych vás ráda požádala o zařazení nového bodu na schůzi, a to konkrétně na zítřejší den, zítra odpoledne jako první bod. Ten bod by měl název Postoj Poslanecké sněmovny k žalobě České republiky na Evropskou komisi ve věci dotací pro holding Agrofert. Věřím, že i vás zajímá celá řada věcí v souvislosti s touto žalobou a budete mít zájem se ptát poslanců z vládních stran, resp. zejména ministrů z vládních stran. A věřím tomu, že tedy nám záleží na tom mít i možnost se k tomu sami vyjádřit, a nikoliv mlčením tento postup vlády vlastně odsouhlasit. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Chvojka. Poté s přednostním právem pan předseda Stanjura a přihlásil se s přednostním právem pan ministr Toman.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl reagovat na ten návrh pana předsedy Jurečky. Já bych ho chtěl vetovat jménem dvou poslaneckých klubů, ČSSD a hnutí ANO, a to s celkem jednoduchého a prostého důvodu, logického snad i. Ten návrh je teprve v mezirezortu. Ano, mluví se o něm hodně, ale přece jenom víme, že to, co je v mezirezortu, ještě ani do Sněmovny nemusí přijít, pokud vůbec, anebo tam může přijít s velkými změnami. Pojďme si nechat tu debatu, pokud sem ten návrh přijde, na první čtení, na čtení druhé nebo třetí. Ale toto mně přijde celkem předčasné a zbytečné. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP