(15.20 hodin)
(pokračuje Luzar)

Ale toto předkladatelé nepředkládají v rámci řešení tohoto problému. Tady v tomto to spatřuji jako určité pokrytectví a vyhovění svému vlastnímu názoru, který nezakrytě dávají všanc, že prostě oni nesouhlasí s tím zákonem, a tento návrh, který projednáváme, je pouze zástupný, aby mohl otevřít tady tuto záležitost a zrušit ten zákon jako celek. A to se ukáže potom, jak se bude hlasovat o návrzích, které přicházejí ze Senátu. Tam ti, kteří podporovali parlamentní verzi, budou moci stát před tím, jestli zůstanou v podpoře pouze parlamentní, jinými slovy umožní i tomu jednomu velkoobchodu, aby byl otevřen, anebo podpoří senátní, která tento zákon ruší jako celek. Tam se ukáže, kdo byl pokrytec a kdo to myslel opravdu vážně s tím jedním velkoobchodem.

A ještě jedna rovina, na kterou chci upozornit, a už jsem upozornil předkladatele v rámci projednávání původního poslaneckého návrhu, návrh není dokonalý, protože hovoří o velkoobchodech, jinými slovy o těch, kteří prodávají v rámci velkoobchodního systému, to znamená evidovaným podnikatelům. Ale těchto obchodů by mohlo být podstatně více. I ti, kteří dneska mají více než 250 metrů čtverečních a prodávají běžnému spotřebiteli, to znamená konečnému spotřebiteli, by si mohli zavést svůj vlastní boční systém. A stačí jim jeden podnikatel, jedna OSVČ, se kterou uzavřou smlouvu o velkoobchodním prodeji, a dají jí nějakou kartičku. V ten moment se dle tohoto návrhu stanou tím velkoobchodem, který prodává podnikatelům, a vypadnou z této evidence. A to mi předkladatelé nevyvrátili.

Jinými slovy se opět vracím k záměru předkladatele. Jedná se opravdu o snahu zrušit tento zákon, a proto s tím nemůžu souhlasit. A jsem rád, že z pravé strany spektra zaznívá, že toto chceme a že to je přesně to, co tady dneska budou obhajovat. Mrzí mě ovšem, že z toho středu této Sněmovny, která je vládním středem, toto jasné přiznání nezaznělo, ale pouze pokrytecké: my chceme umožnit obchodníkům pouze nakupovat ve velkoobchodě. A tady se potom ukáže v hlasování. Toto budu opravdu sledovat a se mnou určitě všichni zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci a i další, kteří si uvědomují, že tato společnost čím dál více míří ke konzumu a že systém, který je tady nastaven, bezohledně nutí zaměstnance, aby i ve sváteční dny chodili do práce, byť to není nutné. A upozorňuji na příklad celé Evropy, nebo velké části Evropy, které bychom se velice rádi v té kultuře, v systému přiblížili, kde je absolutně běžné, že obchody jsou třeba v neděli zavřené. A teď se argumentuje. Proč to tam je? Jsou tak hloupí, že prostě mají zavřeno? Vždyť přece celý svět, celá Evropa by nám měla být příkladem. Proč v tomto konkrétním příkladě nejdeme do tohoto systému a nezohledníme jejich zkušenosti, že oni mají sváteční dny zavřeno, mnohdy i neděle? Tato otázka tady zase zůstává nezodpovězená.

Já si myslím, že tady zazní ještě od dalších řečníků u tohoto pultu, že tyto názory podporují a nepodporují, ale základ tady zůstane. Toto prostě není souboj mezi těmi, kteří chtějí nakupovat, a těmi, kteří chtějí prodávat. Tento souboj se odehrává v tržním prostředí úplně jiného rozměru. Teď tady jde opravdu pouze a jedině o zaměstnance a o ty, kteří by díky tomuto zákonu mohli ztratit možnost být o svátky doma.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslankyně Matušovské.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Nejprve paní poslankyně Válková. Poté pan poslanec Faltýnek.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já bych chtěla jenom takovou malou, i proto pouze faktická poznámka, výhradu. Pokud jde o členy hnutí ANO, tak pokud si pamatuji, neměli jsme žádné závazné hlasování. Pokud jsme měli, tak jsem to už pozapomněla. Ale v každém případě za sebe jsem považovala za chybné otevření tohoto zákona. Velmi chybné. Mrzelo mě to a svůj postoj jsem nezměnila. Teď stojíme před těžkou Sophiinou volbou. Určitě bude zajímavé sledovat výsledky hlasování, ale nechci, aby se tady paušálně říkalo, že všichni za ANO jsme chtěli něco a používali jsme té argumentace, kterou tady pan poslanec Luzar, vaším prostřednictvím, pane předsedo, nastínil. Tak to není. A ani ta argumentace myslím nebyla přesně tlumočena. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Faltýnek. Připraví se pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Kolegyně a kolegové, je velká škoda, že někteří z nás nemají politickou prozíravost. Zákon se jmenuje o prodejní době v maloobchodě. A proto jsme tento zákon, když byl ve Sněmovně, navrhovali v devadesátce, abychom dostáli tomu, že se týká prodejní doby v maloobchodě, a velkoobchod, pane kolego Luzare prostřednictvím pana předsedajícího, aby z toho vypadl. A položme si otázku, kdo zavetoval projednávání v devadesátce s vědomím politického složení Senátu. Tak to tady máme zpátky a možná to dopadne tak, že ten zákon nebude platit vůbec. Ale na to já jsem tehdy při té devadesátce upozorňoval. Nechtěli jste mě slyšet, takže uvidíme. Ale za mě a doufám, že i za náš celý klub, nebo za jeho drtivou většinu, trváme na sněmovní verzi, přestože to neprošlo v devadesátce. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Nacher. Připraví se pan poslanec Jiránek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, já jsem se přihlásil rovnou na faktickou, aby tady ve vzduchu nepoletovaly některé věci.

Za prvé. Kolega Luzar, já s ním jinak hrozně rád diskutuji, protože jdeme do větší hloubky, tady mluvil o pokrytectví. O pokrytectví tady nemůže být ani slovo. Já úplně od začátku říkám, že já osobně jsem pro zrušení zákona, hlasoval jsem pro to opakovaně, jednou, dvakrát, třikrát, nevím, kolikrát jsme o tom hlasovali. V tomto případě právě proto, aby mě nikdo nepodezříval, že jsem šel salámovou metodou, jsme společně s dalšími předkladateli právě navrhli ten § 90, aby to nevypadalo, že to chceme přes velkoobchod zrušit. Vy jste to vetovali, takže to šlo do druhého a do třetího čtení. A já skutečně nemůžu za to, že Senát to sem vrátil v této podobě. To znamená, že jsme zase na začátku. Za to nesete spoluzodpovědnost vy. Takže to není pokrytectví. A já od začátku říkám, že budu hlasovat i pro zrušení jako celek, ale byl jsem ochoten to tady předložit v té podobě, aby z toho vypadl jenom velkoobchod. To je první věc.

Druhá věc. Ekonomika - zazněl opět argument ohledně ekonomiky. Tím tady neargumentoval vůbec nikdo, nikdo nikdy v žádné debatě, že by byla ohrožena ekonomika státu nebo podniků. Takže nevím, proč to vyvracíte. Tím nikdo neargumentuje. My tady stále argumentujeme, když už, tak svobodou volby.

Třetí. Je potřeba na začátku vůbec vysvětlit, že zrušení zákazu neznamená zavedení povinnosti. To prostě takhle není. To znamená, že my jenom rušíme ten zákaz, ale nezavádíme povinnost, aby byla povinnost mít otevřeno. Já jsem tady uváděl příklady z gastronomie, kdy můj kamarád má restauraci a má každé pondělí zavřeno a není to v zákoně. Takže nemusí být všechno napsané v zákoně. A zbytek - přihlásím se ještě jednou. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Jiránek, poté s faktickou pan poslanec Luzar. Pan poslanec Skopeček si ještě počká. Prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Chci předem poděkovat kolegům Nacherovi a Luzarovi. Taky se s nimi velmi rád bavím, jde to vždycky do hloubky a je to velmi příjemné.

Jen bych chtěl doplnit, protože uznávám, že ve Sněmovně nezaznělo až tolik argumentů proti ekonomice, ale v médiích to zaznívalo, abychom si udělali představu, že ono se to ekonomicky nevyplácí ani velké části obchodů, řetězců. Co máme čísla, návštěvnost o svátcích je zhruba 30procentní. Obchody mají zpravidla otevřeno pouze proto, že je to pro ně určitá marketingová nutnost, aby za jeden nebo dva dny nezískal zákazník, který nebude moci jít k nim, když budou mít zavřeno, ale půjde k nějaké konkurenci, dojem, že konkurence je lepší. Takže oni mají radši otevřeno, aby ho prostě udrželi. Ale že by z toho byli nějak nadšeni, tak to není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP