(18.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy, podle sněmovního tisku 301/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 301/7."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 26. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali, pro bylo 59, proti 79.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 301/5."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 27 přihlášeno 166 poslanců, pro 160, proti žádný. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji paní senátorce a končím projednávání tohoto tisku.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se... Tady se mi někdo přihlásil do rozpravy. Dobře, to už je k tomuto bodu. Je to bod číslo

 

316.
Stanovisko Poslanecké sněmovny k současné situaci na turecko - syrské hranici

Tento bod byl po dohodě poslaneckých klubů navržen grémiem. Dohodli jsme se s panem místopředsedou Pikalem, že sice by se měl slova ujmout zástupce navrhovatelů, jímž jsem byl určen já, ale nejprve vystoupí jako zpravodaj pan poslanec a místopředseda Sněmovny Pikal, protože má připravena usnesení. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane předsedající za slovo. Je tomu skutečně tak. Chtěl bych poděkovat jak grémiu, tak Sněmovně, že zařadily tento bod, a všem, kteří se dělně podíleli na nalezení tohoto shodného návrhu usnesení, které jsme skutečně byli schopni vypracovat poměrně rychle, rychleji, než Sněmovna dokázala projednat otevírací dobu o státních svátcích. Já vás seznámím s tímto návrhem usnesení a potom už nechám prostor ostatním řečníkům. Byla shoda na tom, že z každého klubu by měl vystupovat toliko jeden. Věřím, že to zvládneme dodržet, jinak budeme jednat, dokud se tento bod neprojedná.

Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna

1. vyjadřuje solidaritu se syrským obyvatelstvem, jehož velká část žije ve velmi obtížných podmínkách, miliony lidí byly interně vysídleny či byly nuceny uprchnout do zahraničí. Turecká invaze tuto humanitární krizi pouze dále prohloubí a zvýší utrpení civilního obyvatelstva včetně žen a dětí;

2. odsuzuje invazi Turecka na území Sýrie jako porušení mezinárodního práva;

3. vítá rozhodnutí vlády České republiky o pozastavení vývozních licencí na vojenský materiál do Turecka v rámci koordinovaného postupu členských států Evropské unie;

4. vyzývá předsedu vlády Andreje Babiše, aby na nadcházejícím zasedání Evropské rady požadoval, aby Evropská rada uložila Evropské komisi vypracovat návrh ekonomicko-politických opatření, jejichž cílem by bylo donutit Turecko k zastavení vojenských operací;

5. odsuzuje brutální vraždu Hevrin Khalaf, generální tajemnice strany Budoucnost Sýrie, údajně spáchanou protureckými ozbrojenci. Tento zločin stejně jako mnoho dalších musí být vyšetřen a pachatelé potrestáni;

6. kategoricky odmítá výhrůžky Turecka vůči státům Evropské unie, že uvolní cestu migrantům do Evropy."

Já vám děkuji. Toto je tedy konsenzuální návrh.

Nyní se ujmu role zpravodaje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Požádám o vystřídání.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobrý večer. Pan místopředseda má slovo za navrhovatele.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, jsem rád, že Sněmovna jako mimořádný bod zařadila projednání tureckého útoku na území Sýrie s cílem brutálně napadnout zde žijící Kurdy. Turecko jako člen NATO zaútočilo na našeho spojence, na takzvané Syrské demokratické síly, jejichž páteří jsou kurdské milice. Výsledkem barbarského bombardování a dalších útoků je už dnes podle OSN přes 100 tisíc uprchlíků a také první uprchlí teroristé z takzvaného Islámského státu, které zadržovali Kurdové a které osvobodil turecký útok. Agentura Reuters napsala, že na severovýchodě Sýrie zvýšili v souvislosti s tureckou invazí svou aktivitu radikálové z Islámského státu a množí se bombové a další útoky. Americký prezident Donald Trump podepsal nový příkaz, který umožňuje americkým úřadům zavést významné sankce proti Turecku. Spojené státy uvalí až 50procentní clo na dovoz turecké oceli a okamžitě zastaví jednání s Ankarou o obchodní dohodě.

Dámy a pánové, není možné ani stát na straně útočníků, ani být neutrální. Buď jsme proti válečným zločinům, odmítáme útoky na suverénní země, odmítáme okupaci cizích zemí, nebo to schvalujeme třeba s tím, že budeme mlčet a stát stranou. Je třeba také dát jasně najevo, že se nebojíme vydírání a výhrůžek prezidenta Erdogana vůči evropským zemím. Češi byli u toho, když jsme před více než 300 lety dali tehdejšímu tureckému impériu jasně najevo, kde jsou jeho meze. Dnešní novodobá snaha o reinkarnaci turecké říše musí dostat stejně jasnou odpověď.

Navrhuji, aby Sněmovna odsoudila turecký útok na Sýrii a vyzvala Turecko k ukončení agrese a okupace. Dále za SPD navrhujeme, abychom schválili sankce vůči Turecku jak v oblasti vývozu zbraní, což již první krok vláda udělala, tak i u dalších komodit. Dále vyzýváme vládu České republiky, aby Evropskou komisi vyzvala k okamžitému zastavení plateb z rozpočtu Evropské unie do Turecka. Rádi bychom také vyzvali vládu České republiky, aby iniciovala ustanovení Mezinárodního soudu pro válečné zločiny v severní Sýrii, v takzvaném Kurdistánu.

To je v podstatě to, jaké stanovisko má SPD. Nebudu to číst už jako návrh našeho usnesení, protože usnesení už bylo kompromisně projednáno, aby prošlo napříč Poslaneckou sněmovnou. Ale za nás, za SPD, bychom byli rádi, aby Turecko okamžitě ukončilo vojenské operace a okupaci všech území, která patří Sýrii, byli bychom rádi za sankce ohledně vývozu munice a vojenského materiálu, protože hrozí, že bude použit k teroristickým útokům na civilní obyvatelstvo v Sýrii - tady už vláda první krok dělá - a abychom také Evropskou komisi požádali o zastavení veškerých plateb Turecku z rozpočtu EU. A za nás, za SPD, taky řeknu, že bychom byli rádi, aby Turecko bylo vyloučeno z NATO. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Nyní s přednostním právem ještě před otevřením rozpravy předseda vlády. (Neklid v sále. Špatná slyšitelnost.)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, já jsem byl vyzván, abych se tady vyjádřil k této problematice, protože to je problematika velice složitá a hlavně dlouhodobě neřešená. Pan kolega Okamura se spletl hned v první větě. Protože bohužel - není to bohužel, je to tak, náš spojenec je přece Turecko. To je člen NATO. Asi jste zapomněl, pane místopředsedo. Toto je Severoatlantická smlouva (ukazuje několik listů papíru), 4. duben 1949, tehdy ještě neměly smlouvy na 500 stran, jak máme dneska, podepsaná ve Washingtonu. Turecko se jako Řecko stalo členem NATO v roce 1952.

Takže bych chtěl jenom říct, že samozřejmě se Česká republika ztotožňuje se společným postupem Evropské unie. Kdy byl přijat společný postup? V pondělí 14. 10. v 8 hodin zasedli ministři zahraničních věcí a odsoudili, Evropská unie odsoudila, tuto vojenskou operaci. Je to velké neštěstí, nemělo se to stát, umírají lidé, je to nepřijatelné, ale zároveň jsem přesvědčen, že celé situaci by bylo možné předejít, kdyby s tureckým prezidentem světové mocnosti včetně EU aktivně vyjednávaly a snažily se s Tureckem, které je členem NATO, najít společné řešení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP