(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Faktická poznámka - pan poslanec Kalousek. Připraví se paní poslankyně Langšádlová, poslanec Jurečka.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji ministrovi kultury za emotivní vystoupení. Je vidět, že už asi chodí trénovat do Národního divadla nebo někam. Můžeme si udělat seminář na rok 2011, můžeme si udělat seminář na situaci, kdy nám opravdu nic jiného nezbývalo, abychom přesvědčili trhy, že nám půjčovat mohou. Ale prosím, klidně adresujte kritiku, chcete-li se bavit o tom, co bylo. Já se bavím o tom, co bude. A vám je to úplně jedno, co bude, protože ta udržitelnost je v podstatě minimální.

To, co mě na vás fascinuje, kolegové z vládních stran, je to, že dokážete jedněmi ústy vyčítat tehdejší vládě obrovské deficity v dobách krize a současně tu drzost, že jsme si dovolili šetřit. Nechtěli byste si přestat protiřečit alespoň tím, že byste vyčítali jenom tu jednu věc? Protože kdybychom tolik nešetřili, jak jste nám vyčítali, tak by ty deficity byly větší. Anebo jsme tedy měli šetřit ještě víc, a pak jsme neudělali takový dluh. Ale vyčítat obojí může jenom tak totálně nekompetentní osoba jako jste vy, pane ministře kultury.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další v pořadí je pan poslanec Marian Jurečka, připraví se pan ministr Lubomír Zaorálek a pan poslanec Pavel Žáček.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já tady teď vystupuji v rámci faktické poznámky na vystoupení pana ministra Zaorálka. Myslím si, že nikdo mě nemůže nařknout, že bych měl nějaké důvody hájit pana kolegu poslance Kalouska, který v minulosti o mně hovořil jako o pasáčkovi vepřů, o traktoristovi a podobně.

Já si myslím, že tady nikdo vzájemně mezi sebou nemáme v této Sněmovně právo říkat komukoliv jinému, že nemá právo vystupovat k nějakému materiálu, který tady Sněmovna projednává. Ten mandát, který tady máme, nám dává tu svobodu a možnost, abychom se tady svobodně vyjadřovali. A i já, byť v politice jsem relativně krátkou dobu, si uvědomuji, že za těch šest let, co tady jsem, jsem také udělal věci, které nebyly správně. Ale přece klíčové je to, že jestli jsme udělali chyby, tak se z nich můžeme poučit a neopakovat je. Umění si tu chybu přiznat, to dělá velikost politika a člověka. V politice to platí obzvláště, protože v dnešní PR marketingové době umět jako politik říci "já jsem se spletl, pochybil jsem, omlouvám se", no, to se dneska nenosí.

Ale myslím si, že to, co tady říkal pan kolega Kalousek ve svém poměrně dlouhém projevu, já jsem ho poslouchal, má určité ratio z pohledu do budoucna. Chyby se staly a pojďme se podívat - a teď se obracím i na pana kolegu Zaorálka prostřednictvím pana předsedajícího, byť nemusím - tak také on a jeho politická strana udělali určitě v minulosti chyby, které by rádi neopakovali. A o tom přece má být ta politika, abychom se na tom tady dokázali pokud možno shodnout a hledat řešení, aby se to v budoucnu nestalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr Zaorálek. Připraví se pan poslanec Žáček. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Já bych chtěl jenom dopovědět stručně, že bych chtěl ujistit pana Kalouska, že já cítím odpovědnost za to, co schvaluji, i za to, za co se tady dnes stavím a co navrhuji.

Chtěl bych mu také říci, že nemá pravdu ani v tom, když mluvil o té neudržitelnosti penzijního systému. Já prostě musím říci, že si myslím, že tohle je legenda, co tady vyprávěl. Mluvil o roku 2030. Já bych vám chtěl sdělit, že penzijní systém je něco, co je dynamické. Víte, že ve vývoji i demografie se předpokládá, že tam bude v určitém okamžiku pokles, ale pak bude zase vzestup. To znamená, tam jde o to, aby se překonalo určité období. Viděl jsem analýzu, která ukazovala, že to může znamenat, že náklady státního rozpočtu nebo HDP se zvýší třeba z 9 % na 12 %, to znamená, to je růst o 3 % nákladů HDP, velikosti HDP vyplácených na penzijní systém, což je ovšem růst, který dnes má celá řada zemí světa. To znamená, není pravda, že systém je neudržitelný. Všechno záleží na vývoji ekonomiky a my nemůžeme v této chvíli předpovídat, co bude ve světě v roce 2030. To znamená, penzijní systém bude prostě udržitelný tím, že v normální fungující ekonomice bude schopnost náklady pokrýt. Ten systém je chvilku v deficitu, chvilku je v přebytku. Teď je zrovna v přebytku. Takhle se to vyvíjí. Když je deficit, tak se to pokrývá ze státního rozpočtu. Ale vždycky se to dá udržet. To znamená, není pravda, že je neudržitelný. To je mýtus. Prostě náklady se pokryjí z rozpočtu. Když ekonomika roste, tak to poroste.

Mně prostě jde o odpovědnost. A já se ptám pana Kalouska, kde byla jeho odpovědnost, když schvaloval rozpočty k těm lidem, kteří potom žili bez peněz a kteří žili z ruky do huby. Tak to je jeho nedostatek odpovědnosti. A já tvrdím, že já když pro tento rozpočet budu hlasovat, tak vím, co dělám, a je to naprosto odpovědné. Přál bych si, aby on tou odpovědností tady tak často nemával.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Pavel Žáček, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já jsem příznivec historie, velmi se o ni zajímám, a proto vím, že každý příměr kulhá. Jestli nám pan ministr chtěl naznačit to, co se dělo s Winstonem Churchillem po Gallipoli, to jest, že se stal premiérem Velké Británie a uhájil Velkou Británii a svobodný svět proti nacismu a posléze byl spoluvítězem druhé světové války - tak vy nás varujete před tím, že pan kolega Kalousek se v budoucnu stane premiérem České republiky, nebo jak tomu mám rozumět?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane ministře české vlády Zaorálku, vy jste tady řekl, že zbytečně straším, že nic z toho o udržitelnosti systému není pravda. Tak si prosím vás, pane ministře české vlády, vezměte dokumenty české vlády. Já jsem si to nevymyslel. Vezměte si studii udržitelnosti, kterou má česká vláda, vezměte si konvergenční program, což je dokument české vlády, který na konci dubna poslala vláda do Evropské komise. Nalistujte si tam stranu 26 a tam uvidíte graf, který se od roku 2030 začíná propadat do neřešitelných problémů. To jsou dokumenty vaší vlády.

Kde berete tu drzost tady říci Poslanecké sněmovně a veřejnosti, že to není pravda, když je to v dokumentech vaší vlády? To je ta vaše neodpovědnost. To je ta vaše neodpovědnost vůči občanům v roce 2030. Tu krizi občané České republiky přestávali možná složitě, ale přestáli. Nikdo nebyl bez důchodu a nikdo nebyl bez odpovědné zdravotní péče. Když se s těmi systémy nic nestane, tak je vrhne tahle rozpočtová politika do situace, kdy opravdu dostupná zdravotní péče nebude a kdy si o důchodech dnešní generace čtyřicátníků bude moci nechat zdát.

A vy tady mluvíte o neodpovědnosti, že jsme se chovali šetrně, a o vaší totální neodpovědnosti, že i když vaše vláda ví, jak se ty systémy budou vyvíjet, tak vy tady lžete veřejně a lžete lidem, že se nemusejí bát, i když vaše vláda má úplně jinou dokumentaci. Tak tohle je ta vaše odpovědnost. Já vás ujišťuji, že za těch dvacet let, možná ještě budete na světě, vy budete mít našetřeno, ale ti nejchudší na tom budou díky vaší politice špatně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan ministr Zaorálek. Připraví se pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Je třeba používat mírných slov. Takže já nebudu říkat "lžete". Prostě je to nepřesné, co jste řekl, pane kolego, protože ten dokument, který citujete a o kterém píšete, tak tam není napsáno, že se ten systém ocitne v neřešitelné situaci. Ten celý dokument mluví jenom o tom, že pokud se to bude vyvíjet, budou se muset přijmout určitá opatření. Přesně ta, o kterých jsem tady mluvil. Například v případě, že by se to ocitlo v tomto deficitu, tak to bude řešit státní rozpočet zhruba růstem HDP z 9 % na 12 %. To znamená, mluví se tam o tom, že se to bude muset zaplatit po určitou dobu, než se situace zlepší. Dokonce se tam mluví o tom, že pak demografický vývoj bude příznivější. To znamená, že tam se jenom konstatuje, pokud tato situace takto nastane, bude muset vláda přijmout opatření a bude muset najít způsob, jak to po určitou dobu vykrýt. To je celé.

To, co jste vy řekl, že to je neřešitelné, je nesmysl. Proto tvrdím, že to je udržitelné. Prostě normální zodpovědná vláda a fungující ekonomika to samozřejmě vyřeší. Takže ta nepřesnost, které se dopouštíte, je osudová.

A nepoužívejte tak silných slov. Nekřičme na sebe tady, že lžeme. Já se snažím to popsat přesně. Respektujte i mě, že já čtu ty dokumenty a že se je tady snažím přesně interpretovat. Nemlaťme se po hlavě. Mluvme klidně a mluvme přesně. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan předseda Stanjura, připraví se pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za prvé chci ocenit, že s ministerskou funkcí jsme objevili a vrátil se starý dobrý Lubomír Zaorálek, který na nás řve z plných plic - mně to nevadí - a pak říká "mluvme klidně, nekřičme na sebe". Ale mně to fakt nevadí, já mám radši tuhle jeho polohu a politickou vášnivou debatu než takové odevzdané ticho. To určitě ano. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP